Behandling av inflammation i senskidan

Inflammation i senskidan är smärtsamt och kan leda till förlust av rörelse. Ta reda på mer om hur behandlingen ser ut för detta tillstånd i denna artikel!
Behandling av inflammation i senskidan

Senaste uppdateringen: 30 september, 2021

Behandlingen av inflammation i senskidan är en av de vanligaste uppgifterna inom traumatologi. Tillsammans med tendonit är det bland de vanligaste problemen i senorna.

En sena är en typ av fibrös vävnad som förbinder kroppens muskler och ben. De är väsentliga för att kontrollera rörelserna i olika delar av kroppen.

Detta tillstånd har en hög prevalens, inte bara bland idrottare utan också i en allmänna populationen. Tidig behandling av inflammation i senskidan är nödvändig för att förhindra att den drabbade senan tappar sin funktion i senare skede.

Vad är inflammation i senskidan?

Tillståndet består av inflammation i senskidan, vilket är det område som täcker och skyddar senorna. Under normala omständigheter producerar dessa strukturer synovialvätskan, som håller senan mjuk och smidig.

När en skada uppstår i området kan det förändra produktionen av denna vätska. Själva skidan blir också inflammerad. Båda händelserna, som tillsammans utgör senskideinflammationen, leder till att senan inte fungerar som den ska eftersom den förlorar sin mekaniska funktion.

Skador på en sena kan leda till nedsatt rörlighet. Till exempel, om en sena som är en del av axeln skadas kommer förmodligen inte armen att kunna röra sig normalt. Samtidigt kan den drabbade uppleva intensiv smärta under rörelse.

löpare med ont i foten
Idrottare är bland dem som är mer mottagliga för att drabbas av senskideinflammation.

Orsakerna till inflammation i senskidan

Sanningen är att detta tillstånd har flera etiologier och orsaker. I allmänhet skiljer läkare mellan akut och kronisk inflammation beroende på varaktigheten. Inflammationen orsakar smärta vid beröring samt begränsar patientens rörelser.

Det är viktigt att betona att det inte är ett tillstånd som uteslutande drabbar idrottare, som vi nämnde i början av artikeln. Faktum är att alla typer av människor kan bli drabbade av detta tillstånd. Men en stor del av fallen förekommer hos personer som utför repetitiva rörelser.

Samma sak händer när det gäller personer som är stilla i samma kroppsställning under mycket långa perioder, som att stå eller sitta länge. I vissa fall kan senskideinflammation uppstå på grund av kalciumavlagringar, artrit och även höga nivåer av kolesterol.

De Quervains sjukdom är en av de mest kända typerna. Den drabbar den sena i handleden som är en del av tummen. Hos vissa människor kan detta tillstånd vara resultatet av en infektion.

Du kanske också är intresserad av den här artikeln: Tendonit i skuldran: symptom, orsaker och behandling

Hur går behandlingen till?

Behandlingen av dessa tillstånd varierar främst beroende på orsaken bakom dem. Målet är att minska smärta och inflammation. Det första steget är därför att patienten vilar.

Det är bäst att undvika att röra det drabbade området så mycket som möjligt. I vissa fall immobiliserar läkare kroppsdelen med gips, skenor eller bandage. Medicinsk behandling innebär ofta användning av antiinflammatoriska läkemedel.

Till exempel är icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) som ibuprofen en vanlig behandlingsform. Om smärtan inte försvinner kan läkare även tillgripa kortikosteroider.

Att applicera kalla kompresser på området hjälper till att dämpa inflammationen. Om orsaken är en infektion, kommer behandlingen av senan också att omfatta specifika typer av antibiotika.

En artikel publicerad av Manuela Bertrán University förklarar att transkutan elektrisk nervstimulering är ett sätt att behandla tillståndet i fall av de Quervains tendinit. Det är en teknik som fokuserar på att lindra smärta.

En annan studie från Frontera University nämner att användningen av tryckvågsbehandling förbättrar inflammation som uppstår i sjukdomsbilden. Båda är nya tekniker som är exempel på den utveckling i behandlingen av detta tillstånd som har skett på senare tid.

Andra rekommendationer för behandling av inflammation av senskidan

Grundläggande behandling av inflammation av senskidan kan förbättra tillståndet, men läkningen kanske inte är perfekt.

I många fall är rehabilitering och sjukgymnastik nödvändig för att förbättra och återfå styrkan i området. Svaghet som består kan vara skadlig, särskilt för idrottare som vill återvända till sin träning och aktivitet.

Rehabilitering och sjukgymnastik hjälper faktiskt också till att förhindra framtida skador. I vissa fall kan denna störning vara återkommande och den enda lösningen kan då vara kirurgi.

Detta kirurgiska tillvägagångssätt kan se olika ut och det beror på kirurgen som väljer den bästa metoden för varje fall.

I allmänhet finns det en tendens att välja atroskopi baserat på små snitt, som lämnar ett minimalt ärr och har mycket liten inverkan på vävnaderna.

Inflammation i senskidan i armbågen
Immobilisering minskar trycket på ledernas mjuka vävnader, vilket främjar läkning.

Vi rekommenderar att du också läser den här artikeln: 5 intressanta kurer för hälseneinflammation

Förebyggande av senskideinflammation

Även om orsakerna kan variera, finns det allmänna åtgärder för att förhindra inflammation i senskidan. Det primära är att undvika repetitiva rörelser i vårt dagliga liv. Det är också viktigt att stärka musklerna för att förbättra ledstabiliteten.

Att värma upp före fysiskt ansträngande aktiviteter och anpassa träningen till ens individuella förmågor, är viktigt för att minska risken för framtida skador. En dold faktor bakom många av de skador som leder till smärtsamma konsekvenser är ofta att vi pressar kroppen för hårt.

För att förhindra att senan blir drabbad av inflammation är det viktigt att ta hänsyn till hygien och korrekt sårläkning. Men om det finns några tecken på bakterieinfektioner är det mycket viktigt att du söker läkarvård.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS. ALCALÁ DE HENARES. MADRID. (n.d.). Tendinitis y Tenosinovitis de Muñeca y Mano. Retrieved August 30, 2020, from https://d-nb.info/1180450094/34
    Tenosinovitis. (n.d.). Retrieved August 30, 2020, from http://stjosepheureka.myhospitalwebsite.com/apps/HealthGate/Article.aspx?chunkiid=121150
  • Bielefeldt Astudillo, D., & Bascour-Sandoval, C. (2019). Application of extracorporeal shock waves in stenosing tenosynovitis: Case report. Fisioterapia, 41(5), 299–302. https://doi.org/10.1016/j.ft.2019.07.001
  • MANEJO FISIOTERAPEUTICO DEL DOLOR POR MEDIO DE MODALIDADES TERAPEUTICAS EN TENOSINOVITIS DE QUERVAIN. (n.d.). Retrieved August 30, 2020, from https://www.redalyc.org/pdf/304/30415059006.pdf
  • Pérez Apaico, Greith Leisdy. “Tenosinovitis de estiloides radial (de quervain): enfoque en terapia física.” (2018).
  • Martín, Dr Fernando Romero, CA Móstoles ASEPEYO, and Av de Portugal. “Determinación de la Contingencia en la Tenosinovitis de Quervain.” (2009).
  • Oñate, A. Castel. “Tendinitis y Tenosinovitis de Muñeca y Mano.” Revista Iberoamericana de Cirugía de la Mano 38.02 (2010): 185-189.
  • Botero, Lucas Giraldo, and Laura Vásquez Salinas. “Aproximación artroscópica de tenosinovitis traumática de la vaina sinovial tarsiana: reporte de caso.” Revista CES Medicina Veterinaria y Zootecnia 5.1 (2010): 77-84.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.