Thumb Author Lorenzo Javier Pacheco Calderon

Lorenzo Javier Pacheco Calderon

redaktör


Expertpåkommunalförvaltningochledning.Hanhar6årsarbetslivserfarenhetinomadministrationfrånolikaföretag.Idagarbetarhansomprofessionellredaktörförolikadigitalamedier,medtonviktpåhälsa,sportochsocialaaktiviteter.

Om författaren

Examen i kommunal förvaltning och ledning från Försvarsmaktens nationella experimentella högskola (2018). Han är specialist i företagsledning, med studier i statsvetenskap från universitetet i Zulia och kurser i skrivande för sociala nätverk. Han har 6 års arbetslivserfarenhet inom administrattion och har också varit samordnandeansvarig för skattemässiga åtaganden för olika enheter i Venezuela.

Han hade även ansvaret för att vägleda skapandet av företaget Epsilon Software & Solutions, som en del av en satsning som utformades 2017. Han har flera års erfarenhet som professionell skribent, med tonvikt på ämnen relaterade till hälsa, välbefinnande och träning. Hans intresse är sociala aktiviteter och analyser av dessa.


Senaste artiklar