Atypisk depression: en komplex sjukdom att diagnostisera

Problemet med atypisk depression är att de drabbade inte är medvetna om vad som händer med dem. De känner sig trötta och mer slitna, men kan inte bestämma symtomen. Läs mer i den här artikeln.
Atypisk depression: en komplex sjukdom att diagnostisera

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Atypisk depression är en underkategori till stor depression.

Det är väldigt svårt att diagnostisera eftersom dess symtom kan likna dem vid vanlig trötthet, stress eller till och med metaboliska störningar.

Men något att komma ihåg när vi pratar om dessa typer av känslomässiga problem är att människor inte alltid är fullt medvetna om vad som händer med dem.

Man är inte säker på att det som händer beror på enkel utmattning eller om man bara går igenom en dålig period.

Din läkare är utan tvekan den första personen som borde vara medveten om dessa symtom. Kom ihåg att dessa symtom ibland kan dölja sig bakom överdriven viktökning eller dåsighet.

I dagens artikel vill vi prata mer om detta problem och lyfta fram de egenskaper som du bör känna till.

Atypisk depression, när kroppen gör ont för att själen lider

Vårdpersonal har ett grundläggande protokoll för att identifiera depression: återkommande negativa tankar, känslor av hjälplöshet, sömnlöshet och självmordstankar.

Därifrån kan de göra en mer noggrann diagnos för att fastställa typ av depression. Därefter kan de bestämma den farmakologiska och terapeutiska behandlingen som ska följas.

Men atypisk depression är inte lika tydlig förrän en person uppvisar självmordstankar. Naturligtvis är detta ett larm som gör att både patienten och familjen ska be om hjälp.

Innan detta har patientens livskvalitet redan minskat på mätbara sätt.

Låt oss ta en titt på några av de grundläggande egenskaperna.

Personer med atypisk depression går ofta upp i vikt utan att veta varför

Fysiska symtom

Personer med atypisk depression går ofta upp i vikt utan att veta varför.

Det innebär inte att man bara är mer hungrig eller ängslig än vanligt. Patientens ämnesomsättning förändras faktiskt. Det gör det naturligtvis lättare att ackumulera fett.

Ett annat vanligt symtom är trötthet och fysisk smärta, särskilt i armar och ben. De kan kännas mycket tunga, så pass att det vid vissa tider på dagen kan vara svårt att röra sig.

Denna utmattning gör att du känner liten eller ingen vilja att vara en del av vardagliga uppgifter. Så småningom kan det leda till att du utesluter dig själv från dina normala sociala aktiviteter.

Hypersomni

Personer med atypisk depression kan sova under extremt långa tidsperioder.

De kan sova i upp till 10 timmar i sträck. Detta sätter dem i ett kontinuerigt tillstånd av trötthet, svaghet och en verklighetsuppfattning som om de befann i en dröm som de inte kan kontrollera.

Överkänslighet

Denna stämningsstörning gör de drabbade irriterade och berövade på positiva känslor.

De kan se goda nyheter, avkopplande stunder, skratt och festligheter på avstånd. Dessa kan upplevas som irriterande eller till och med oförståeliga.

Som om det inte var nog börjar de vanligtvis ha katastrofala tankar.

De kan tro att allt de initierar alltid kommer att sluta dåligt så att det inte är värt att agera eller reagera eftersom de inte har kontroll över någonting.

Läs också: 4 tips för att komma över sorg

Förhöjd ångest är kopplad till depression

Perioder av stor ångest

Förhöjd ångest är också kopplad till denna typ av depression.

Otroligt nog är personer med atypisk depression mycket medvetna om hur försvarslösa de är, och de känner sig dåliga för det. Detta får dem att utveckla en självförkastning som leder till ännu mer ångest.

Det är vanligt att gå igenom perioder av stillhet och trötthet, liksom månader av stress, nervositet och ångest.

Detta kan leda till allvarliga konsekvenser för deras arbete och sociala liv.

Vad utlöser atypisk depression?

Atypisk depression drabbar såväl män som kvinnor.

Som alltid är fallet med denna typ av sjukdom så finns det de som ber om hjälp och de som bättre kan hantera den eller lättare kan uppleva känslomässig lättnad.

Å andra sidan finns det ingen enda eller exklusiv orsak som definierar atypisk depression. Det är en mångfacetterad verklighet.

Låt oss undersöka möjliga utlösare i detalj.

Möjliga orsaker

Det har ofta en genetisk orsak.

Om dina föräldrar drabbats av denna sjukdom är du mer benägen att drabbas också om du möter något komplicerat. Detta kan vara en förlust, ett uppbrott, en traumatisk händelse etc.

Experter förklarar att det vanligtvis utvecklas som en kombination av två faktorer: en olycka eller ett trauma i livet och den genetiska predispositionen för depression.

Andra gånger kan det vara resultatet av för mycket av alltför många saker. Familjeproblem, brist på glädje i ditt liv, daglig stress och svårigheten att lära dig att hantera dina egna känslor kan utlösa denna sinnesstämning.

Det finns behandling

Behandling

Det finns ett flerdimensionellt tillvägagångssätt för att behandla denna sjukdom. Detta inkluderar läkemedel, psykologisk terapi, socialt stöd och förändringar i livsstil.

Atypisk depression uppträder vanligtvis och försvinner under loppet av två år.

Det är emellertid en underkategori till stor depression. Det betyder att den drabbade personen står inför en utmaning som kräver nära familj och vänner, vaksamhet, tålamod och sympati.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.