Aspergers syndrom: symptom och fakta

Aspergers syndrom är en åkomma som kan vara mycket svår att diagnostisera.
Aspergers syndrom: symptom och fakta

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Aspergers syndrom är en neurobiologisk åkomma som orsakas av en anomali. Tillståndet påverkar huvudsakligen det sociala beteendet och är relativt vanligt. 3-5 per 1000 barn mellan 7 och 16 år sägs vara drabbade, och det är vanligare bland pojkar.

Den österrikiske läkaren Hans Asperger var den som upptäckte åkomman 1944. Han märkte att vissa anomalier i barns beteenden följde särskilda mönster. På senare år har det visat sig att Aspergers syndrom följer en konstant kurs och kan sitta i hela livet. Symptomen kan förbättras med hjälp av behandlingar.

Den fjärde upplagan av Manual of Diagnostic Statistics of Mental Disorders, eller DSM 4, såg på Aspergers syndrom som en egen åkomma. I DSM 5 har man dock placerat det som en underkategori till autism. Alla som lider av det får därmed en autismdiagnos.

För tillfället faller en rad olika tillstånd under autismspektrumet. Kategorin inkluderar olika anomalier med olika allvarlighetsgrader. De som har Aspergers syndrom är extremt högfungerande inom autismspektrumet.

Karaktärsdrag

Vilka är kännetecknen?

Aspergers syndrom är inte särskilt välkänt bland allmänheten. Det är inte lätt att upptäcka eftersom handikappet inte är uppenbart. De drabbade uppvisar i de flesta fall inte något avvikande beteende. Det är inte någonting som påverkar intelligensen, och det är till och med vanligt att personer med Aspergers syndrom är speciellt begåvade inom vissa områden.

Svårigheterna för en person med denna funktionsnedsättning sitter i det sociala samspelet. De vardagliga prestationerna i livet är normala, men det förekommer en begränsning gällande vissa beteenden och aktiviteter. Detta kan lätt uppfattas av omgivningen som personen bara är excentrisk.

Personen kan också uppleva vissa motoriska svårigheter, vilket vid en första anblick kan bedömas som klumpighet.

Symptom på Aspergers syndrom

Symptom på Aspergers

Hjärnbilder från olika personer med Aspergers syndrom visar inte på gemensamma mönster. Forskare misstänker att tillståndet kan vara genetiskt. Detta eftersom det är normalt att flera personer i samma familj har det. Man är dock fortfarande inte säker på detta.

Vad man dock känner till är de typiska symptomen för Aspergers, vilka är:

 • Minskat intresse
 • Brist på motorik
 • Låg tolerans för frustration
 • Svårigheter att skaffa vänner
 • Stor förmåga att känna igen mönster
 • Oproportionerliga känslomässiga reaktioner
 • Behov av rutin (och ångest om den bryts)
 • Emotionella manifestationer som har lite att göra med den faktiska situationen
 • Svårigheter att etablera ögonkontakt
 • Selektiv stumhet. Individen talar bara med folk de känner sig bekväma med (detta upphör vanligtvis med terapi).
  • Det är också vanligt att dessa personer talar mycket och i en särskild ton. De kan prata med en musikalisk ton, eller med en accent som verkar främmande eller konstgjord.
  • Bokstavliga tolkningar (svårigheter att förstå bildliga uttryck).
  • Bristande intresse för vad andra säger och svårigheter att föra långa konversationer.
  • Svårigheter att förstå spelregler och vill hitta på sina egna.
 • Svårt att känna empati och svårt att förstå andras kroppsspråk och känslor.

Diagnos och prognos

Hur diagnosen ställs

Aspergers syndrom är väldigt svårt att diagnostisera. När ett barn uppvisar symptom tolkas de ofta som problem med deras karaktär. Det utgör ett allvarligt problem eftersom tidigt ingripande avsevärt förbättrar prognosen för den drabbade.

Den expert som bör ställa diagnosen är en specialist inom barns mentala hälsa. Vad specialisten gör är att utföra en omfattande psykologisk utvärdering av barnet. Denna undersöker då kommunikationsförmågor och fastslår omfattande historik om de upptäckta symptomen.

Många med Aspergers syndrom kan framgångsrikt klara den största delen av sina sysslor och uppgifter. Under barndomen behöver dessa barn mycket stöd från föräldrar och lärare. Det bästa är om de vuxna vet hur man bör agera kring barn med Aspergers i specifika situationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.