Ta reda på om du är en rationell eller intuitiv person

Ta reda på om du är en rationell eller intuitiv person

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Du kanske är en person som brukar ha föraningar – känslor eller intuitioner som vid vissa tidpunkter berättar vilket beslut du bör ta. Eller du kanske är lite mer rationell och tänker över saker ordentligt innan du bestämmer dig. Här är några tecken som visar vilket av dessa drag som är mer utmärkande hos dig.

Intuitiva personer kontra rationella personer

Det ena utesluter inte det andra. Det innebär att alla har intuitioner ibland, och alla tänker självklart igenom sina problem såväl som andra viktiga saker innan de fattar ett beslut. Men du kan inte förneka att vissa personer är mer impulsiva än andra. Vissa låter oftare sina föraningar leda dem medan andra som är mer försiktiga tänker över saker och ting innan de gör sitt drag.

Dessa sätt att bete sig och ta beslut på är ofta relaterade till din personlighet. Men något intressant du bör veta är att man inte är helt irrationell bara för att man följer sin intuition. Inte på långa vägar. Experter säger att i själva verket fattar du en hel del av dina beslut i enlighet med dina föraningar och känslor. Dock kommer de inte uteslutande från spontana handlingar. Nedan förklarar vi varför.

1. En intuitiv person

En intuitiv person följer sina föraningar

Föraningar, känslor… Vi vet alla hur de känns. De är plötsliga känslor som talar om att det kan vara bättre att välja en viss väg. Det kan till exempel vara en känsla av att någon inte kommer ha gott inflytande på dig och att det är bäst att undvika personen.

Många gånger tar vi inte dessa föraningar på allvar eftersom de kommer från människors emotionella sidor eller känslor och inte från deras hjärnor, vilket skulle göra tankarna logiska och deduktiva. Men detta är inte riktigt så man bör se på saken. Föraningar är faktiskt snabba beslut av vishet som kommer från din personlighet och tidigare erfarenheter. Allt som händer i ditt liv sparas och lagras tillsammans med de känslor som är associerade med händelsen. När du senare hamnar i en liknande situation kommer plötsliga känslor berätta för dig att du ska “göra detta, välja det här sättet, lita på den här personen, ta en risk eller vända om”. De är händelseförlopp som grundar sig på beslut som du har tagit förr. Även dessa är kopplade till din personlighet.

Allt detta är dolt bakom den komplicerade världen av intuitioner – de plötsliga känslor som dyker upp inom dig utan att du egentligen vet varför. Det finns faktiskt människor som alltid följer dem och inte ignorerar dem. De uppmärksammar och följer vad många kallar instinkt.

Men var försiktig. Du måste hålla i minnet att eftersom dessa känslor och dolda föraningar i våra hjärtan är så snabba ger de inte alltid det bästa eller rätta svaret. De fungerar inte alltid. Därför är andra människor mer försiktiga och trots dessa “känslor” föredrar de att lämna dem därhän och vara mer försiktiga. Dessa människor har mer rationella personligheter.

2. En rationell person

Rationellt tänkande styrs av medveten information
Rationellt tänkande styrs av medveten information: om vad vi har framför oss, om vad vi kan se och röra samt om vad vi kan jämföra saker med genom annan information.

Besluten som en rationell person tar är betydligt långsammare och mer försiktiga. Det är inte så att de har mindre resurser utan snarare att de är mer eftertänksamma och kanske lite osäkrare. Dock är detta ibland en bra sak eftersom det tvingar dem att gå igenom en typ av “kvalitetskontroll” innan beslut fattas. Dessa personer är även rädda för att göra misstag och letar alltid efter det rätta svaret och det bästa beslutet.

Följaktligen är de mer försiktiga. Ibland har vi dock inte så mycket tid på oss att fatta ett beslut. Och ibland kan vi inte få all den information vi behöver innan vi ska besluta oss angående vissa saker. Till exempel kan du inte veta allt om en person innan du blir förälskad i honom eller henne. Det bara händer och detta är någonting som visar att de flesta människor i själva verket är intuitiva. Känslor har alltid mer makt än resonemang. Människor är helt känslomässiga varelser.

Det är bäst att upprätthålla en balans. Stressa inte när du tar ett beslut, men var inte alltför försiktig heller. Osäkerhet kommer ofta från någon form av existentiellt lidande. Det är definitivt bäst att upprätthålla en balans av båda sidorna.

Håller du med? Hur ser du dig själv? Är du mer intuitiv eller mer rationell?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.