Är det sant att menstruationen kan synkroniseras?

Det är en populär myt att menstruationen hos kvinnor blir synkroniserad när de bor tillsammans. Även om det är sant att en 50-år gammal studie bekräftat detta påstående, finns det fortfarande inga definitiva bevis. Läs mer i den här artikeln.
Är det sant att menstruationen kan synkroniseras?
Karina Valeria Atchian

Skriven och verifierad av läkare Karina Valeria Atchian.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Föreställningen att menstruationen kan synkroniseras hos kvinnor som bor tillsammans är en populär myt som människor har refererat till under de senaste femtio åren. Psykologen Martha McClintock var den som först introducerade denna idé efter en studie som hon genomförde på kvinnor som bodde tillsammans i ett kollektiv. Hennes forskning publicerades till och med av den vetenskapliga tidskriften Nature.

Hennes teori om att menstruationen blir synkroniserad går ut på att menstruationscykler börjar synkronisera sig när kvinnor bor tillsammans eller tillbringar mycket tid tillsammans. Enligt McClintock kunde hon bekräfta sin teori. Senare har forskare lagt fram hypotesen att feromoner är de som är ansvariga för nämnda synkronisering.

Gör feromoner så att menstruationen kan synkroniseras?

Feromoner är en typ av hormon som forskare har studerat hos både råttor och andra djur. De spelar en viktig roll i kommunikation och beteende bland medlemmar av samma art.

När det gäller människor har studier strängt taget inte visat på någon kommunikation via feromoner. Därför kan vi inte dra slutsatsen att denna hormonella mekanism förklarar teorin att menstruationen kan synkroniseras hos kvinnor. Det är tydligt att vi behöver fler studier för att bekräfta eller motbevisa teorin om menstruationssynkroni.

Du kanske är intresserad av att läsa mer om detta: Vänskap mellan kvinnor: Ett bra sätt att bekämpa stress

Hur regleras kvinnors menstruationscykel?

kvinna håller klocka
Mensen hos kvinnor följer en cykel som är styrd av olika hormoner.

Det finns idag mycket kunskap om kvinnors fysik och anatomi. Det är ett ämne som vetenskapen har studerat grundligt och något den fortsätter att göra.

Från den tidpunkt då en kvinna föds har hon äggceller i äggstockarna. Dessa förblir där, omodifierade, fram till början av puberteten. Dessutom, på grund av de förändringar som sker i detta skede, går kvinnor in i sitt fertila stadium. Från och med detta börjar kvinnor att ha mens varje månad.

Regleringen av dessa cykler sker genom effekten av stimulatorer och hämmare av hormonerna i hjärnan och äggstockarna. Ett område i hjärnan som man kallar hypotalamus frigör periodiskt de involverade hypotalamushormonerna (LH och FSH). Dessa hormoner har en direkt effekt på äggstockarna.

Som ett resultat av denna hormonella utsöndring svarar äggstockarna genom att släppa en mogen äggcell. Samtidigt frigör de steroidhormoner som skiljer sig från de som frigörs av hypotalamus. Den mogna äggcellen är så redo för befruktning. Om spermier i gott skick når ägget kommer det att förvandlas till en zygot.

Under detta skede inträffar också en förtjockning av endometrium, som är livmoderns inre skikt. Om befruktning av äggcellen sker kommer den att bli implanterad i det förtjockade endometriet först flera dagar senare. Men om det inte förekommer någon befruktning kommer endometrium att genomgå vissa förändringar vilka leder till att det stöts ut.

Hela processen som vi beskriver ovan upprepar sig vanligen var 28:e till 35:e dag. Den första dagen av en kvinnas menstruation anser man vara dag 1. Från denna dag kan en kvinna börja räkna för att ta reda på vilka dagar som är de mest fertila dagarna.

Vad vet vi om variationen mellan cyklerna?

I allmänhet varierar menstruationscyklerna lite mellan åldrarna 20 och 40. Med andra ord, detta är den fas med den största regelbundenheten när det gäller datum och månatlig upprepning av menstruationscykelns olika faser.

Före tjugo års ålder och efter fyrtio års ålder upplever kvinnor den största variationen bland efterföljande cykler. Detta innebär att oregelbundna cykler är vanligare. Det kan även finnas andra anledningar till att en kvinnans cykel varierar, bortsett från ålder.

Under tonåren är oregelbundenheter vanliga eftersom det hormonella systemet ännu inte har nått full mognad. Samma variation förekommer hos kvinnor över 40 år och tills de når klimakteriet. I det här fallet beror det dock på att äggstocksreserverna tar slut.

Dessutom kan stress, fetma, låg vikt, sköldkörtelproblem, mediciner och vissa sjukdomar som diabetes också orsaka oregelbundenhet. Förändringarna kan vara sporadiska och gälla specifikt bara under en cykel. De kan emellertid också pågå i flera månader.

kvinna med kalender
Regelbundenhet och oregelbundenhet i en kvinnas menstruationscykel beror på ett antal faktorer, bland annat ålder, stress och kroppsvikt.

Vi rekommenderar att du läser den här artikeln: De första symptomen på perimenopaus

Så kan menstruationen kan synkroniseras? Bevisen är inte otvetydiga

År 2006 drog Anna Ziomkiewicz, docent vid Universitetet Jagiellonian i Polen, slutsatsen att det inte förekom någon synkronisering mellan kvinnorna som deltog i en studie som liknar den som McClintock genomförde. Vi kan alltså säga att vi fortfarande saknar avgörande bevis för att menstruationssynkroni eller att feromoner existerar i samverkan hos människor.

Många försvarar tron på ​​att kvinnors mens kan bli synkroniserad. Men om vi tittar noga på publicerade studier kan vi bara säga att påståendet är en myt. Kanske kommer studier i framtiden att kunna ge mer insikt och tydligare bevis.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Corrine K Welt, MD., retrieved on 14 May 2020, Physiology of the normal menstrual cycle, Evidence-based Clinical Decision Support- UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/physiology-of-the-normal-menstrual-cycle?search=menstruaci%C3%B3n%20sincronixaci%C3%B3n&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank=3.
  • B. David Vantman and col., Reproductive physiology and evolutive changes with women age, Tema central: Infertilidad, Vol. 21. Núm. 3, páginas 348-362 (Mayo 2010).
  • Precone V and cols, Pheromone receptors and their putative ligands: possible role in humans, Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020 Feb;24(4):2140-2150. doi: 10.26355/eurrev_202002_20394.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.