Är bronkit smittsamt? Finns det olika typer?

Bronkit uppträder vanligtvis i akut eller kronisk form. Beroende på den kliniska bilden kan bronkit vara smittsamt, men det behöver inte vara det.
Är bronkit smittsamt? Finns det olika typer?

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Bronkit är en sjukdom vars huvudsakliga kännetecknen är inblandningen av de nedre luftvägarna. Den här sjukdomen uppstår när bronkialrören i lungorna blir inflammerade på grund av infektion eller av andra skäl, som till exempel rökning eller inandning av giftiga gaser eller damm under en längre tid. Med det i åtanke är det normalt att man ställer sig frågan, är bronkit smittsamt? Den frågan svarar vi på i dagens artikel.

Det finns två typer av bronkit: kronisk och akut. Enligt epidemiologiska studier kan den förstnämnda, som är av långvarig karaktär och en mer komplex patologi, drabba upp till 11% av befolkningen mellan 20 och 70 år. Bronkit är en patologi som i vissa fall kan vara smittsam. Lär dig mer om det här.

Typer av bronkit

För att svara på frågan om bronkit är smittsamt så  måste vi i detalj beskriva de två typerna av bronkit som kan drabba människor. Kort sagt så är akut bronkit smittsam, men kronisk bronkit är inte det. Detta uttalande kräver en lång lista med nyanser att ta hänsyn till, så fortsätt läsa.

Virus i lunga.
När bronkit är smittsamt är det för att det orsakats av virus eller bakterier.

Akut bronkit kan vara smittsamt

Enligt Medicina de Urgencias, en bibliografisk källa, konsulterar mer än 10 miljoner människor en läkare på grund av detta tillstånd. Således skulle man kunna säga att det är en relativt vanlig sjukdom.

Precis som andra specialiserade källor har nämnt så är de infektiösa medlen som orsakar akut bronkit i 90% av fallen virus (adenovirus, influensa, parainfluensa, RSV, rhinovirus, bocavirus, coxsackie eller herpes simplex). I de återstående 10% är det orsakat av pneumokocker (Streptococcus pneumoniae). Som du kan se har denna patologi en ganska smittsam natur.

Enligt de referenser som vi precis nämnt så följer akut bronkit ett säsongsmönster, just på grund av dess samband med virusinfektioner. Det vill säga att tillståndet är mycket vanligare under vintermånaderna, eftersom ett kallt och torrt klimat direkt korrelerar till en högre viral överföring.

Vi kan ta influensaviruset som ett exempel. Det verkar ha ett grundläggande reproduktivt R0-värde på cirka 1,3 (enligt New York Times). Det betyder att en smittad person i genomsnitt överför sjukdomen till 1,3 fler personer. Således är akut bronkit föremål för denna sorts epidemiologiska parameter.

Enligt Mayo Clinic kan symtomen på akut bronkit sammanfattas som:

 • Brösthosta
 • Trötthet
 • Svårt att andas
 • Lätt feber och frossa
 • Obehag i bröstet

Observera att denna variant av bronkit går över av sig själv. Det brukar ta ungefär 10 till 14 dagar efter det att de första symtomen uppträder.

Trots att tillståndet är relaterat till patogener kan akut bronkit också uppträda på grund av icke-infektiösa processer (exempelvis allergier eller gastroesofageal reflux). Därför är inte alla fall av akut bronkit smittsamma, men de flesta är det.

Kronisk bronkit

Huvudegenskapen för denna långvariga sjukdom är återkommande inflammation i luftvägarna med sekundär skada. Som National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) förklarar så kännetecknas det av kontinuerlig hosta som varar i flera månader. Dessutom är det återkommande och kan komma tillbaka i två eller flera år i rad.

Denna typ av bronkit har inget att göra med patogener. Källor som Mayo Clinic hävdar att upp till 75% av fallen har att göra med tobaksrökning. Andra riskfaktorer kan vara astma, cystisk fibros, ålder eller genetisk predisposition. Det är också ofta en del av ett allvarligt tillstånd som kallas kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Enligt US National Library of Medicine är symtomen på kronisk bronkit allvarligare och långvariga än de för den akuta varianten. Bland dem förekommer:

 • En kontinuerlig, frekvent och långvarig hosta
 • Väsande andning (ett visslande eller tjutande ljud när du andas)
 • Andfåddhet, särskilt under fysisk ansträngning
 • Tryck i bröstet

Trots det faktum att denna sjukdom vanligtvis är associerad med icke-infektiösa medel, är det inte alltid fallet. Denna typ av bronkit kan också bero på mikroorganismer, såsom Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis och Mycoplasma pneumoniae. Denna risk för ytterligare komplikationer av luftvägsinfektion uppträder främst hos de som har genomgått trakeostomier eller hos immunsupprimerade patienter.

Hur förebygger man bronkit?

Så för att svara på frågan om bronkit är smittsamt eller inte: den akuta varianten är vanligtvis smittsam till sin natur, men den kroniska är inte det. Förebyggande medel beror därför på vilken typ av tillstånd du försöker skydda dig från.

Hur som helst har Mayo Clinic några allmänna överväganden att ta hänsyn till. Några av dem är:

 • Undvik nära kontakt med personer som har influensa eller andra andningsbesvär. Virus överförs genom salivens mikropartiklar som utsöndras under hosta och nysningar.
 • Tvätta ofta händerna med tvål, speciellt under vintern och i tider med hög epidemiologisk risk.
 • Rör inte vid dina ögon, näsa och mun utan att tvätta händerna först.
 • Vaccinera dig mot influensa, särskilt om du faller i en riskgrupp – som till exempel personer över 65 år.

Som du kan se är dessa åtgärder inriktade på att förebygga akut bronkit eftersom denna har större smittsam natur. Det bör vid detta läge vara tydligt att det bästa sättet att undvika kronisk bronkit är att inte röka.

Doktor tittar på röntgenbild av lunga.
Den kroniska formen av bronkit är en del av KOL och har en specifik behandling.

Du kanske också är intresserad av: Kontrollera symtom på bronkit med dessa 6 huskurer

Är bronkit mycket smittsamt?

Trots vad många tror så skiljer sig inte de två typerna av bronkit beroende på orsaken bakom tillståndet, utan snarare efter hur länge som bronkialrören är inflammerade. Därför beror inte alla akuta fall på patogener, och inte heller på rökning. Det finns dock undantag. Emellertid är typiska influensavirus i allmänhet en form av den akuta versionen.

Slutligen bör du alltid konsultera en läkare om du har brösthosta som varar i mer än två veckor. Detta eftersom att det kan vara en form av bronkit eller någon annan sjukdom i de övre luftvägarna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.