Tarmcancer: 7 tidiga tecken du inte bör ignorera

Tarmcancer är en av de farligaste och dödligaste formerna av cancer, och drabbar enligt Världshälsoorganisationen (WHO) 10-15% av världens befolkning. Lär dig om sju tidiga tecken du inte bör ignorera.
Tarmcancer: 7 tidiga tecken du inte bör ignorera
Leonardo Biolatto

Granskad och godkänd av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Tarmcancer är en av de farligaste och dödligaste formerna av cancer och drabbar enligt Världshälsoorganisationen 10-15% av världens befolkning.

Sjukdomen utvecklas när grovtarmsceller växer okontrollerbart och skapar knölar i slemhinnan i tjocktarmen. Som med många andra typer av cancer kan den attackera kroppen snabbt och leda till många svårigheter.

Det är väldig allvarligt och det finns hög risk att utveckla cancern om man har polyper i grovtarmen, en familjehistorik av sjukdomen eller om man har ulcerös kolit.

Tidig upptäckt och bra medicinsk behandling kan öka den förväntade livstiden. Därför är det väldigt viktigt att hålla utkik efter tidiga symptom på tarmcancer och träffa en specialist om man misstänker något.

Låt oss ta en titt på sju symptom att hålla utkik efter.

1. Förändringar i tarmvanorna

Kvinna med förstoppning

Både förstoppning och diarré kan vara relaterade till abnormiteter i grovtarmscellerna. Att ha inkompletta tarmtömningar, tarminkontinens eller tunn avföring regelbundet är tillräckligt för att man bör tala med en läkare.

Även om dessa symptom nästan alltid tenderar att uppstå på grund av dåliga vanor eller vanliga åkommor är det viktigt att tänka på dem som möjliga riskfaktorer för tarmcancer.

2. Blod i avföringen

Närvaron av blod i avföringen är ett av de viktigaste tecknen på tarmcancer. Även om flera matsmältningsåkommor också kan ge blod i avföringen kan dess närvaro indikera tumörer i tarmarna.

Det är även vanligt för personer som är i riskzonen för sjukdomar såsom:

3. Anemi

Läkare med provrör

Anemi uppstår när mängden röda blodceller minskar, vilka ansvarar för att transportera syre till alla celler i kroppen.

De som har anemi genomgår ofta svåra episoder av trötthet och svaghet. De upplever det till och med när de fått en god natts sömn och äter nyttigt.

Även om det kan bero på genetiska eller näringsmässiga faktorer samt stor blodförlust, bör tarmcancer inte uteslutas som en möjlig orsak.

4. Buksmärta

Det är väldigt svårt att tänka på buksmärta som ett tecken på cancer eftersom matsmältningsproblem eller vanliga magproblem är boven i de flesta fall. Men när buksmärtan inträffar regelbundet och oförklarligt är det viktigt att en specialist analyserar problemet genomgående.

Det faktum att smärtan plötsligt dyker upp kan indikera att något ändrar miljön i magen.

Det kan även peka på en ändring i bakteriefloran eller vara ett tecken på att celler i området växer överdrivet snabbt.

5. Plötslig viktnedgång

Kvinna på våg

Självklart är viktnedgång något som de flesta inte tackar nej till, men om det inträffar plötsligt och utan ansträngning är det nästan alltid ett tecken på någon form av sjukdom.

Om du har tarmcancer kan du uppleva aptitbrist och de näringsbrister det leder till.

6. Kräkningar kan vara ett tecken på tarmcancer

Kräkningar som orsakas av matsmältningsproblem är normalt och försvinner ofta på kort tid.

Men när det dyker upp som ett återkommande eller ofrivilligt symptom eller helt utan påtaglig anledning kan det vara dags att oroa sig.

Även om dessa kräkningar kan bero på andra hälsoproblem är tarmcancer oftast orsaken. Detta eftersom tarmcellerna börjar bete sig abnormt.

Det leder i sin tur till uttorkning, trötthet och stor surhet.

7. Mycket gaser

Gaser kan vara ett symptom

Mycket gaser i tarmarna beror på ändringar i bakteriefloran, som i sin tur kan bero på utvecklingen av tarmcancer. Det är givetvis ett symptom som vanligtvis associeras med andra förändringar i kroppen, då viss mat, vanliga sjukdomar och ohälsosamma vanor också kan ge gaser.

Att veta hur man identifierar symptomen och analyserar hur återkommande de är är livsviktigt för att kunna upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede.

Att ha två eller fler av symptomen på samma gång räcker för att du borde gå till en läkare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Astin, M., Griffin, T., Neal, R. D., Rose, P., & Hamilton, W. (2011). The diagnostic value of symptoms for colorectal cancer in primary care: a systematic review. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners, 61(586), e231–e243. https://doi.org/10.3399/bjgp11X572427
  • Bapuji SB, Sawatzky JA V. Understanding weight loss in patients with colorectal cancer: A human response to illness. Oncol Nurs Forum. 2010;
  • Colorectal (colon) cancer. Retrieved from https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/14501-colorectal-colon-cancer
  • Edna TH, Karlsen V, Jullumstrø E, Lydersen S. Prevalence of anaemia at diagnosis of colorectal cancer: Assessment of associated risk factors. Hepatogastroenterology. 2012;
  • Han, S., Gao, J., Zhou, Q., Liu, S., Wen, C., & Yang, X. (2018). Role of intestinal flora in colorectal cancer from the metabolite perspective: a systematic review. Cancer management and research, 10, 199–206. https://doi.org/10.2147/CMAR.S153482
  • Sundbøll, J., Thygesen, S. K., Veres, K., Liao, D., Zhao, J., Gregersen, H., & Sørensen, H. T. (2019). Risk of cancer in patients with constipation. Clinical epidemiology, 11, 299–310. https://doi.org/10.2147/CLEP.S205957

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.