7 positiva fraser att upprepa varje dag

Eftersom ditt sinne har mycket större inflytande på ditt liv än du tror kan upprepning av dessa fraser varje dag göra dig lyckligare.
7 positiva fraser att upprepa varje dag

Senaste uppdateringen: 24 december, 2018

Om du verkligen vill kan du bli den viktigaste personen i ditt liv och samtidigt din bästa vän. Om det är något du verkligen vill uppnå är det viktigt att du uppmärksammar hur du kommunicerar med dig själv varje dag. Det råder inga tvivel om att du vanligtvis är din värsta kritiker. Risken är att du är den som får dig att känna skuldkänslor när du gjort något fel, och det slutar med att du gör dig själv modfälld. Men kan du föreställa dig skillnaden om du började säga positiva fraser till dig själv, var snällare mot dig själv och blev medveten om hur du behandlar dig själv?

Bara genom att använda följande positiva fraser kan du faktiskt göra avsevärda framsteg i ditt dagliga liv, som kommer få dig att bli nöjdare med dig själv.

1. Jag tror på mina drömmar

fallande man

Du måste tro på dig själv och allt du är. Kom ihåg att sinnet är väldigt mäktigt och kan hjälpa dig uppnå allt du tror är möjligt, så länge du verkligen tror på det. Att säga till dig själv att du tror på dina drömmar är en av de positiva fraser som kommer göra dig mycket mer säker på att du kan uppnå vad som helst.

Ingen kan någonsin ta ifrån dig din självsäkerhet i att nå dina mål och få det liv du vill ha. När du upprepar positiva fraser såsom denna tränar du hjärnan att skapa vad du kanske anser vara omöjligt.

2. Jag gör mitt bästa varje dag

Det spelar ingen roll om du lyckas uppnå något litet eller stort. Varje dag kommer du göra ditt bästa för att få livet du vill ha. Framgång är inte något som kommer allt på samma gång, utan består snarare av mindre steg. Du måste konstant påminna dig om att du genom att ge ditt bästa varje dag kommer röra dig mot dina mål.

Även när du har en dålig dag ska du använda denna positiva fras för att fokusera på att uppskatta alla ansträngningar du gjort för att gå mot dina mål.

3. Jag älskar mig för den jag är

Nästa gång du ser dig i spegeln ska du stanna upp en minut, se dig själv i ögat och säga “jag älskar dig”. Påminn dig konstant om denna självkärlek, sättet du är, med alla dygder och imperfektioner som gör dig till “dig”. Du kan inte förvänta dig att kunna ge kärlek till andra utan att först älska dig själv.

När du börjar acceptera och älska personen du ser i spegeln kommer du öppna ditt hjärta för att motta så mycket mer kärlek och uppskattning från de omkring dig. Allt börjar med dig. Det är därför du måste älska dig själv för den du är varje dag.

4. Jag har hand om min egen lycka

fri kvinna

Perioder av sorg bör användas för att lära dig ta nya vägar och bli starkare. Ingen annan än du har förmågan att göra dig till en positiv och nöjd person. Bara du är ansvarig för din egen lycka.

Många blir besvikna när de förväntar sig att hitta lycka utanför sig själva, när sann lycka egentligen finns inom individen. Ju mer du upprepar frasen, desto mer kommer du därför inse att lycka är helt upp till dig. Det kommer få dig att ta ansvar för dina egna känslor.

5. Jag tar 100% ansvar för mitt liv

tränande kvinna

Precis som att vara ansvarig för din egen lycka är det även viktigt att ta ansvar för dina handlingar. Du ska inte påbörja saker genom att klaga på omständigheterna, din livssituation eller folket omkring dig. Det sårar dig bara. Ingen ansvarar för livet du lever, för det är du som skapar din egen verklighet genom handlingarna och tankarna du har varje dag.

Att upprepa den femte av våra positiva fraser kan ofta hjälpa dig att återfå kontrollen över ditt liv.

6. Det bästa har ännu inte kommit

Att ha hopp om att ödet alltid kommer ge dig något ljusare i framtiden kan ge dig en anledning att ge det bästa av dig själv. Tro alltid att morgondagen kommer ha de bästa möjligheterna för dig. När du gör det kommer du börja attrahera mer positiva saker till ditt liv, och du kommer även vara bättre förberedd på dem.

7. Jag är tacksam för varje dag i mitt liv

Uppskatta varje dag i ditt liv, oavsett hur den ter sig. Kom ihåg att du ibland inte har makten att förändra sakerna som sker med dig, men du kan ändra din attityd mot dem. Var tacksam för alla goda eller dåliga saker, för de är händelser du kan lära dig av. Det visar tacksamhet mot att vara en del av varje dag. Om du ser livet från denna synvinkel kommer du inse att det är ett mirakel att vakna upp varje dag, levande och kapabel att göra sakerna du älskar.

Inflytelsen ditt sinne kan ha på livet är imponerande. Det är därför det är så viktigt att du säger dessa positiva fraser, antingen högt eller för dig själv.

Gör det till en vana att upprepa dem för att leda ett lyckligare liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.