Tidiga varningstecken på fibromyalgi

Fastän symtomen på fibromyalgi kan likna de som associeras med många andra sjukdomar är det en bra idé att kontakta din läkare för tidig diagnos om du upptäcker att du har mer än ett symtom.
Tidiga varningstecken på fibromyalgi

Senaste uppdateringen: 27 december, 2018

Ofta kan man misstolka tidiga varningstecken på fibromyalgi eftersom de liknar symtom associerade med många andra sjukdomar.

Fibromyalgi är en sjukdom som vidkänns av alla medicinska organisationer (inklusive Världshälsoorganisationen – WHO sedan 1992). Sjukdomen drabbar fler kvinnor än män.

Idag utgör fibromyalgi en utmaning för både forskning och medicin. Orsaken är att den kliniska profilen och symtomen kan vara väldigt breda och omfatta allt från kronisk muskuloskeletal smärta och IBS till överaktiv blåsa, sömnsvårigheter och tandgnissling med mera.

Överkänslighet mot smärta och humörsvängningar är två vanliga verkligheter – såväl som begränsningar i det dagliga livet – för de drabbade.

Deras lidande kan paralysera dem och därför är det svårt att bidra med en komplett och funktionell behandlingsplan.

Som alltid när man har med kroniska sjukdomar att göra är det viktigt att ha så mycket information som möjligt. Det är även viktigt att ha en stödgrupp som kan hjälpa dig utforska olika behandlingar tills du hittar en som ger bäst resultat.

I dagens artikel ska du få lära dig om fem tidiga varningstecken på fibromyalgi.

Tidiga varningstecken på fibromyalgi

Det tar vanligtvis lång tid att hitta lämplig behandling till patienter med fibromyalgi eftersom det finns så många olika symtom.

Det är vanligt att man får besöka flera olika läkare och specialister innan man äntligen kan få rätt diagnos. Många kan felaktigt vilja ställa diagnoser för reumatiska och artritiska sjukdomar.

Fibromyalgi är dock mycket bredare än så.

Neurologer har kommit fram till att fibromyalgi i själva verket inte är en reumatisk sjukdom. Det är snarare ett problem som härstammar från det centrala nervsystemet.

Det är därför du bör vara uppmärksam på de symtom vi nämner nedan. Om de består eller dyker upp i samband med andra problem är det läge att uppsöka en specialist.

Lär dig känna igen tidiga varningstecken på fibromyalgi

Förlorad rörlighet

Ett av de tidiga varningstecken på fibromyalgi är förlorad rörlighet.

Upplevelsen av att förlora rörligheten i lederna är mycket smärtsam.

  • Denna förlamningskänsla dyker ofta upp på morgonen och är ett av de tidigaste symtomen på fibromyalgi.
  • Om du har suttit eller legat ner under en längre tid reagerar inte din kropp och dina leder längre på samma sätt.
  • Du kanske också upplever symtomen när du stöter på temperaturförändringar eller ändrad luftfuktighet.

Ett exempel skulle kunna vara när du har befunnit dig i ett rum med luftkonditionering. När du sedan går ut och upplever en skillnad i temperaturen får du huvudvärk och känner dig stel i musklerna i nacke och axlar.

Sömnsvårigheter

Andra tidiga varningstecken på fibromyalgi är en känsla av utmattning. Trots att de får mycket sömn kan patienter som lider av fibromyalgi vakna upp och fortfarande känna sig trötta, som om de bara sovit några timmar.

Flera studier inom detta ämne indikerar att de under djupsömnen kan uppleva störningar i de hjärnvågor som medför lugn. Detta innebär att trots att du sover så vilar du inte.

Små kognitiva brister

3-huvudvärk

Människor med fibromyalgi rapporterar ofta att de första symtomen de upptäckte var svårigheter att koncentrera sig eller en dålig förmåga att fokusera på vissa uppgifter.

  • Dessa problem är kända som ”fibrodimma” (efter engelskans “fibro fog”) och karaktäriseras av små misslyckanden i minnet eller svårigheter att ta hand om flera saker samtidigt.
  • Det är viktigt att notera att dessa symtom också kan associeras med stress. Så om du försöker avgöra om det kan vara fibromyalgi eller inte, är det bäst att du även beaktar andra, mer avgörande symtom (som exempelvis ledsmärta och utmattning).

Abdominala besvär

Var även uppmärksam på problem med magen eftersom detta också är ett bland tidiga varningstecken på fibromyalgi. Många med fibromyalgi upplever olika matsmältningsrelaterade problem som visar sig tidigt med följande symtom:

  • Abdominal smärta, förstoppning eller diarré.
  • Irritabel tarm (IBS).
  • Svårigheter att smälta eller svälja mat. Experter menar på att fibromyalgi ibland kan skapa problem för musklerna i matstrupen.

Myofasciellt smärtsyndrom

Myofasciellt smärtsyndrom (eng. Myofascial pain syndrome) är ett neuromuskulärt tillstånd där väldigt smärtsamma punkter (kända som utlösningspunkter) formas och distribueras runt om i muskler och bindväv.

  • Om du upplever smärtsamma, repeterande rörelser på oväntade platser kan det vara en indikation på denna åkomma.
  • Ibland kan det uppstå svår smärta i nacke, axlar och även armbågar från att bara bära en tung axelväska.
4-axelvärk

Kom ihåg att fibromyalgi påverkar alla olika med en lång lista av symtom.

Det finns dock några tidiga varningstecken på fibromyalgi, och vi uppmanar dig att söka hjälp om något av de vi beskrivit idag börjar bli ihållande och påverkar din livskvalitet.

Spara

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.