5 misstag strikta föräldrar ofta begår

Många strikta föräldrar är så fokuserade på sina barns utbildning att de inte inser hur deras krav påverkar barnen. Lär dig om det och andra vanliga misstag strikta föräldrar gör i den här artikeln.
5 misstag strikta föräldrar ofta begår

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Vissa föräldrar har höga förväntningar på sina barn. De vill att de ska göra sitt bästa och att de ska nå sin fulla potential. Men strikta föräldrar kanske inte får det resultat de hoppas på.

När det händer är det dags att du tar en titt på dig själv för att se vad som är fel. Ingen tycker om att erkänna ett felsteg, men det är väldigt enkelt att begå misstag, speciellt när det gäller att uppfostra barn.

Strikta föräldrar inser inte att stora krav inte förbättrar prestationsförmågan

Bryter sönder pennor

Du kanske tror att barnen blir bättre i skolan om du pressar dem mer. Men vad händer när din chef pressat dig? Känner du dig motiverad eller börjar du känna dig oerhört stressad? Att vara oerhört strikt är kontraproduktivt i de flesta fall eftersom det kommer med stress och ångest.

Dina barn kan dessutom börja tänka att de inte är tillräckligt bra för dig. De inser att de inte möter dina förväntningar och det gör dem omotiverade. Du måste ge dem utrymme. Press ger inte alltid bra resultat.

De vet inte att perfektionism inte är bra

Vill du uppfostra ditt barn till att bli en perfektionist? Du vet bättre än någon annan att perfektion inte existerar. Människor är inte perfekta och kommer alltid att göra misstag. Men misstag är inte bara negativa; de hjälper oss också att lära oss och växa. Strikta föräldrar brukar inte förlåta misstag från sina barn.

Om man inte faller och heller inte möter konsekvenserna av det kan man aldrig reda ut vilken väg man borde ta.

Strikta föräldrar har onåbara, frustrerande förväntningar

Barn med pappa

Du har säkert många gånger hört att dina förväntningar ska vara realistiska om du vill uppnå dem. Tänk på att dina barn kommer försöka så mycket de kan för att du ska bli stolt över dem, så försök att hålla förväntningarna till något som de faktiskt kan uppnå. Om du inte gör det kommer de att bli frustrerade och det kan även leda till depression.

Strikta föräldrar har väldigt höga mål för sina barn, men har du någon gång frågat dig själv vad de vill ha? Vad deras mål är? Det är bra att vilja att de du älskar ska komma långt i livet. Men det är inte ditt ansvar. Mål är personliga och ingen kan trycka dem på någon annan.

De glömmer att problem med personliga relationer påverkar barn

Strikta föräldrar påverkar sina barn negativt

Strikta föräldrar kan vara krävande. De börjar förvänta sig för mycket och sätter ribban för högt. Det leder till besvikelser och en negativ atmosfär. Det påverkar inte bara relationen med barnen, utan även med andra. Vi måste vara realistiska när det kommer till personliga relationer. Om vi är för strikta kan vi förlora dem.

Strikta föräldrar lär ut att kärlek måste förtjänas

Pojke kramar

Ett barn som har strikta föräldrar märker att de får omtanke bara om förväntningarna möts. Barnet lär sig att inte att kärleken är ovillkorlig, utan snarare motsatsen. Om barnet gör ett misstag så mister det föräldrarnas kärlek. Det kan leda till problem med självkänslan och stora osäkerheter som påverkar barnets framtida relationer.

Barn är idag under stor press och känner behovet att få föräldrarnas bekräftelse. Det är inte bara början på olycka, utan även början på relationsproblem. Strikta föräldrar måste vara medvetna om att även de gör misstag och att deras barn inte måste vara perfekta. Det är viktigt att lita på deras förmågor, inte resultat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.