Viktiga förebyggande åtgärder mot COVID-19

maj 21, 2020
Förebyggande åtgärder mot COVID-19 är att tvätta händerna och hålla sig ifrån folksamlingar. Om du tror att du har symptom bör du kontakta en läkare.

Det är viktigt att känna till förebyggande åtgärder mot COVID-19.

Vi bevittnar just nu en epidemi av coronaviruset. Detta virus, som också kallas för COVID-19, påverkar länder över hela världen. Ända sedan december 2019 då de första fallen upptäcktes i Kina, har viruset snabbt spridits över hela världen. Många är rädda. Många har satts i karantän eller valt att isolera sig själva för att förhindra att bli smittade. Andra går endast ut på gatorna om de har ansiktsmasker på. Överlag har COVID-19 skapat rädsla och karantän-protokoll har redan upprättats i många städer.

Dock finns det mycket information om viruset som är förvrängd eller missvisande. Det har blivit svårare att skilja mellan vad som är sant och inte. Förebyggande åtgärder, inkubationstid och övergångstid är omringade av falska påståenden.

COVID-19 är ett virus som smittas genom nära kontakt mellan människor och så kallad droppsmitta, som sprids när man hostar eller nyser.

I denna artikel kommer vi att förklara de förebyggande åtgärder mot COVID-19 för att förhindra spridningen.

Vidta åtgärder mot COVID-19: undvik drabbade områden

Även om viruset fortsätter att spridas över hela världen, finns det vissa länder som idag har fler smittade fall än andra. Dessa områden kallas för riskområden, där risken för att bli smittad är som störst. Norra Italien är ett exempel på ett riskområde.

Nyckeln är att hålla sig borta från smittade människor. Trots att det verkar enkelt, är det inte det. COVID-19 har en inkubationsperiod på cirka sex dagar och vårdplatser har börjat bli mättade på grund av alla människor som testar sig för viruset. Detta gör det nästan oundvikligt att undvika kontakt med personer som inte vet om att de har blivit smittade. Det rekommenderas dock att du undviker att vara nära människor som upplever symptom, oavsett om de vet om att de är smittade med detta virus eller inte.

Det är också smart att undvika platser med stora folksamlingar. Dock är det upp till hälsomyndigheten i varje land att meddela dessa åtgärder, inklusive inställda evenemang eller arbetsaktiviteter.

Har du symptom på COVID-19?
Den främsta rekommendationen är att du undviker personer som uppvisar symptom på COVID-19.

Läs mer om COVID-19: Mediciner mot COVID-19 håller på att utvecklas

Säkert avstånd

Forskare säger att viruset kan förflytta sig cirka två meter. Därför rekommenderar vi att du håller ett avstånd på minst två meter från andra personer om du upplever symptom. Även i Italien är denna åtgärd en standard.

Du måste tvätta dina händer ofta

Att tvätta händerna är en av de mest grundläggande och hjälpsamma åtgärder mot COVID-19 och även andra smittor. Detta är särskilt viktigt efter att du har varit på toa, nyst eller hostat (och självklart om du har varit i kontakt med en sjuk person). Även om det är tillräckligt att tvätta händerna med vatten och tvål kan du också använda handsprit.

När du nyser eller hostar är det väldigt viktigt att du täcker mun och näsa. Använd armvecket eller en näsduk samt tvätta dina händer efteråt.

Tvätta händerna regelbundet.
Att tvätta händerna är en av de bästa preventiva åtgärderna mot OCIV-19.

Du kanske också vill läsa: Hur du kan undvika coronaviruset när du handlar

Kontakta sjukvården

Om du har varit i kontakt med en smittad person och har börjat utveckla symptom är det viktigt att du kontaktar sjukvården. Varningssymptom är hosta, frekvent nysande, andningssvårigheter och feber.

Kom dock ihåg att vården är väldigt mättad just nu. Det är därför viktigt att du endast kontaktar sjukvården om du verkligen tror att du har smittats.

Det finns inga konkreta försiktighetsåtgärder gällande mat och hantering av djur. Dock är det viktigt att du håller dig informerad gällande nyheter om COVID-19, eftersom det skapas nya åtgärder och kommer nya rekommendationer varje dag.

Förebyggande åtgärder mot COVID-19

Som vi har förklarat i denna artikel är de bästa förebyggande åtgärderna mot COVID-19 att tvätta sina händer ofta och hålla sig borta från smittade områden. Om du ser en människa med symptom som till exempel hosta, är det viktigt att hålla ett säkert avstånd på minst två meter.

Kom ihåg att kontakta läkare om du upplever ovan nämnda symptom. Om du misstänker att du har blivit smittad, bör du isolera dig själv för att undvika att smitta andra.

  • Prevención y tratamiento Novel Coronavirus (2019-nCoV) | CDC. (n.d.). Retrieved March 11, 2020, from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-sp.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fprevention-treatment-sp.html
  • Comunicado n°26 – Nuevas medidas preventivas para contrarrestar la propagación del covid-19 – Institucional / Comunicados – Universidad EAFIT. (n.d.). Retrieved March 11, 2020, from http://www.eafit.edu.co/medidas-preventivas-covid-19
  • Actualización de medidas de prevención ante el COVID-19 – SEMES. (n.d.). Retrieved March 11, 2020, from https://www.semes.org/semes-divulgacion/actualizacion-de-medidas-de-prevencion-ante-el-covid-19/
  • Información sobre el nuevo coronavirus | Universidad de Salamanca. (n.d.). Retrieved March 11, 2020, from https://www.usal.es/informacion-sobre-el-nuevo-coronavirus