Vi får alltid vad vi ger, glöm inte det

Om det vi ger är bra för den andra personen kommer livet gengälda denna positiva handling. Om vad vi ger är skadligt kommer även vi uppleva det någon gång i framtiden.
Vi får alltid vad vi ger, glöm inte det

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Även om vi inte alltid är medvetna om det får vi alltid vad vi ger. Det kan vara både en av fördelarna med att ge och en av bestraffningarna för att vi inte gett på rätt sätt. Varför lämnar alla mig ensam nu? Varför har jag råkat ut för så mycket besvikelse?

Resultatet av våra handlingar visar sig inte alltid omedelbart. Men i takt med att tiden går kommer vi skörda vad vi sått, och när den tiden kommer har vi redan glömt vad vi gjort. Vissa kallar det för rättvisa, andra karma. Vilket namn du än ger det är sanningen att det är extremt viktigt att du fokuserar på vad du ger och hur du ger det.

Det är dags att blicka mot framtiden för att odla hälsosamma frukter som du senare kan skörda, även om du inte vet när.

Vad är din attityd mot livet?

Din attityd skapar ditt öde

Även om du inte tror det skapar attityden du går genom livet med – och besluten du tar – ditt öde. Därför är det viktigt fokusera på att göra dessa saker på bästa möjliga sätt, för vi får alltid vad vi ger.

Om du flyr från dina rädslor, vad kan du då hoppas få i framtiden? Mer rädsla. Om du tar beslut slumpmässigt utan att tänka för att du tror att allt har en lösning, tror du verkligen att det inte kommer få negativa konsekvenser för dig i framtiden? Det bästa med livet är att varje del säger åt dig vad du måste läka, vad du behöver omdirigera och vad du måste fixa.

Men i majoriteten av fallen är det mycket lättare att undvika hindren som åsamkar oss smärta. Det är därför det är så viktigt att göra sakerna som skrämmer dig om de är nödvändiga. Det är viktigt att känna svindel om det får oss att förändras och känna mod eftersom vi gör något vi inte trodde att vi kunde göra.

Att göra det nu är det viktiga; du kommer inte få en chans till. Vi vill dela med oss av en video för att hjälpa dig reflektera över och omdirigera kursen som ditt liv har tagit. Är du redo att fokusera på vad du ger, förändra din attityd mot livet och ta medvetna beslut?

Vi får alltid vad vi ger, så var försiktig med vad du ger

Även om vi försöker tänka “ge utan att förvänta dig något i gengäld” är sanningen att vi känner oss illa till mods, olyckliga och undervärderade när vi inte får något i gengäld. Att bära med sig betydelsen av denna fras varje dag är viktigt om man vill motta samma godhet som man ger världen. Vi måste trots allt fokusera på vad vi ger och helt glömma bort vad vi kommer få.

Det är möjligt att vi har varit generösa men inte fått något i gengäld många gånger. Å andra sidan kan allt gå bra i livet när det plötsligt levererar ett slag som är hårdare än något vi upplevt tidigare.

Streta inte emot

Det är dock bara ett prov.

Hur mycket betyder det att få vad vi ger? Om du tvivlar på dina övertygelser när du ställs inför motgångar, känner dig som ett offer och återvänder till forna attityder kommer du återigen vandra en väg som du inte kommer vara lycklig med i framtiden.

Det är trots allt så att:

  • Vi brukar besatt hålla fast vid saker och människor.
  • Vi är otroligt rädda för förlust, för att frigöra oss själva och för att släppa taget.

Men ett liv som levs osammanhängande kommer vara något som kommer tillbaka för att hemsöka oss.

Sluta streta emot och följ med i flödet

Följ med i flödet – vi får vad vi ger

Det är så viktigt att du lär dig att acceptera vad som händer, att inte hålla fast vid saker och att vara fri. Låt allt flöda och motsätt dig inte förändringarna.

Det finns vissa lärdomar att tänka på och applicera i vardagen:

  • Om du sår vindar kommer du skörda stormar.
  • Allt du inte accepterar kommer fortsätta hända.
  • Allt dåligt som drabbar dig är en reflektion av vad du tänkt eller gjort.
  • Varje steg, oavsett hur obetydligt det kan verka, kan skicka dig i helt fel riktning.

Var uppmärksam. Ta till dig dessa ord och börja följa med i flödet. Öppna dina ögon: livet visar alltid vad som är bäst för dig och i vilken riktning du borde gå.

Du måste bara lita på det och låta det svepa iväg dig, utan att tvinga fram det eller motsätta sig. Vi får trots allt alltid vad vi ger.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Schein, E. H. (2010). Helping: How to offer, give, and receive help. ReadHowYouWant. com.
  • Thomas, P. A. (2010). Is it better to give or to receive? Social support and the well-being of older adults. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 65(3), 351-357.
  • Calatayud, D. (2006). Cada uno da lo que recibe, y luego recibe lo que da. Telos: Cuadernos de comunicación e innovación, (68), 9-11.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.