Vet du hur du ska agera om någon håller på att drunkna?

Vet du hur du ska agera om någon håller på att drunkna?
Nelton Abdon Ramos Rojas

Granskad och godkänd av läkare Nelton Abdon Ramos Rojas.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 03 februari, 2023

Att ha grundläggande kunskaper i första hjälpen är mycket viktigt eftersom det gör dig förberedd på hur du ska agera i nödsituationer, som till exempel om om någon håller på att drunkna. Om du inte känner till de grundläggande stegen du skulle behöva ta om du hamnar i den här situationen, notera dem gärna nu. Du vet aldrig, någon gång kan de komma till användning.

Det är inte så att olyckor i vatten är väldigt vanliga. Men i ögonblickets desperation, när de händer, vet vi ofta inte hur vi ska reagera om vi ser att en person håller på att drunkna.

Drunkning orsakas av plötsligt vattenintrång i lungorna. Detta förhindrar att luft kommer in, vilket orsakar kvävning och kan leda till döden.

De första stegen om någon håller på att drunkna

någon som håller på att drunkna
Om du inte vet vad du ska göra, måste du be om hjälp av andra människor och ringa brandkår, ambulans eller räddningstjänst.

Det första du ska göra är att försöka få upp personen ur vattnet utan att utsätta dig själv för fara. Om du kan simma och det är säkert, kan du gå fram till personen. Försök att “dra” honom eller henne i en sådan position att åtminstone ansiktet (särskilt näsa och mun) är ovanför ytan och uppåtvänt. Använd flytande föremål till hjälp.

Placera den drunknande personen på en plats med stabilt underlag. Om du inte vet vad du ska göra, måste du be om hjälp från andra människor. Det är också ytterst viktigt att du ringer brandkår, ambulans eller räddningstjänst.

När du har etablerat denna punkt måste du kontrollera om offret andas. Detta gör du genom att observera om hans eller hennes bröstkorg höjs och sänks. Du kan också känna efter om personen andas genom att placera din kind nära hans eller hennes mun. Om personen andas normalt, lägg personen i sidoläge för att förhindra kvävning om hon eller han skulle börja kräkas.

Framkalla inte kräkning

Det är viktigt att du inte försöker få ut vatten från personens lungor eller försöka framkalla kräkning. Sök hjälp först. Om du utövar mun-mot-mun-metoden bör du tänka på att detta är den friska luften som finns i dina luftvägar som passerar in i den andra personens lungor.

Mun-mot-mun-metoden är något som man kan göra oavsett offrets ålder. Denna teknik bör du dock endast initiera om den drunknande personen är medvetslös och du ser att hon eller han inte andas. För att göra det korrekt, följ dessa steg:

 1. Lägg den drabbade med framsidan uppåt på marken eller på en fast yta.
 2. Luta personens panna bakåt med ena handen och för hakan nedåt med den andra handen för att öppna munnen och luftvägarna.
 3. Ta ett djupt andetag och håll personens näsa med pekfingret och tummen.
 4. Blås in luft i personens mun i 2 sekunder.
 5. Avlägsna ditt huvud och vänta 5 sekunder och upprepa sedan processen.

Om manövern är framgångsrik ska den drunknande börja hosta upp det inandade vattnet. I detta ögonblick behöver du placera personen på dennes sida för att förhindra att vätskan rinner tillbaka i lungorna.

Vi tror att du också kan vilja läsa den här artikeln: Olyckor och första hjälpen för äldre

Första hjälpen för barn som håller på att drunkna

ett barn med vattenvingar
Håll alltid ett öga på barn. De måste vara under ständig under uppsikt av en vuxen.

Om offret är ett barn och du ska utöva mun-mot-mun-metoden, luta barnets huvud bakåt så att tungan inte blockerar luftpassagen. Blås sedan in i barnets mun medan du klämmer ihop barnets näsa. På detta sätt kan du utföra din utandning korrekt.

I denna mening är den bästa rekommendationen att alltid hålla ett öga på barn. Barn som uppehåller sig nära vatten måste alltid vara under uppsikt av en vuxen. Kom ihåg att om du anförtror denna uppgift till ett annat barn eller en tonåring, är det lätt att båda blir distraherade och det är troligt att de varken har den nödvändiga fysiska kapaciteten för räddning eller tillräckliga förberedelser för att utföra första hjälpen.

Tänk på att om det krävs att du utför denna manöver, måste du kontrollera att offrets bröstkorg blir något uppblåst, men inte för mycket. Andningsfrekvensen bör vara 15 till 20 andetag per minut. Om det är ett barn, placera både barnets näsa och mun i din mun och blås sedan och följ stegen som vi nämner ovan.

Det är alltid viktigt att komma ihåg att barns lungor är mindre och har mindre kapacitet än vuxnas. I denna mening är det viktigt att du andas ut luften långsamt in i barnets lungor och att kontrollera att det inte är för mycket. Dessa åtgärder hjälper dig att förhindra uppkomsten av möjliga skador.

Hjärt-lungräddning

HLR när någon drunknar
Vid HLR utför du bröstkompressioner för att upprätthålla hjärtverksamheten.

Om du måste utföra hjärt-lungräddning (HLR) måste du veta hur du utför detta korrekt. Så tänk på följande:

 • Metoden går ut på att utföra bröstkompressioner för att upprätthålla hjärtverksamheten. Medan du gör detta måste du omväxlande utföra mun-mot-mun-metoden och bröstkompressioner.
 • Innan du börjar, kontrollera att personen är medvetslös, inte andas och inte har någon puls. Om patienten andas eller har puls, påbörja inte HLR under några omständigheter.
 • Om offret är under ett år gammal är cykeln två andetag och 30 kompressioner med en hastighet av 100 kompressioner/minut. Tänk på att benen i bröstkorgen hos små barn och spädbarn är svagare, så man bör utföra kompressionerna med endast två fingrar.
 • Om personen är äldre än ett år är den korrekta cykeln 30 bröstkompressioner med en hastighet av 120 kompressioner/minut följt av 2 andetag. Kompressioner på en vuxen utför du genom att du knäpper ihop båda händerna med varandra och sänker din kroppsvikt så att personens bröstkorg sjunker cirka 5 centimeter.
 • En komplett cykel består av att ge 30 kompressioner tillsammans med 2 andetag; helst bör 4 cykler slutföras innan återupplivningen kan stoppas.
 • Å andra sidan, om du inte får hjälp från någon annan eller har tillräcklig fysisk kondition, är det bäst att inte utföra mun-mot-mun-metoden eftersom metoden kan göra dig trött och göra kompressionerna ineffektiva.

Ropa på hjälp och ring räddningstjänst

Det viktigaste är att snabbt ropa på hjälp och ringa räddningstjänst. Om du har sällskap, be någon annan att skaffa hjälp medan du utövar första hjälpen. Om det inte finns någon annan i omgivningen, börja med att utföra första hjälpen-tekniker eftersom de kan vara avgörande för offrets liv.

Även om offret reagerar på upplivningsmetoderna måste du observera honom/henne och vara uppmärksam på alla symtom du ser eftersom andningen kan upphöra igen. Det är ytterst viktigt att han/hon inte lämnas ensam.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Första hjälpen vid oavsiktlig amputation av ett finger

Glöm inte att vara observant på hypotermi

Den drunknande kan behöva behandlas för hypotermi; om du kan, ta av personens våta kläder och täck personen med torra filtar. Om offret återfår fullt medvetande, ge denna en varm dryck. Ibland kan detta vara nästan tillräckligt för att förbättra dennes tillstånd.

Som du kan se kan första hjälpen när någon håller på att drunkna betyda skillnaden mellan liv och död. Det viktigaste i denna situation är att hålla ditt lugn och agera på ett lugnt och medvetet sätt, genom att följa de steg vi nämner ovan.

Dessutom bör du notera att om du inte kan rätt teknik för att utföra någon av de manövrar vi har beskrivit, bör du ringa räddningstjänsten innan du agerar. Att utföra bröstkompressioner eller mun-mot-mun-metoden felaktigt kan orsaka ytterligare skada.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.