Varningstecken på att gifter samlas i din lever

Varningstecken på att gifter samlas i din lever

Last update: 26 augusti, 2022

Din lever är ett av de viktigaste organen i kroppen. Det är det näst största organet efter huden och ansvarar för att uppfylla grundläggande kroppsfunktioner.

Varje dag ansvarar den för att filtrera blodet för att ta bort gifter och celler som kroppen inte längre behöver. Den har även hand om att syntetisera kolhydrater och lipider.

Utöver det förvarar den vitamin A, D, E och K, som är grundläggande i att bibehålla god fysisk och mental energi.

Men trots att det är ett utsöndringsorgan kan för många giftiga substanser till slut påverka din hälsa.

Levern är kapabel att rengöra sig själv varje dag, men när den överarbetas blir det svårare, och det hindrar levern från att prestera optimalt.

Innan det är för sent och innan du utvecklar en allvarlig leversjukdom kan vissa tecken dyka upp som tyder på stor ansamling av gifter i detta rensande organ.

Det är viktigt att känna igen dessa symtom och ta tag i dem i tid med hjälp av en avgiftningsplan.

Nedan vill vi avslöja tio varningstecken på att din lever har ansamlat för mycket avfallsprodukter.

1. Förändringar i färgen på urin och avföring

Förändringar i färg är ett tecken

Förändringar i färg och doft på urin och avfall är indikatorer på flera interna hälsoproblem.

Även om det kan bero på ett tillstånd i urinvägarna eller tarmarna är det även ett nyckelsymtom för att upptäcka leverproblem i tid.

Urin har generellt sett en ljusgul färg när kroppen är vätskesatt, och gulsot kan visa sig i form av en mörkare färg.

En lever som är mättad med avfallsprodukter kan dessutom få din avföring att bli ljusare eller även svart.

2. Kramper och maginflammation

Även om det är svårt att slå fast huruvida kramper och buksmärtor orsakas av din lever bör du inte utesluta det. Ihärdiga kramper indikerar att levern inte fungerar som den ska och har problem med att få bort avfall.

Det är även vanligt att uppleva konstant inflammation, vilket nästan alltid kommer tillsammans med gaser.

3. Hudkänsligheter kan vara tecken på problem med din lever

Hudkänsligheter kan vara tecken på problem med din lever

Ansamlat avfall i levern visar sig nästan alltid i form av hudsymtom. Oförklarlig klåda, irritation och torrhet kan orsakas av ett förgiftat leversystem.

Dina symtom kommer förmodligen förbättras med en återfuktande kräm, men eftersom problemet är internt kommer det komma tillbaka.

4. Reflux

Reflux är kopplat till sjukdomar som drabbar matsmältnings- och leversystemen.

Även om det nästan alltid beror på dåliga matval och substanser från vissa näringsämnen betyder det ibland att avfall håller på att ansamlas.

5. Diarré

Diarré kan orsakas av många olika tillstånd, inklusive sådana som påverkar din lever och gallblåsa.

När diarrén fortsätter och inte har någon uppenbar orsak kan det vara din lever som skriker efter en avgiftning.

6. Trötthet

Utmattning kan vara ett symtom

Utmattning är ett tillstånd som inte bara får dig att bli trött utan även svag, letargisk och oförmögen att göra dina dagliga sysslor.

När levern överarbetas på grund av gifter får den nedsatt förmåga att filtrera blod, och det blir svårt att bibehålla korrekt celloxidation.

Som en konsekvens kan din mentala och fysiska prestationsförmåga försämras och du kommer vilja vila mer.

7. Plötslig aptitlöshet

Även om det är normalt att tappa aptiten under många omständigheter är det värt att uppmärksamma, speciellt när det blir vanemässigt.

Vissa personer kan uppleva att det är bättre att inte känna någon önskan att äta. Men efter några dagar kan det dock leda till näringsbrister och andra oönskade reaktioner.

8. Vätskeretention

Vätskeretention kan orsakas av leverproblem

Vätskeretention är vanligare hos personer med njursjukdomar, men det orsakas även av leverproblem.

Inflammation visar sig generellt sätt i benen, fötterna och andra delar av kroppen. Du har vätskeretention i kroppen om du ser ett avtryck som varar i flera sekunder när du trycker ett finger mot huden.

9. Gul hud

Gulsot är resultatet av att en substans vid namn bilirubin ansamlas. Det är pigmentet i galla.

Galla produceras i levern och uppfyller en väldigt viktig roll i matsmältningsprocessen.

När levern har svårigheter att filtrera gifter från blodet ansamlas bilirubin i blodomloppet, vilket orsakar missfärgningen av huden.

Har du några av dessa symtom? Om du tror att du lider av två eller fler av ovan nämnda symtom bör du överväga en avgiftningsplan och, om möjligt, träffa din läkare.

It might interest you...
Detoxa levern när du sover med 5 goda drycker
Steg för Hälsa
Read it in Steg för Hälsa
Detoxa levern när du sover med 5 goda drycker

Visste du att du kan detoxa levern med hjälp av välsmakande drycker? Vi berättar om 5 drycker du kan tillaga själv och dricka innan läggdags.  • Buey, L. García, F. González Mateos, and R. Moreno-Otero. “Cirrosis hepática.” Medicine-Programa de formación médica continuada acreditado 11.11 (2012): 625-633.
  • García-Cortés, M., et al. “Hepatotoxicidad secundaria a” productos naturales”: análisis de los casos notificados al Registro Español de Hepatotoxicidad.” Revista Española de Enfermedades Digestivas 100.11 (2008): 688-695.
  • Martínez Álvarez, J. R., et al. “Recomendaciones de alimentación para la población española.” Nutrición Clínica y dietética hospitalaria 30.1 (2010): 4-14.

Innehållet i denna publikation är endast i informationssyfte. Det kan inte under några omständigheter tjäna till att underlätta eller ersätta diagnoser, behandlingar eller rekommendationer från en fackman. Konsultera din betrodda specialist om du har några tvivel och sök dennes godkännande innan du påbörjar några procedurer.