Varför upplever personer med diabetes torrhet i munnen?

Personer med diabetes kan uppleva symptom som negativt påverkar deras livskvalitet. Ett av dessa är muntorrhet. Vi förklarar varför det uppstår.
Varför upplever personer med diabetes torrhet i munnen?

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Människor med diabetes, både om det gäller typ 1 eller typ 2, upplever ofta torrhet i munnen, eller xerostomi. Problemet är att det inte bara är en obehaglig känsla – det kan få allvarliga konsekvenser för den orala hälsan.

Xerostomi är förknippad med en ökad risk för karies, infektioner och periodontal sjukdom. Olika studier bekräftar att mer än 70% av personer med diabetes upplever muntorrhet. Därför förklarar vi i den här artikeln varför detta uppstår och hur man kan lösa det.

Vilka är symptomen på diabetes?

Diabetes mellitus är en sjukdom som påverkar glukosmetabolismen. Det finns två huvudtyper: typ 1 och typ 2. När det gäller typ 1-diabetes kan bukspottkörteln inte utsöndra insulin.

Å andra sidan, vid typ 2, finns det en resistens mot insulin i kroppens olika vävnader. Det kan dock också förekomma en minskning av utsöndringen. Detta är en sjukdom som tyvärr blir allt vanligare.

Xerostomi är ett av de huvudsakliga symptomen på diabetes. Så till den grad att det, enligt en översiktsstudie publicerad i Journal of Endocrinology and Nutrition, är bland de vanligaste orala manifestationerna hos personer med diabetes.

Andra orala symptom som kan uppstå är sår, jästinfektioner i halsen och en brännande känsla. Dessa är dock inte de enda tecknen. Det finns också polyuri (ökad urinering), polydipsi (ökad törst) och viktförändringar.

man testar sitt blodsocker
Förändrad blodsockernivå är ett symptom vid diabetes.

Varför upplever personer med diabetes torrhet i munnen?

Xerostomi är, som vi har nämnt, den medicinska termen som refererar till muntorrhet. Hos personer med diabetes uppstår detta på grund av olika faktorer, nästan alla relaterade till dålig blodsockerkontroll.

Först och främst är en av anledningarna ökad urinering. En ökning av urinering leder till uttorkning. Och eftersom saliv huvudsakligen består av vatten, förändras produktionen när kroppsvätskorna är i obalans.

En annan liknande faktor, som är avgörande för torrhet i munnen vid diabetes, är en förändring i salivsammansättningen. Förutom vatten innehåller saliv också glukos och protein.

En studie publicerad i Journal of Oral Medicine and Pathology förklarar att diabetes påverkar spottkörtlarnas morfologi. Det producerar så kallad diabetisk sialos, som innebär att spottkörtlarna ökar i storlek. Detta gör att deras funktion försämras.

Andra orsaker till torrhet i munnen

Även om en stor andel personer med diabetes upplever muntorrhet är denna sjukdom inte den enda orsaken. Det är viktigt att notera att det finns många faktorer som kan påverka salivproduktionen, och många situationer som kan orsaka xerostomi.

Ett exempel är icke-diabetisk uttorkning. Liknande så kan läkemedel orsaka detta symptom, särskilt sådana som används vid kemoterapibehandlingar.

Ålderdom är också ofta en faktor, liksom andra kroniska sjukdomar som cirros, HIV och tuberkulos. Sjögrens syndrom är en annan av de vanligaste orsakerna till xerostomi.

Du kanske kommer att tycka om att läsa: Gör egen elektrolytdryck och förhindra uttorkning

Behandlingar för torrhet i munnen hos personer med diabetes

Betydelsen av muntorrhet vid diabetes ligger inte bara i det obehag det orsakar utan också i mängden munproblem som det kan orsaka. Det ökar till exempel risken för att drabbas av karies och infektioner, samt för parodontal sjukdom.

Därför är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder för att undvika och förhindra att detta uppstår. Först och främst behöver personer med diabetes förutom att borsta tänderna förbättra munhygienen genom att använda munvatten och tandtråd.

Dessutom är det en bra idé att undvika socker och syrliga vätskor. Naturligtvis är det viktigt att dricka mycket, men det är bäst att hålla sig till vatten. Frekventa besök hos tandläkaren är också nödvändiga eftersom personen måste kontrollera och korrigera eventuella förändringar så snart som möjligt.

I vissa fall kan läkare ordinera läkemedel som stimulerar salivproduktionen. De kan även använda konstgjord saliv. Naturligtvis är dessa åtgärder reserverade för fall där mindre invasiva åtgärder inte löser problemet.

torrhet i munnen: kvinna borstar tänderna

Sammanfattning om muntorrhet vid diabetes

Personer med diabetes är mer benägna att uppleva muntorrhet. Detta beror på att sjukdomen förändrar både salivsammansättningen och spottkörtlarnas morfologi.

För att undvika detta är det nödvändigt att upprätthålla korrekt kontroll av blodsockernivån. Dessutom är ett bra vätskeintag och särskild omsorg om munhygien viktiga krav för att minska komplikationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Molania, T., Alimohammadi, M., Akha, O., Mousavi, J., Razvini, R., & Salehi, M. (2017). The effect of xerostomia and hyposalivation on the quality of life of patients with type II diabetes mellitus. Electronic Physician, 9(11), 5814–5819. https://doi.org/10.19082/5814
  • Escobar, Deyanira Cabrera, Luis González Valdés, and Orquídea Ferrer Hurtado. “Xerostomía en pacientes con síndrome de Sjögren.” Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta 42.1 (2017).
  • Hoseini, A., Mirzapour, A., Bijani, A., & Shirzad, A. (2017). Salivary flow rate and xerostomia in patients with type I and II diabetes mellitus. Electronic Physician, 9(9), 5244–5249. https://doi.org/10.19082/5244
  • Navea Aguilera, C., Guijarro de Armas, M. G., Monereo Megías, S., Merino Viveros, M., & Torán Ranero, C. (2015, January 1). Relación entre xerostomía y diabetes mellitus: Una complicación poco conocida. Endocrinologia y Nutricion. Elsevier Doyma. https://doi.org/10.1016/j.endonu.2014.09.004
  • Xerostomía: Diagnóstico y Manejo Clínico. (n.d.). Retrieved August 29, 2020, from http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-695X2009000100009
  • López-Pintor, R. M., Casañas, E., González-Serrano, J., Serrano, J., Ramírez, L., De Arriba, L., & Hernández, G. (2016). Xerostomia, Hyposalivation, and Salivary Flow in Diabetes Patients. Journal of Diabetes Research. Hindawi Limited. https://doi.org/10.1155/2016/4372852
  • García Chías, Begoña. Prevalencia de los efectos orales secundarios a la quimioterapia en un hospital de Madrid y factores asociados. Diss. Universidad Complutense de Madrid, 2019.
  • MANEJO TERAPEÚTICO DEL PACIENTE CON XEROSTOMÍA. (n.d.). Retrieved August 29, 2020, from https://www.actaodontologica.com/ediciones/2001/1/manejo_terapeutico_paciente_xerostomia.asp
  • Ivanovski, K., et al. “Xerostomia and salivary levels of glucose and urea in patients with diabetes.” Contributions of Macedonian Academy of Sciences & Arts 33.2 (2012).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.