Varför handarbeten är bra för hjärnan

Du kan undvika förlust av kognition samtidigt som du slappnar av och förbättrar koordinationen tack vare handarbeten som stimulerar hjärnan.
Varför handarbeten är bra för hjärnan

Senaste uppdateringen: 15 december, 2018

Handarbeten är ett väldigt intressant sätt att träna hjärnan. Det är bevisat att de är en utmärkt form av terapi för stress och depression, som ökar mängden hormoner för välmående och främjar avslappning. Regelbundet utövande stärker ens finmotorik, kreativitet och till och med självkänsla såväl som självsäkerhet.

Det är även ett bra sätt att bryta loss från den dagliga rutinen och fokusera på problemen som åsamkar rädsla, ångest och andra ohälsosamma känslor. Oavsett om det är stickning, måleri, ritande eller andra handarbeten med koppling till konstnärlighet är några minuter om dagen ett mycket bra sätt att “underhålla hjärnan”.

Många kanske inte inser det, men hjärnan drar mycket nytta av teknikerna som krävs för att utföra dem. Nedan tar vi upp några av fördelarna och anledningar att börja.

Vilka är fördelarna med handarbeten för hjärnan?

kreativa-tankar

Att göra handarbeten är en avslappnande terapi som förbättrar ens mentala hälsa, välmåendet och hjärnaktiviteten. De som gör det regelbundet finner det lättare att reflektera och ökar sin kapacitet för fantasi och kreativitet.

I en undersökning som utfördes av Betsan Corkhill med 3,545 stickare fann man att handarbeten och mentala lekar har egenskaper som gagnar hjärnutvecklingen och den känslomässiga hälsan. Dessa sysslor ger energi, förbättrar den sociala kommunikationen och hjälper till att bygga självkänsla. Detta för att de leder till avslappning och utmanar hjärnan att arbeta mer effektivt.

De sinnen och den finmotorik som är involverad förbättras, speciellt i händerna. Enligt studien rapporterade 50% av deltagarna att stickning ökade deras känsla av lycka och avslappning. Majoriteten höll även med om att det hjälpte dem att sänka stress och öka kapaciteten för kreativitet.

stickning

Studien slog fast att det fanns ett förhållande mellan antalet gånger varje individ gjorde aktiviteten och deras känslomässiga tillstånd. De som stickade tre eller fler gånger under en vecka kände sig mer avslappnade, lyckligare och mindre ängsliga än de som gjorde det mindre eller inte alls.

Dessa typer av hobbyer kräver att man fokuserar uppmärksamheten på ett önskat resultat såväl som att man koncentrerar sina tankar på bara en uppgift. Samtidigt bygger de mer tålamod när man tar sig an ett projekt och vill uppnå ett mål. Ihärdighet byggs upp och högre självsäkerhet uppnås för att övervinna hinder.

Handarbeten underhåller hjärnan

hjarnhalsa

I en annan studie som publicerades i tidskriften Neurology slog man fast att artistiska aktiviteter kan minska risken för mild kognitiv försämring. Forskare ville veta om det var möjligt att förebygga processen som kommer från åldrande, och resultaten var överraskande.

Individer som målar, skulpterar, fotar och ritar i medelåldern och hög ålder löpte 73% mindre risk att utveckla mild kognitiv försämring jämfört med de som inte gjorde det. De som utövade handarbeten löpte upp till 45% mindre risk för demens än de som inte gjorde dessa aktiviteter.

För att summera gagnar handarbeten hjärnan eftersom de:

  • Utgör mentala utmaningar som leder till lösning av problem.
  • Förbättrar sociala kopplingar.
  • Gör att man känner sig hel.
  • Höjer utvecklingen av koordination, rumsuppfattning och finmotorik.
  • Är bra för att undervisa och lära.
  • Fokuserar uppmärksamheten och tankarna på en syssla.
  • Stimulerar fantasi och kreativitet.
  • Skyddar minnet och minskar risken för mental försämring.
  • Möjliggör inlärning av tekniker för avslappning, meditation och rytm.
  • Mildrar både depression och stress.

Baserat på ovan nämnda punkter kan vi dra slutsatsen att enkla handarbeten kan hjälpa oss stimulera och skydda hjärnan. Den mentala hälsan må vara beroende av många olika faktorer, men att regelbundet göra dessa sysslor kan ha långsiktiga fördelar.

Det som är bra är att det idag är mycket lätt att lära sig och göra dessa handarbeten, och materialen som krävs är ofta billiga eller återvinningsbara.

Börja idag!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.