Varför är karantän nödvändigt mot coronaviruset?

maj 21, 2020
Karantän är en väldigt effektiv åtgärd för att stoppa spridningen av fall som coronavirus. Den som misstänker att de har smittats av viruset bör gå i karantän, även om de inte uppvisar några symptom eller känner sig friska.

Än så länge är den mest effektiva åtgärden för att kontrollera spridningen av coronaviruset att gå i karantän. Det finns ingen specifik medicin för att behandla sjukdomen och det finns inget vaccin mot det. På grund av dessa och andra anledningar, är karantän nödvändigt mot coronaviruset, och den bästa åtgärden för att förhindra att fler och fler människor utsätter sig själva för fara.

Det som just nu gör coronaviruset (COVID-19) mer riskfyllt än andra virus är att forskarna inte har tillräckligt med information om det. Det är nytt och därför vet de ännu inte hur det kan bete sig. Faktum är att det i dagsläget inte finns tillräckligt mycket data om hur det sprids. Därför är karantän den bästa åtgärden för att förebygga smitta.

En sak som forskarna har upptäckt är att COVID-19 är väldigt smittsamt, vilket är anledningen till att det smids väldigt fort, som i till exempel Kina, Korea och Italien. Dess dödlighet är inte klarlagd än. I Kina ligger dödligheten enligt statistiken mellan 2 och 4 % medan resten av världen inte visar samma siffror – i vissa länder är de högre, i andra lägre.

Karantän och isolering som skydd mot coronaviruset

Det första som behöver klarläggas är att isolering inte är densamma som karantän. Isolering är en obligatorisk åtgärd som appliceras när en person har diagnosticerats med coronavirus. När detta sker bör de omedelbart undvika direkt kontakt med andra människor.

En person som smittats av coronaviruset börjar uppleva symptom inom tre till sex veckor. Under den perioden måste de vara helt isolerade från andra människor. Det bästa är att om de som är smittade och som bor med andra, håller sig borta från resten av hushållet tills sjukdomen passerat.

Om det inte är möjligt rekommenderas det att isolera den sjuka personen i ett rum. Andra bör undvika kontakt med denne under sjukdomsperioden. Den smittade måste ha sitt eget badrum och undvika att dela tallrikar, bestick, sängkläder eller andra nödvändigheter med andra. I allvarliga fall bör den smittade transporteras till sjukhus i en ambulans, men inte någon annan typ av transport.

En mittad person bör isoleras

Läs mer om COVID-19: Viktiga förebyggande åtgärder mot COVID-19

Karantän mot coronaviruset

Karantän är en åtgärd som gäller personer som inte har sjukdomen men som har kommit i kontakt med någon som har det eller som kanske har det. Det gäller de som har besökt platser där det skett stora utbrott av coronaviruset.

Det är inte nödvändigt för en person att ha symptom för att de ska måsta gå i karantän. Bara själva misstanken om att de varit i kontakt med en sjuk person är tillräckligt. Viruset har olika inkubationstider och leder inte alltid till märkbara symptom.

I dessa fall kan det bli väldigt farligt om man inte tar det på allvar. Den största risken utgör personer som har utsatts för COVID-19 och valt att inte vidta några förebyggande åtgärder. Risken är då att de har smittats av viruset och sprider det till andra människor som tillhör en riskgrupp och på så sätt sätter andras liv i fara.

Det är nödvändigt med karantän mot coronaviruset

Du kanske också är intresserad av: Cervikalnerver: lär dig allt du behöver veta

Hur du går i karantän

Vi använder ordet ”karantän” generiskt, men det behöver inte alltid betyda att den ska vara i 40 dagar. I fall av smitta av coronaviruset är rådet att du självisolerar dig i två veckor om du misstänker att du kommit i kontakt med smittade personer och inte har några symptom.

De flesta fallen yttrar sig under denna tidsperiod. Dock kan de första symptomen visa sig inom ett par timmar för vissa och för andra efter två veckor. Dessa representerar dock endast en minoritet. Därför är en period på 14 dagar lagom för att försäkra en minimal risk för smitta.

Kom ihåg att det räcker att du är inom två meter från en smittad person för att du själv ska kunna bli smittad. Du behöver alltså inte ha varit i exempelvis Kina eller Italien. Du räcker att du endast kommit i kontakt med någon som varit där eller som uppvisar symptom.

Enligt den senaste officiella statistiken är det över en halv miljon människor som blivit smittade i fler än 100 länder över hela världen. Hittills har över 25 000 människor dött av sjukdomen. Risken för exponentiell smittspridning är väldigt hög eftersom sjukdomen spridits snabbt även i områden där det bara förekommit få fall.

  • IFLS Science. (2020). How Many People Are Currently Under Quarantine Because Of Coronavirus? Recuperado 10 marzo, 2020, de https://www.iflscience.com/health-and-medicine/people-currently-under-quarantine-coronavirus/
  • Zuñiga-Sosa, Evelyn Alexandra, et al. “Tipificación del antígeno Duffy como método indirecto para identificar individuos asintomáticos de malaria.” Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana 53.1 (2019): 71-77.
  • Alpuche-Aranda, Celia M. “Infecciones emergentes el gran reto de la salud global: Covid-19.” salud pública de méxico 62.2, Mar-Abr (2020): 123-124.