Vad du behöver veta om fibromyalgisyndrom

Fibromyalgi är ett tillstånd som karaktäriseras av kronisk och allmän hyperkänslighet för smärta.
Vad du behöver veta om fibromyalgisyndrom

Skriven av María Vijande

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Fibromyalgisyndrom, eller bara fibromyalgi, är ett kroniskt muskuloskeletalt tillstånd som karaktäriseras av hyperkänslighet för smärta i vissa delar av kroppen, utan associerad organisk orsak. Det uppvisar ett brett spektrum av symptom, inklusive muskelsmärta, extrem trötthet, sömnstörningar och humörsvängningar.

Fibromyalgisyndrom erkändes som en sjukdom på 90-talet. Sedan dess har många trott att det är en somatisk åkomma; med andra ord att patienten lider av symptomen utan fysisk orsak. De senaste studierna indikerar att orsaken är neurologisk. Mer specifikt är den ett resultat av obalanser i det centrala nervsystemet.

Relativt ny forskning pekar även mot att det kan röra sig om en form av kronisk inflammation, vilket kan leda till bättre diagnostisering och framförallt behandling.

Vem drabbas av fibromyalgisyndrom?

Vem drabbas?

Fibromyalgi påverkar 2-5% av befolkningen. Gruppen som löper högst risk är kvinnor. De löper faktiskt tio gånger högre risk att drabbas än män.

Högriskgrupperna inkluderar även:

  • Personer med ledgångsreumatism
  • Patienter med autoimmuna åkommor
  • Personer som är 20-50 år gamla.

Huvudsaklig orsak

Fibromyalgisyndrom verkar vara kopplat till förändringar i det centrala nervsystemet. Orsakerna är dock inte kända i sin helhet. Möjliga utlösare inkluderar neurohormonella förändringar, genetiska faktorer och omkringliggande faktorer, såsom kost och stress.

De största orsakerna är överkänsliga nociceptiva stimuli i det centrala nervsystemet. Med andra ord är det en central sensibilisering, vilket vanligtvis resulterar i upprepad, smärtsam stimulans. Det kan dessvärre leda till mer smärta.

Symptom

Associerade sjukdomar

Tillståndet verkar vara vanligare hos patienter med reumatiska sjukdomar. Det kan till exempel röra sig om ledgångsreumatism eller ankyloserande spondyli. Det verkar även vara kopplat till autoimmuna sjukdomar som systemisk lupus erythematosus.

Vidare utgör fibromyalgi en riskfaktor för celiaki, eller glutenintolerans.

Associerade åkommor

Svårigheter att sova

De flesta patienter som lider av det har svårigheter att sova. Eller så kan de bara uppnå rastlös sömn, vilket verkar förvärra symptomen.

Dessa patienter brukar dessutom uppleva dåsighet under dagen och smärtsamma kramper på natten. Samtidigt kan fibromyalgi ibland även resultera i humörsvängningar, depression och ångestkriser.

Diagnos och tillståndskriterium

Det finns inget konkret eller definitivt diagnostiskt kriterium för att upptäcka fibromyalgisyndrom. Normalt sett får man diagnosresultaten från en uteslutningsprocess. Med andra ord måste alla andra möjliga åkommor uteslutas av en läkare innan man anländer till fibromyalgi.

Bristen på specifika tester för att upptäcka fibromyalgi är ett stort hinder för diagnosen. Samtidigt fortsätter experter debattera huruvida fibromyalgisyndrom är en faktisk åkomma, ett syndrom eller resultatet av diverse symptom.

För att diagnostiseras med fibromyalgi måste en patient uppleva minst 11 av 18 smärtsamma tryckpunkter. Dessa smärtpunkter hjälper i diagnostiseringen, eftersom de är de vanligaste bland patienter med sjukdomen. Allmän smärta som varar i minst tre månader är också ett kriterium.

Kriteriet är dock väldigt känsligt och specifikt, och många diagnostiseras med andra reumatoida sjukdomar. Det är även viktigt att nämna att många av de drabbade inte får någon diagnos på grund av hur svår processen är.

Behandling

Obeskrivlig smärta

Näringsterapi och viktnedgångsstrategier utgör en av de mest effektiva behandlingarna för fibromyalgisyndrom i dagsläget. Glutenfria koster har till exempel visat sig vara effektiva för att behandla symptomen.

När det kommer till läkemedel kan diverse antidepressiva medel, icke-steroida antiinflammatoriska medel samt muskelavslappnande medel behandla fibromyalgi.

Vidare finns det positiva resultat från transkraniell magnetisk stimulans. Det ämnar minska smärtan avsevärt och kan leda till förbättrad hälsa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.