Tre fantastiska fördelar med yoga för barn

Yoga kommer hjälpa barnen att växa upp och bli självsäkra och ta ansvar.
Tre fantastiska fördelar med yoga för barn

Skriven av Ángela Aragón

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Tro det eller ej men yoga för barn har blivit alltmer populärt och kan användas som ett sätt att förbättra barnens hälsa.

Fram tills ganska nyligen så trodde man att det viktigaste i barnens liv var deras uppfostran.

Nu vet vi dock att det är viktigt med aktivitet för att de ska kunna utvecklas ordentligt, och även få en bra mental hälsa. Men vilka typer av övningar bör barn utföra?

Det vanliga svaret är fotboll, basket och andra sporter men det finns också en värld utanför detta.

Inom det asiatiska tankesättet har man en filosofi där man tänker på hela kroppen. Det har också blivit populärt i västvärlden, men är det också bra med yoga för barn?

När bör barn börja med yoga?

Barn som utför yoga.

Det är bra om man börjar med yoga då barnen är över fyra år. Kroppen är då redan fast och de har uppnått en viss psykomotorisk utveckling. De är redan medvetna om sin egen kropp och har en viss kontroll över den.

Vissa är något kritiska rörande om det är lämpligt för alla typer av barn. Detta anser dock vi.

Både introverta och dynamiska barn kommer kunna dra fördel av yoga. Även barn med funktionella hinder kommer gagnas.

Man bör dock tänka på att hitta en klass som är lämplig för barnets personlighet.

Det finns olika metoder inom yoga som har som mål att förstärka och korrigera obalanser i kroppen.

Upptäck fördelarna med yoga för barn

De kommer lära sig att förbättra sig själva utan att tävla

Barn som sitter vid havet.

Yoga är en av de få sporter där man inte vinner eller förlorar. Du kan inte heller se tävlingar i yoga på tv.

Om vi jämför den med andra övningar så är yoga unikt.

Det är fundamentalt att barnen lär sig denna teknik. Den hjälper med att förbättra barnet utan att det ska behöva tävla med någon annan eller vinna ett pris.

Barnet kommer lära sig att känna en inre lycka utan att vara beroende av vad andra tycker.

Yoga för barn hjälper dem att upptäcka sig själva

Då vi pratar om självkännedom pratar vi oftast om den inre världen. Det stämmer att detta är en viktigt del, men det är också bra att man känner till sin egen kropp.

Om man är medveten om sina begränsningar och känner att man kan komma över dem så kommer man att kunna förbättra sin självkänsla.

Yogan får oss att känna varje muskel, varje ben och varje andetag.

Detta gör det lättare för oss att ta hand om oss själva och respektera våra kroppsfunktioner. Vi lär oss också att respektera andras utrymme, och vi vet att de inte är våra fiender utan våra likar.

De lär sig att upptäcka och kontrollera stress

Flicka som mediterar.

Det viktigaste är att man först lär sig att “upptäcka” stressen för annars kommer man inte kunna kontrollera den. För att man ska kunna upptäcka denna stress måste man också befinna sig i ett avslappnat tillstånd.

Om du inte befinner dig i ett avslappnat emotionellt tillstånd kommer du inte att märka skillnaden då du börjar praktisera denna teknik.

Genom att märka denna kontrast kommer du att förstå att du har haft en känsla inom dig som gör att du mår dåligt. Du kan samtidigt hitta ett sätt att hantera problemet.

Som vuxen vet man att det är svårt att lära sig något då man redan har växt upp.

Det gör stor skillnad att ja lärt sig något sedan barndomen. Det är ett viktigt som hjälper dig att utvecklas och kunna välja vad som är bäst för dig.

Dessa är de främsta fördelarna med yoga för barn. Som du kan se kommer det hjälpa dem att bli mer väluppfostrade och respektera både sig själva och andra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


    • Dai C, Nabors LA, Vidourek RA, King KA, Chen C. Evaluation of an afterschool yoga program for children. Int J Yoga 2015;8(2):160-161.
    • Hagen I, Nayar US. Yoga for children and young people’s mental health and well-being: research review and reflections on the mental health potentials of yoga. Frontiers in psychiatry 2014;5:35.
    • Galantino ML, Galbavy R, Quinn L. Therapeutic effects of yoga for children: a systematic review of the literature. : Centre for Reviews and Dissemination (UK); 2008.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.