Ta till dig det goda i din omgivning och håll det nära

Du kanske inte är medveten om det, men all den positiva och negativa energi du ger till folk omkring dig får du i slutändan tillbaka.
Ta till dig det goda i din omgivning och håll det nära

Senaste uppdateringen: 28 februari, 2019

Att önska sig att bra saker händer folk omkring oss är kanske inte något vi alla kan säga att vi gör dagligen. För det första beror det på att folk ofta föredrar att det går bra för människor i deras omgivning, men inte riktigt lika bra som det går för dem själva.

Det är svårt att hitta en nobel, ren och osjälvisk längtan och önskan i dagens samhälle. Folk tänker troligtvis mest på sig själva, eller på sin höjd på sin närmsta familj. Så varför har vi så svårt för att sprida dessa tankar – att vi hoppas på det bästa för alla omkring oss? Känns inte det som det rätta att göra?

Någonting du bör tänka på är att många av dina handlingar, ord och beteenden har konsekvenser. Detsamma gäller för önskningar.

En önskan är visualiseringen av dina motiv och en iver till handling. Om du verkligen vill att bra saker ska hända någon så ger du också ditt bästa och försöker att förverkliga den önskan. Du handlar då med övertygelse eftersom du drivs av äkta känslor.

Bara det faktum att du tänker på personerna i din omgivning förbättrar dig alltså som person. Det kostar ingenting att göra men utvecklar ändå dina tankar och ditt sinne, och gör sig på så sätt av med många av de bördor och det negativa fokuset som tynger dina axlar.

Fundera gärna på det när du läser dagens artikel.

Positivt tänkande med välvilja

Den klassiska tanken att “som man bäddar får man ligga” har alltid haft sin grund någonstans i verkligheten. Istället för att se på det som något fatalistiskt kan du se på det som att varje handling har en eller flera konsekvenser.

Att kultivera positiva tankar varje dag är synonymt med en godare hälsa. Man pratar inte om spirituella frågor eller utövar godhet av arbiträra anledningar, utan för att det hör ihop med ens enskilda filosofiska eller religiösa tankesätt och principer i livet.

Fjäril flyger
 • Att ha positiva tankar betyder att du kan fokusera ditt liv på det mest givande sättet. Om du vill att bra saker ska hända dina vänner och din familj så visar du att du älskar dem och bryr dig om deras välstånd.
 • Men det riktiga problemet dyker upp när du träffar folk som önskar att andra i deras närhet drabbas av dåliga saker. Vad är meningen egentligen? Vad tjänar man på att tänka så? Om man kan njuta av en annans olycka och elände är man bortom omogen.
 • Kom ihåg Lawrence Kohlbergs beskrivning av hur barn utvecklar sin moral i tidig ålder.

Den moraliska kompassen

När ett barn är sex eller sju år gammalt har de bara en typ av moralisk kompass, och den säger följande: “De jag gillar förtjänar allt bra i världen, de jag ogillar förtjänar allt det värsta”.

Denna inställning är knappast konstruktiv, men den är av god anledning inte heller socialt acceptabel. Du behöver inte klicka med alla, men att inte vara nära vän med någon betyder inte att man bör önska elände å deras vägnar.

Det är bättre att du istället önskar dem lycka till på deras personliga resa genom livet. Att samtidigt som du följer din egen väg, och kanske till och med hoppas att era två vägar inte korsar varandra igen, ändå önska lycka till folk runt omkring dig.

Det du gör, tänker och önskar efter – allt kommer tillbaka

Vissa kallar det för kausalitetens lag eller “boomerang”-effekten. Dessa termer kan båda översättas till något mer lättförstått:

 • Dina tankar och handlingar har konsekvenser. Om du säger något vid fel plats och tidpunkt kan du såra eller förlora någon du håller kär.
 • Att önska olycka och elände för någon annan kan, över en längre tid, göra att folk lämnar dig. Att önska dessa saker kan ha en obehaglig effekt på dina nära och kära, och vad dina tankar uttrycker säger mycket om hur du är som person.
 • Allt du säger, gör eller önskar lämnar ett spår i din omgivning. Så kom ihåg att tänka efter innan du säger något, för det du säger har en effekt på de i din närhet.

Innan du gör någonting: tänk på konsekvenserna, och utöver allt annat, tänk goda tankar om folket omkring dig! Det är som att plantera ett ädelt frö som långsamt gror i ditt undermedvetna och får dig att växa som person.

Kram bland stjärnorna

Du är fri att skapa din egen framtid

Buddha säger att “om du vill veta vad som sker i det nutida, se till ditt förflutna, ty detta är resultatet; men om du vill se din framtid, se till nutiden, där finner du orsakerna”.

 • Denna tanke innebär något som är lika simpelt som det är vist. Du är din egen verklighets arkitekt, och varje litet beslut du gör har en påverkan på din framtid.
 • Bara genom att tänka gott om folk omkring dig kan du utforma dina känslor och din verklighetssyn till något bättre.

En metod som är baserad på det reciproka i livet och att erkänna folk i din omgivning öppnar ditt sinne och livnär ditt hjärta.

Den som skapar en sådan miljö runtom sig, en miljö fylld med positivitet och empati, mår i sin tur bättre rent emotionellt. Det gör så att du kan bygga en mer förhoppningsfull och positiv framtid för inte bara dig själv – utan för alla.

Tänk på det och ta till dig det goda i din omgivning.

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • D’arcy, C., & Siddique, C. M. (1985). Marital status and psychological well-being: A cross-national comparative analysis. International Journal of Comparative Sociology. https://doi.org/10.1163/156854285X00024
 • Ruut, V. (1991). Is Happiness Relative. Social Indicators Research.
 • Gustavsson, B. (2002). What do we mean by lifelong learning and knowledge? International Journal of Lifelong Education. https://doi.org/10.1080/02601370110099489

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.