Symptom vid keratokonus samt hur man behandlar det

Keratokonus är ett tillstånd där synen blir oskarp. Det är kopplat till olika grader av närsynthet och astigmatism. I denna artikel förklarar vi olika symptom vid keratokonus egenskaper och hur man behandlar det.
Symptom vid keratokonus samt hur man behandlar det

Senaste uppdateringen: 08 augusti, 2020

Keratokonus är ett okulärt tillstånd som specifikt påverkar hornhinnan – det transparenta, kupolformade membranet som bildar den främre delen av ögat, framför iris. Dess funktion är att fokusera ljusstrålarna för korrekt syn. I denna artikel förklarar vi vilka symptom som kan uppstå vid keratokonus samt hur man behandlar det.

Detta är en progressiv sjukdom som ändrar formen på hornhinnan, vilket får den att ändra sin konkava form till att bli konformad. Dessutom förtunnas hornhinnan och detta förändrar sättet som ljusstrålarna kommer in i ögat på, vilket leder till en suddig syn eftersom ögat inte kan fokusera ordentligt.

Keratokonus är en sällsynt sjukdom vilket innebär att dess förekomst är låg. Uppskattningar indikerar att det bara förekommer cirka 2 nya fall per 100 000 invånare varje år.

Det finns många faktorer som leder till att man utvecklar detta tillstånd. Men det drabbar vanligtvis tonåringar och unga vuxna. Det kan avsevärt påverka livskvaliteten eftersom det förändrar synen.

Vilka symptom uppstår vid keratokonus?

Vilka symptom visas vid keratokonus?

Som vi nämnde ovan är den normala formen på hornhinnan konkav och denna form är viktig eftersom det gör att ljusstrålarna kan träffa näthinnan så att den kan utföra sin process på ett korrekt sätt.

Keratokonus modifierar gradvis hornhinnan och gör att denna ändrar i form och blir konformad. Detta är en ickeinflammatorisk patologi som kan uppstå antingen i ett öga eller båda. Tillståndet drabbar främst tonåringar.

Dessa förändringar i hornhinnemorfologin hindrar strålarna från att studsa korrekt. Som en konsekvens stör och snedvrider det synen. Det kan göra att man utvecklar både närsynthet och astigmatism:

Vilka andra symptom kan uppstå vid keratokonus?

Många personer med detta tillstånd har också en extrem ljuskänslighet. Samtidigt kan de vara tvungna att ofta byta recept på glasögon. Symptomen varierar vanligtvis över tiden.

Rödögdhet och stort obehag vid användning av kontaktlinser är andra vanliga symptom. Normalt tar sjukdomen lång tid att utvecklas så det senare symptomet är mer osannolikt.

Men det finns fall där keratokonus kan bli mycket allvarligt. Ögonen kan plötsligt förvärras och hornhinnan börja uppleva en process med fibros eller ärrbildning. När detta händer blir hornhinnan mindre transparent och synen förvärras ytterligare.

keratokonus påverkar synen

Detta kanske också intresserar dig: Hur man vet om solglasögon är bra

Vilka är orsakerna?

Man vet fortfarande inte exakt vad som orsakar keratokonus men forskare tror att många faktorer är involverade i dess utveckling.

För det första verkar det som att genetik spelar en viktig roll eftersom många av de människor som har det också har en familjehistoria av det. Det har också att göra med Downs syndrom och Ehlers-Danlos syndrom. Även faktorer såsom ögontrauma, ständig skrapning mot hinnan, ögonirritation samt kontinuerlig exponering av solstrålar påverkar.

Hur diagnostiserar och behandlar man keratokonus?

Det är relativt enkelt att ställa en keratokonusdiagnos. Normalt räcker det för en ögonläkare att göra en fullständig ögonundersökning. De kan också göra andra tester för att granska en given patologi mer detaljerat.

Till exempel kan de använda skanning, utföra topografi i hornhinnan och göra en keratometri, vilket innebär att de kan mäta krökningen på hornhinnan.

Behandlingen av keratokonus varierar beroende på fall. Ögonläkaren väljer vilken metod som passar bäst för varje patient. De kan behandla många milda fall med kontaktlinser. Mer komplexa fall kan emellertid kräva en hornhinnetransplantation.

Sammanfattning om keratokonus

Keratokonus är en progressiv sjukdom som försämrar hornhinnan och hindrar den från att fokusera ljusstrålar korrekt. Således blir visionen suddig, vanligtvis hos unga människor. Vid tveksamhet är det bäst att konsultera en ögonläkare för en fullständig undersökning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.