Symptom på bihåleinflammation som är bra att känna till

Bihåleinflammation går att bota, speciellt om man upptäcker det tidigt. Men det är ändå någonting som skapar besvär som smärta, andningssvårigheter och andra obehag.
Symptom på bihåleinflammation som är bra att känna till

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Bihåleinflammation är inflammation i bihålorna. Dessa är två små, ihåliga utrymmen genom vilka luft passerar för att cirkulera mellan näsbenen. Det finns flera symptom på bihåleinflammation som kan vara värdefulla att känna till.

Du har bihålor på tre ställen: bakom pannbenet, i silbenet och kilbenet bakom näsan och ovanför svalget, och i överkäksbenet.

När man är frisk rör sig luften fritt genom dessa hålor.

Men när bihålorna är inflammerade blir det svårare att andas, och andra symptom på bihåleinflammation kan uppstå, såsom kraftig smärta.

Om du har friska bihålor finns där inga bakterier eller andra organismer. På så vis kan slem lätt strömma in och ut genom näsan. När det byggs upp för mycket slem, eller någon av håligheterna är tilltäppta, skapas en miljö där olika typer av mikroorganismer kan föröka sig. Detta kan orsaka bihåleinflammation.

Orsaker till bihåleinflammation

För mycket slem eller tilltäppta nasala öppningar kan bero på en mängd olika faktorer som leder till symptom på bihåleinflammation. Följande är de vanligaste orsakerna:

 • Allergier och förkylningar, vilka medför ökad slemproduktion
 • Onormala benutsprång i näsan
 • Nässkiljeväggsfel
 • Förekomsten av näspolyper
 • Flimmerhårens tillstånd (de små håren i de nasala öppningarna), ifall de inte klarar av att ta bort slem.
Lär dig känna igen symptom på bihåleinflammation.

Det finns andra riskfaktorer som kan bidra till att bihåleinflammation utvecklas eller åtminstone underlättar uppkomsten av symptom på bihåleinflammation. De största riskfaktorerna är: cystisk fibros, allergisk rinit, försvagat immunsystem, adenoid, fysiskt tryck eller gravitationskraft, och inte minst rökning.

Typer av och symptom på bihåleinflammation

Det finns även en  mängd olika typer av bihåleinflammation som skiljer sig åt i hur länge de sitter i. Man kan identifiera fyra stora grupper:

 • Akut: bihåleinflammation som sitter i upp till fyra veckor
 • Subakut: sitter i fyra till 12 veckor
 • Kronisk: sitter i längre än 12 veckor
 • Återkommande: inflammation som uppstår flera gånger under ett års tid

Det finns vissa symptom som är gemensamma för alla typer av bihåleinflammation. De viktigaste är:

 • Förlorat luktsinne eller dålig andedräkt
 • Hosta som intensifieras på natten
 • Trötthet
 • Smärta
 • Huvudvärk
 • Tryck över området runt näsan
 • Smärta bakom ögonen
 • Tandvärk
 • Överkänslighet i ansiktet
 • Nästäppa
 • Rinnsnuva
 • Ont i halsen

Vid akut bihåleinflammation uppkommer symptomen ungefär en vecka efter man har blivit förkyld. Symptomen är liknande symptomen vid kronisk bihåleinflammation. Däremot brukar de vara mildare och sitta i en längre period.

Diagnostisera sjukdomen

Diagnosen ställs vanligtvis efter en näsundersökning. Läkaren lyser med en lampa i området, och letar efter polyper eller tecken på inflammation, och trycker på området för att kontrollera om det gör ont. Smärta är ofta en indikator på om det rör sig om bihåleinflammation eller inte.

Vid en näsundersökning kan smärta visas som ett symptom på bihåleinflammation.

För att ställa rätt diagnos beställer läkaren oftast någon av följande tester: en rinoskopi, en datortomografi (CT) eller en magnetröntgen. En röntgenundersökning ger sällan pålitliga resultat.

Läkaren kan även beställa ytterligare tester som: bakteriekultur, cytologitest, blodprov för att utvärdera hälsan av ditt immunsystem och provtagning för allergier, flimmerhår eller cystisk fibros.

Prognos och komplikationer

Vid de fall bihåleinflammation behandlas tidigt är prognosen oftast fördelaktig. Lyckas man dessutom sätta in rätt behandling och vård kan patienten tillfriskna helt. Om inflammationen är återkommande är det ett tecken på att man inte har lyckats bota själva orsaken till sjukdomen.

Komplikationer till bihåleinflammation är inte vanligt, men uppstår de måste de tas på allvar. De vanligaste komplikationerna är:

 • Astma, som kommer från kronisk bihåleinflammation.
 • Synsvårigheter som kan uppkomma när infektionen sprids till ögat, vilket leder till synproblem eller till och med blindhet.
 • Blodpropp eller artärbråck. Om bihåleinflammationen sprids till venerna runt bihålorna kan det stoppa upp blodflödet och öka riskerna för en stroke.
 • Dessa komplikationer kan uppstå när inflammationen sprids upp mot hjärnan.

Andra, mindre vanliga komplikationer är beninfektion (osteomyelit) och hudinfektion i området runt ögonen. Alla komplikationer bör behandlas av sjukvården så snabbt som möjligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Brook, I. (2011). Microbiology of Sinusitis. Proceedings of the American Thoracic Society. https://doi.org/10.1513/pats.201006-038RN
 • Kaur R, Adlowitz DG, Casey JR, Zeng M, Pichichero ME. Simultaneous assay for four
  bacterial species including Alloiococcus otitidis using multiplex-PCR in children with
  culture negative acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 2010; 29:741–5
 • Meltzer EO, Hamilos DL, Hadley JA, Lanza DC, Marple BF, Nicklas RA, et al. Rhinosinusitis: developing guidance for clinical trials. J Allergy Clin Immunol. 2006; 118 (5 Suppl): S17-61.
 • Jacobs MR, Felmingham D, Appelbaum PC, et al. The Alexander Project 1998- 2010: susceptibility of pathogens isolated from communityacquired respiratory tract infection to commonly used antimicrobial
  agents. J Antimicrob Chemother. 2013; 52: 229-46.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.