Studier kopplar depression och cancer

Studier har visat att depression kan öka din risk för att drabbas av cancer. Men låt det inte oroa dig: depression är också ett tecken på att det är dags att ta bättre hand om din mentala och fysiska hälsa, vilket kan hjälpa dig att förebygga flera olika sjukdomar och må bättre.
Studier kopplar depression och cancer

Senaste uppdateringen: 25 maj, 2022

Nya studier har upptäckt att personer som har symptom på depression under en längre tid löper högre risk att dö av cancer.

Men varför finns det en koppling mellan depression och cancer?

Finns det en koppling mellan depression och cancer?

Depression är resultatet av en komplex interaktion mellan sociala, psykologiska och biologiska faktorer.

Det kan vara resultatet av flera olika ändringar i olika stadier av livet.

Men när du drabbas av depression gång på gång kan du potentiellt förvärra andra hälsorisker, och en av dem kan vara cancer.

Bevis för förhållandet mellan depression och cancer

Flera studier har kopplat depression med en högre risk för att drabbas av olika tumörer.

I en studie som utfördes i Storbritannien fann en klinisk analys av fler än 160,000 vuxna att:

  • Många hade upprepande psykologiska problem.
  • De som hade det löpte högre risk att dö av cancer med koppling till bukspottkörteln, prostatan och grovtarmen.

Men det finns inga bevis för att kopplingen handlar om en direkt orsak och verkan. Forskare har betonat att studien bara har en statistisk slutsats.

Annan forskning om depression

Studien och flera andra utgör ändå en solid bevisgrund som indikerar samma slutsats.

Interaktionerna mellan fysisk hälsa och mental hälsa har redan bevisats många gånger om.

Det finns till exempel tydliga bevis för ett förhållande mellan symptomen på depression samt ångestsjukdomar och kardiovaskulära sjukdomar.

Hormonobalanser

Förhållandet mellan cancer och depression beror på hormonobalanser. Depression leder trots allt till högre produktion av kortisol. Denna obalans kan leda till andra hälsoproblem.

Utöver det förhindras kroppens naturliga mekanismer för DNA-reparation. Det försvagar ditt försvar mot cancer.

En annan väldigt viktig faktor är att de som har frekventa slängar av depression är mer benägna att dricka alkohol såväl som att lida av fetma.

Som du vet är dessa tre riskfaktorer för cancer.

Psykologisk stress och depression

Folk upplever psykologisk stress när de störs av mental, fysisk eller känslomässig press.

Det är inte dåligt att vara stressad ibland.

Men att lida av det i höga grader under långa perioder eller upprepat kan få allvarliga konsekvenser för din fysiska och mentala hälsa.

När episoder av stress inträffar reagerar kroppen på pressen genom att släppa ut kortisol.

Dessa hormoner främjar ökningen av ditt blodtryck. Vidare snabbar de upp din puls och ökar koncentrationen av socker i blodomloppet.

Dessa skiftningar må göra det enklare att hantera denna stress, men verkligheten är att de även kommer med vissa hälsorisker.

Överdriven stress kan leda till sjukdomar

Kronisk stress som både är intensiv och utdragen kan orsaka urinvägsproblem, matsmältningsproblem och ändringar i fertilitet och immunförsvar.

Personer med kronisk stress är dessutom mer benägna att drabbas av vanliga sjukdomar.

Det är fallet med influensan, förkylning, huvudvärk och sömnproblem. Det gäller även ångest och depression.

Stresshantering och cancerscreening

Personer som redan diagnostiserats med cancer måste lära sig att kontrollera sin psykologiska stress såväl som sin depression.

Först och främst är det viktigt att hitta emotionellt och socialt stöd. Det kan hjälpa dig att minska ångesten och lindra effekterna från depression och ångest. Vidare kan det hjälpa till att minska eller förebygga andra symptom som inträffar när kroppens försvar är nere.

Metoder för att hantera stress och depression

Vissa mentala tekniker kan verkligen hjälpa till att bekämpa stress och depression. Så är fallet med yoga, meditation och avslappningstekniker, med flera.

Vidare kan andra terapier hjälpa till att lindra din psykologiska stress.

Generellt sett är hälsosamma vanor, att ta hand om kropp och sinne, bra matvanor och tillräckligt med sömn väldigt effektivt för att bekämpa stress, depression, ångest och andra relaterade sjukdomar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.