Skillnaderna mellan bronkit och lunginflammation

Både bronkit och lunginflammation är andningssjukdomar och de har liknande symtom. Men orsakerna och behandlingarna skiljer sig åt. Fortsätt läsa för att ta reda på mer om skillnaderna mellan bronkit och lunginflammation.
Skillnaderna mellan bronkit och lunginflammation

Senaste uppdateringen: 19 maj, 2022

Både bronkit och lunginflammation är andningssjukdomar, så de har liknande symtom. De uppstår dock på grund av olika orsaker och du kan varken förebygga eller behandla dessa sjukdomar med samma metoder. Vilka är då skillnaderna mellan bronkit och lunginflammation? Vilka symtom är specifika för varje enskild sjukdom?

Att hitta svaren till dessa frågor är viktigt för att identifiera om du har någon av dessa sjukdomar. Fortsätt att läsa för att lära dig mer.

Skillnaderna mellan bronkit och lunginflammation

Lunginflammation

Lunginflammation är en andningssjukdom som består av infektion i lungvävnaden. Den kan uppstå på grund av olika sorters patogener, såsom svampar, virus och bakterier.

Dessutom är denna sjukdom vanligtvis säsongsbetonad, eftersom vissa väderförhållanden främjar närvaron av specifika mikroorganismer. Lunginflammation är vanligtvis allvarligare än bronkit.

Röntgenbild på inflammation i lungvävnad.
Lunginflammation är en luftvägssjukdom som äventyrar lungfunktionen. Dess symtom är vanligtvis allvarligare än de som orsakas av bronkit.

Bronkit

Bronkit är inflammation i lungvävnaden, och är vanligtvis mildare än lunginflammation. Den här sjukdomen orsakas ofta av vissa typer av virus eller andra substanser som irriterar luftvägarna.

Tobak är ett tydligt exempel på en, för luftvägarna, irriterande substans. Därför är bronkit vanligare hos rökare. Bronkit orsakas alltså av både irriterande och patogena ämnen, och kan bli kroniskt.

Gemensamma symtom

Som vi nämnde ovan är det vanligare att lunginflammation utvecklar komplikationer, även om båda tillstånden visar sig med en ganska liknande uppsättning symtom. Båda sjukdomarna kan till exempel ge andnöd och en känsla av att man håller på att kvävas. Detta är vanligtvis känt som dyspné.

Likaså inkluderar gemensamma symtom hosta där man hostar upp slem. Andra gemensamma symtom inkluderar allmänt obehag, halsont, huvudvärk samt snuva.

Skillnaderna mellan bronkit och lunginflammation

Vi nämnde också att en av de största skillnaderna mellan dessa sjukdomar är hur de uppstår. Bronkit uppstår på grund av virus eller substanser som irriterar luftvägarna. Lunginflammation i sin tur är en infektion i lungvävnaden orsakad av virus, svampar eller bakterier.

Det finns också en del skillnader mellan bronkit och lunginflammation när det kommer till symtom. Feber är det mest karakteristiska. Eftersom lunginflammation är en infektion så uppträder den vanligtvis med hög feber som varar i några dagar. Dessutom kan man känna allmänt obehag och muskelsmärtan som lunginflammation för med sig är som regel mycket intensivare än den som orsakas av bronkit.

Det är också vanligt att lunginflammation orsakar frossa, darrningar och svettning. Bronkit, å andra sidan, orsakar vanligtvis inte feber. Hur länge sjukdomarna varar varierar, men man kan bota lunginflammation inom två veckor genom att hålla sig till rätt behandling.

Hur länge bronkit pågår beror på varför man fått det i första taget. Om bronkit uppstår på grund av ett virus kan det botas inom en till två veckor. Om bronkit däremot uppstår på grund av tobaksanvändning kan det dock bli kroniskt, speciellt om den drabbade inte slutar att använda tobak.

Förkyld kvinna med feber.
Lunginflammation kan innebära episoder med hög feber. Detta är däremot sällan ett symptom vid bronkit.

Du kanske också är intresserad av: 5 effektiva kurer för bronkit du kan göra hemma

Förebyggande och behandling

Vid bronkit fokuserar behandlingen på att lindra symtom med hjälp av mukolytikum (slemlösande medel), antiinflammatoriska eller smärtstillande medel. Om bronkit uppstår på grund av användning av irriterande substanser, måste patienten också undvika exponering för dessa substanser. Till exempel så rekommenderas en rökare med bronkit sluta att röka.

Lunginflammation i sin tur kan kräva flera typer av mediciner för att mildra symtomen, främst smärtstillande och febernedsättande medel. Är orsaken en bakterie kan man även behöva antibiotika. Valet mellan ett antibiotikum eller en annan typ av medicin beror på vilken typ av bakterier som orsakar lunginflammationen.

För att förebygga bronkit är rekommendationen att sluta röka. Därutöver rekommenderar sjukvårdspersonal årlig vaccination mot influensa och pneumokocker.

Saker att vara tydliga med när det kommer till bronkit och lunginflammation

Båda luftvägstillstånden visar sig med liknande symtom, men har olika orsaker och kräver därför olika behandlingar. Till en början kan det vara svårt att särskilja mellan de två tillstånden.

Därför är det bäst att söka läkarvård vid eventuella varningssymtom. En läkare kan utföra relevanta tester, fastställa en diagnos och ordinera den mest lämpliga behandlingen för varje enskilt fall.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Miravitlles M, Murio C, Guerrero T, Segú JL. Tratamiento de la bronquitis cronica y la EPOC en atencion primaria. Arch Bronconeumol. 1999 Apr 1;35(4):173–8.
  • Blanquer J, Sanz F. Neumonía adquirida en la comunidad. Arch Bronconeumol. 2010;46(SUPPL.7):26–30.
  • Llor C, Cots JM, Herreras A. Etiología bacteriana de la agudización de la bronquitis crónica en atención primaria. Arch Bronconeumol. 2006 Aug 1;42(8):388–93.
  • Evertsen J, Baumgardner DJ, Regnery A, Banerjee I. Diagnosis and management of pneumonia and bronchitis in outpatient primary care practices. Prim Care Respir J. 2010;19(3):237‐241. doi:10.4104/pcrj.2010.00024
  • Holzinger F, Beck S, Dini L, Stöter C, Heintze C. The diagnosis and treatment of acute cough in adults. Dtsch Arztebl Int. 2014;111(20):356‐363. doi:10.3238/arztebl.2014.0356

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.