Olika typer av psoriasis och symptom

Även om psoriasis inte är ett farligt tillstånd är det en ärftlig sjukdom som kan påverka din självkänsla om den visar sig i form av allvarliga utbrott.
Olika typer av psoriasis och symptom

Skriven av Okairy Zuñiga

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Psoriasis är en kronisk hudsjukdom som vanligtvis ger dig röda, kliande utslag. Dessa utslag kommer i olika grader som varierar från vitt till silver beroende på hur allvarligt tillståndet är. Det finns flera olika typer av psoriasis.

Vad är psoriasis?

Den här autoimmuna sjukdomen får vita blodceller att jobba för snabbt. Det får hudlagren att regenerera snabbare än den normala cellregenerationen, vilket skapar lesioner på huden som tenderar att ge klåda och irritation.

Sjukdomen är vanligtvis ärftlig. Därför kan du slappna av om din familj inte har någon historia med sjukdomen, då risken att drabbas är mycket liten.

Psoriasis beror vanligtvis på fysisk och psykologisk utmattning, vilket sätter stor press på kropp och sinne.

En okontrollerad livsstil, problem på jobbet eller personliga problem kan fungera som utlösare.

Vilka olika typer av psoriasis finns det?

Det finns flera olika typer av psoriasis. För att du ska kunna behandla psoriasis är det viktigt att veta vilken som drabbat dig.

Plackpsoriasis

Det finns olika typer av psoriasis

Det här är den vanligaste formen av psoriasis vi känner till, och karaktäriseras av överdriven plack på huden. Den dyker vanligtvis upp på knäna, armbågarna, ansiktet, öronen och ryggen.

Den börjar som ett vanligt utslag som inte försvinner vid bruk av receptfria krämer. Utslaget förändras sedan till att få en rödaktig färg och flagnande textur. Det finns även hudfläckar med definierade kanter på utslaget.

Plackpsoriasis orsakar mycket klåda och i vissa fall blödningar på grund av torrhet och för mycket kliande.

Om det drabbar skalpen dyker vita fjäll som liknar mjäll upp.

Om sjukdomen drabbar dina naglar börjar de gå sönder, och ibland lossnar hela nageln.

Guttat psoriasis

Psoriasis kan även drabba öron, ansikte och skalp

Den här typen producerar vanligtvis små röda prickar på både överkropp och lemmar, men täcker inte ett stort område.

Den kan även drabba öron, ansikte och skalp. Den är vanligare för personer under 30 år.

Den orsakar även lesioner som inte är lika tjocka som de vid plackpsoriasis.

De som bär på streptokocker eller som löper risk att ärva tillståndet utvecklar det vanligtvis när de utsätts för kalla klimat som gör huden torr.

Postulös psoriasis

Den här typen drabbar huvudsakligen vuxna och karaktäriseras av blåsor eller vita pustler med icke-infektiöst var, såväl som rodnad av den omkringliggande huden.

Huden blir vanligtvis röd innan blåsorna börjar bildas, och det är normalt att det drabbade området är smärtsamt och kliar.

Erytrodermisk psoriasis

Det här anses vara en av de farligaste formerna eftersom den täcker ett stort hudområde med rödaktiga fläckar och samexisterar med postulös psoriasis.

Den är vanligare hos de som lider av instabil plackpsoriasis, där lesionerna varar på obestämd tid.

Invers psoriasis

Den här typen är vanlig i vecken i armhålan, ljumsken och under brösten. Den är speciellt obekväm eftersom svett kontinuerligt gör huden känslig.

Den dyker vanligtvis upp i stora fläckar, men fjällning är sällsynt. Den är dessutom lätt att upptäcka och täcker stora områden i hudvecken.

Nagelpsoriasis

När naglarna kliar, får en ojämn yta eller rivs av från roten är det den här typen det handlar om. Den liknar ofta skalp- eller plackpsoriasis.

Dina symptom kan inkludera ojämnhet på nagelytan, sprickor i nageln eller att nageln helt släpper.

Psoriasis i hårbotten

Den här typen blandas ofta ihop med mjällproblem. De som lider av andra former av sjukdomen utvecklar normalt sett även den här formen.

Den börjar med små fjäll, varpå tjockare varianter bildas som kan sprida sig över skalpen och närliggande områden, såsom nacken, öronen och pannan.

Psoriasisartrit

Individer som har psoriasisartrit är oftast mellan 30 0ch 50 år. Tillståndet orsakar vanligtvis:

 • Inflammation
 • Smärta i och runt leder
 • Stela eller låsta leder
 • Trötthet och begränsad rörlighet
 • Röda ögon
 • Stor stelhet i senorna

Det är väldigt viktigt att den här formen diagnostiseras och behandlas i tid, så att dina leder inte skadas permanent.

Psoriasis och depression

Psoriasis kan påverka självkänslan

Det är vanligt att de som drabbas av någon psoriasistyp även visar symptom på depression. Detta eftersom det oattraktiva utseendet på lesionerna ofta får andras uppmärksamhet på ett negativt sätt, vilket kan påverka deras självkänsla.

Därför är det viktigt att du söker stöd från familj och vänner om du lider av någon form av psoriasis, så att du kan få förståelse och uppmuntran.

Kom ihåg att självmedicinering inte är lösningen.

Tänk på att olika typer av psoriasis inte drabbar alla individer på samma sätt. Ditt immunförsvar skiljer sig avsevärt från andras, och för att hantera problemet måste olika patienter ta olika läkemedel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • López-Estebaranz, J. L., de la Cueva-Dobao, P., de la Torre Fraga, C., Galán Gutiérrez, M., González Guerra, E., Mollet Sánchez, J., & Belinchón Romero, I. (2018). manejo de la psoriasis moderada-grave en condiciones de práctica habitual en el ámbito hospitalario español. Actas Dermo-Sifiliográficas. https://doi.org/10.1016/j.ad.2018.02.015.
 • Saraceno, R., Chiricozzi, A., & Chimenti, S. (2015). Psoriasis. In European Handbook of Dermatological Treatments, Third Edition. https://doi.org/10.1007/978-3-662-45139-7_81.
 • Capon F. (2017). The Genetic Basis of Psoriasis. International journal of molecular sciences, 18(12), 2526. https://doi.org/10.3390/ijms18122526
 • Badri, T., Kumar, P., & Oakley, A. M. (2020). Plaque psoriasis. StatPearls (). Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430879/
 • Saleh D, Tanner LS. Psoriasis, Guttate. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482498/
  Benjegerdes, K. E., Hyde, K., Kivelevitch, D., & Mansouri, B. (2016). Pustular psoriasis: pathophysiology and current treatment perspectives. Psoriasis (Auckland, N.Z.), 6, 131–144. https://doi.org/10.2147/PTT.S98954

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.