Vilka är egentligen orsakerna till njursten?

Vilka är egentligen orsakerna till njursten?

Senaste uppdateringen: 06 oktober, 2018

Njursten är beteckningen på en hård massa bildad av kristaller som uppstår i urinen. Naturliga föreningar och kemiska ämnen som finns i urinen kan många gånger förhindra deras bildning. Detta tillstånd kan dock fortfarande utvecklas, vilket är varför du måste känna till symptomen, effekterna, de möjliga behandlingarna och orsakerna till njursten. För om de inte behandlas i tid kan de orsaka obotliga skador och eventuella återfall.

Dessutom finns det olika typer av njursten, så en undersökning krävs för att få rätt behandling mot dem. Därefter rekommenderas ett hälsosamt liv så att de inte kommer tillbaka. Läs vidare för att lära dig orsakerna till njursten såväl som råd och tips för att behandla och undvika detta problem.

Orsakerna till njursten

Omkring 5% av kvinnorna och 10% av männen i USA drabbas av njursten under sina liv. Denna smärtsamma sjukdom kostar samhället 18 miljarder kronor per år och bildas när urin innehåller en viss mängd specifika ämnen. Små kristaller bildas då, som omvandlas till njursten. Det kan ta veckor eller månader av uppbyggnad innan de är färdigutvecklade.

Ytterligare en av orsakerna till njursten är att man inte  dricker tillräckligt med vätska, vilket ökar risken för att drabbas. De är mer benägna att utvecklas om du producerar mindre än en liter urin per dag.

Njursten kan elimineras från kroppen utan att orsaka permanenta skador. De är smärtsamma och har förmågan att komma tillbaka om du inte finner och går igenom rätt behandling. Om lång tid går mellan bildandet av stenarna och behandling kan det orsaka allvarliga konsekvenser för njurarna, liksom andra biverkningar.

Doktor Glenn Preminger, chef för Comprehensive Kidney Stone Center at Duke och professor i urologisk kirurgi vid University of Duke, påpekar den sista av orsakerna till njursten: “Det råder ingen tvekan om att njursten är relaterad till fetma”. Han deltog även som medförfattare i Journal of Urology för liknande fynd i en studie.

Symptom

Njursmärta

Det är ganska vanligt vid njursten att man inte märker av några symptom under deras bildning. De kan även förflyttas vidare till kanalerna som kallas urinledarna och transporteras till urinblåsan genom urinen. Så när stenarna dyker upp kan de blockera och hota passagen av urin från njurarna.

Denna sjukdom kan ge en hel del olika symptom. Det primära är tarmsmärtor som börjar sporadiskt och plötsligt, och som därefter försvinner på precis samma sätt. Det finns två typer av smärtor som man kan uppleva. Den första känns av i den ena sidan av ryggen eller i bukhålan. Den andra i testiklarna (testikelsmärta) eller ljumskarna (ljumsksmärta).

Andra symptom kan vara:

Effekter

Detta tillstånd kan orsaka möjliga komplikationer som, om de lämnas obehandlade och ignoreras, kan orsaka mer allvarliga komplikationer på grund av att stenarna kan komma att blockera urinflödet. Dessa kan inkludera bland annat njurskador och återkommande infektioner.

Möjliga komplikationer:

 • Urinvägsinfektion
 • Akuta ensidiga obstruktiva urineringsbesvär och urinledarproblem.
 • Njurskador som kan bli bestående.
 • Återfall av njursten
 • Förlust eller minskning av funktionen hos den skadade njuren.
Njursten av olika storlekar

Du bör ha i åtanke att det finns olika typer av stenar i syfte att identifiera dem och få rätt behandling:

 • Cystin njursten: dessa kan bildas hos människor med cystinuri, vilket är ärftligt. Både män och kvinnor kan drabbas av det.
 • Njurstenar av kalcium: dessa är de vanligaste och män i åldrarna 20 till 30 är mer benägna att drabbas av dem. De bildas när kalcium kombineras med olika ämnen som fosfat, karbonat eller oxalat (vanligaste ämnena). Det sistnämnda ämnet finns i flera typer av livsmedel (bland annat spenat) och i C-vitamintillskott. Även vissa tunntarmssjukdomar ökar förekomsten av njursten.
 • Urinsyrastenar: dessa är vanligare hos män än hos kvinnor och kan uppkomma i samband med kemoterapi eller gikt.
 • Struvitstenar: dessa förekommer hos kvinnor som har urinvägsinfektioner och kan växa sig tillräckligt stora för att slå ut urinblåsan, njurarna och urinledarna.

Andra ämnen kan också bilda njursten, till exempel läkemedel som indinavir, aciklovir och triamteren.

Behandling

Njurstensbehandling kan börja med en speciell diet. Efter att läkaren bekräftat vilken typ av stenar du har genom olika undersökningar kan du börja en mer specifik diet, som är nödvändig för att minska förekomsten av och eliminera dem. En näringsexpert eller dietist kan sätta samman din nya meny även om det är troligt att vilken diet som helst kommer förändra mängden kalium, salt, vätska, protein, oxalat och kalcium som du konsumerar.

Ett sätt att undvika stenar och lösa upp dem är att dricka mellan 6 och 8 glas vatten om dagen. Smärtan kan dock vara ganska extrem och kan potentiellt kräva narkotiska analgetika. Om denna smärta är outhärdlig bör den drabbade läggas in på sjukhus för att få intravenösa vätskor.

I tillägg till detta väljs den specifika behandlingen beroende på vilken typ av sten det rör sig om och vilka symptomen är. Om stenarna är små brukar de utsöndras på egen hand, och om de lämnar kroppen bör du spara urin för att få den analyserad, så att du kan förhindra framtida olägenheter. Man måste givetvis även ta hänsyn till orsakerna till njursten – har du druckit för lite vatten måste du börja dricka mer.

Beroende på vilken typ av sten du har finns det några mediciner som läkaren kan ge dig för att förebygga deras bildning eller för att stimulera deras nedbrytning genom att eliminera ämnena som orsakar dem. Följande läkemedel kan vara aktuella:

 • Tiaziddiuretika
 • Vätskedrivande medel
 • Antibiotika effektiv mot struvitstenar
 • Natriumcitrat och natriumbikarbonat
 • Allopurinol för behandling av urinsyrastenar
 • Fosfatlösningar

Om operation ska vara ett alternativ måste stenen eller symptomen ha följande egenskaper:

 • Stenen måste vara tillräckligt stor för att inte kunna utsöndras på egen hand.
 • Stenen måste föranleda en barriär för urinflödet och samtidigt orsaka njursmärtor eller infektioner.
 • Stenen måste växa kontinuerligt.
 • Smärtan är extrem och outhärdlig.

Dessa behandlingar är dock inget man behöver oroa sig för då de inte är särskilt komplicerade idag. De flesta stenarna ger inte några komplikationer och de som kan uppstå är oftast inte allvarliga.

 • Perkutan nefrolitotomi: används vid mycket stora stenar som ligger nära njuren eller i den. När så är fallet avlägsnas stenen genom en sond som kallas endoskop, som förs in i njuren genom ett litet kirurgiskt snitt.
 • Uretäroskopi: kan administreras om stenarna sitter i nedre urinvägarna.
 • Extrakorporeal litotripsi: här används stötvågor för att lösa upp stenar som är mindre än en halv tum. De måste sitta i urinledaren eller i närheten av njuren för att den här metoden ska kunna användas. Genom att använda tryckvågor eller ljudvågor bryts stenarna upp och kan sedan elimineras genom urinen.
 • I tillägg kan öppen kirurgi eller nefrolitotomi vara nödvändigt i vissa fall. Detta görs dock endast om andra metoder inte kan användas eller inte är verksamma.

Råd för att förhindra njursten

Orsakerna till njursten är som du ser många, och att göra enkla förändringar i kosten är det bästa rådet för att undvika problemet. Om du redan lider av dem måste du vidta försiktighetsåtgärder för att undvika framtida komplikationer eller återfall.

 • Njursten kan vara ärftligt. Om du har haft dem tidigare är det dessutom rekommenderat att du dricker mycket vätska. Så som tidigare nämnts är mellan 6 till 8 glas vatten per dag nödvändigt för att kroppen ska kunna producera tillräckligt med urin. Vissa rekommenderar till och med större mängder än så.
 • Tänk dock på att vissa typer av drycker har förmågan att torka ut dig ännu snabbare. Det är därför vissa människor undviker att dricka dem. Exempel på sådana drycker är de som innehåller koffein eller alkohol.
 • Du måste alltid ha i åtanke vilken typ av sten du har och vara medveten om hur den angivna medicinen verkar. Det finns några som har förmågan att minska mängden av vissa föreningar som finns i njurstenarna eller minska sannolikheten för att de ska bildas.
 • Du kan göra vissa kostförändringar för att undvika att konsumera livsmedel som orsakar njursten och som kan orsaka återfall om du redan har haft dem. Det är därför det rekommenderas att sluta äta mejeriprodukter som ost och mjölk.
 • Om du har oxalatstenar måste du sluta konsumera läsk, jordnötter och choklad.
 • Om du har cystin njursten bör du minska din fiskkonsumtion.
 • Lider du av urinsyrastenar rekommenderas du att avstå från att äta rött kött, ansjovis och kyckling.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.