Orsaker till stickningar i händer och ben

I de flesta fall orsakas stickningar av otillräckligt blodflöde i de drabbade kroppsdelarna.
Orsaker till stickningar i händer och ben

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Stickningar i händer och ben kan vara en obehaglig upplevelse. De kan också vara anledning till oro om du inte vet vad den bakomliggande orsaken är. Även om de kan förekomma i olika delar av kroppen är de vanligast i händer, fötter, armar eller ben.

Till en början kan detta problem vara något du kan ignorera, men om det förekommer ofta utan någon uppenbar anledning kan det vara en indikation på att något annat är fel i kroppen eller ett symtom på en sjukdom.

Stickningar kan vara en indikation på en mindre infektion eller ett symtom på en bakomliggande sjukdom. Av den anledningen är det viktigt att du träffar din läkare om du upplever denna känsla mer än i förbigående.

I den här artikeln kommer vi att diskutera några av de vanligaste sjukdomarna som förknippas med stickningar i händer och ben.

Hypoestesi

Stickningar kan vara ett symtom på hypoestesi, vilket inkluderar en förlust av känsel i det drabbade området tillsammans med stickningar. Om du upplever båda samtidigt bör du ta tillståndet på största allvar eftersom det kan vara något annat än en övergående sjukdom.

Cirkulationsproblem

Blodkroppar
Om du har cirkulationsproblemDu kan också uppleva denna känsla när du lider av trötthet eller utmattning.

Buergers sjukdom

Denna sjukdom är förknippad med tobakskonsumtion. Det första symtomet är smärta på grund av bristande cirkulation (fönstertittarsjukan) i händer eller fötter. Den drabbade upplever konstanta stickningar och domningar i händerna, följt av fingrarna och tårna. Detta är ett mycket allvarligt tillstånd, för om det inte behandlas kan det leda till utveckling av kallbrand.

Diabetes

Mäter blodsockret
Stickningar är ett typiskt symtom på diabetes eftersom otillräckligt blodflöde till extremiteterna kan orsaka denna irriterande känsla.

Multipel skleros

Domningar och stickningar i händer eller fötter är ett av de första symtomen hos människor som lider av multipel skleros. Denna sjukdom kan också orsaka en brännande känsla samt ökad känslighet för beröring. Dessa symtom orsakas av otillräckligt blodflöde i de drabbade områdena och problem i det centrala nervsystemet.

Akut inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati

Akut inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (AIDP) är ett extremt sällsynt tillstånd som hindrar nerverna från att skicka rätt signaler till musklerna i kroppen. Stickningar är ett symtom på denna sjukdom och de visar sig oftast först i fötter och ben, men så småningom sprider de sig även till armar och händer.

Willis–Ekboms sjukdom

Många känner stickningar i sina armar och ben under kvälls- och nattetid, och detta kan vara relaterat till Willis–Ekboms sjukdom. Det är ett av de vanligaste symtomen, men absolut inte det enda. Den drabbade kan också uppleva smärta, kramper och klåda i benen som tenderar att förvärras på natten, vilket orsakar sömnlöshet. Detta syndrom kan orsakas av anemi, njursvikt eller perifer neuropati, men den exakta orsaken är inte känd.

Andra orsaker till stickningar i händer och ben…

 • Att sitta eller stå i samma ställning under en längre tid
 • Skada på en nerv
 • Tryck på en ryggmärgsnerv på grund av diskbråck
 • Onormala nivåer av kalcium, kalium eller natrium
 • Brist på vitaminer, särskilt vitamin B12
 • Överdriven konsumtion av alkohol och tobaksprodukter
 • Djurbett
 • Bett av insekter, fästingar, kvalster eller spindlar
 • Användning av vissa läkemedel
Detta kanske intresserar dig
9 hälsoproblem som händerna visar oss
Steg för Hälsa
Läs det Steg för Hälsa
9 hälsoproblem som händerna visar oss

Våra händer säger mycket mer än vad vi tror; det finns till och med hälsoproblem som händerna visar oss. Det kan vara saker man annars inte hade tä...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Marks, P. W., Ph, D., & Zukerberg, L. R. (2004). Case 30-2004 : A 37-Year-Old Woman with Paresthesias of the Arms and Legs. The New England Journal of Medicine.
 • Hagmar, L., Törnqvist, M., Nordander, C., Rosén, I., Bruze, M., Kautiainen, A., … Axmon, A. (2001). Health effects of occupational exposure to acrylamide using hemoglobin adducts as biomarkers of internal dose. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. https://doi.org/10.5271/sjweh.608
 • Z., V. (2010). The sensory symptoms of distal diabetic polyneuropathy. European Journal of Pain Supplements.

Innehållet i denna publikation är endast i informationssyfte. Det kan inte under några omständigheter tjäna till att underlätta eller ersätta diagnoser, behandlingar eller rekommendationer från en fackman. Konsultera din betrodda specialist om du har några tvivel och sök dennes godkännande innan du påbörjar några procedurer.