Orsaken till varför man får fettknölar på ryggen

Fettknölar på ryggen är vanliga och orsakar oro bland de som drabbas av dem. Det är nödvändigt att skilja dem från andra patologier för att tillämpa korrekt behandling.
Orsaken till varför man får fettknölar på ryggen

Senaste uppdateringen: 21 september, 2020

Upptäckten av fettknölar på ryggen orsakar vanligtvis oro hos den som hittar dem. Ibland finns det inte bara en, utan de åtföljs av andra mindre knölar, som kan kännas ännu mer oroande.

Hur det än föreligger så är det viktigt att upprätta en differentialdiagnos av knölen. Med andra ord, även om det kan se ut som en fettknöl, kan det vara en annan patologi, till exempel en talgcysta eller en böld.

Även om det är sant att fett är den vanligaste orsaken till detta symptom, skadar det inte att få det undersökt av en läkare för att få reda på den verkliga orsaken till problemet. Ibland räcker det med en undersökning för att bestämma knölens ursprung utan behov av ytterligare tester.

Specifikt kallas en ansamling av fett på huden ett lipom. Namnet hänvisar till dess form bestående av adipocyter, som är fettceller.

Fettknölar är inte maligna och är i allmänhet begränsade till en storlek som inte påverkar andra kroppsstrukturer. Emellertid kan stora lipom och inre lipom leda till oväntade komplikationer, till den punkten att de kan hindra funktionen hos andra organ.

Differentialdiagnos av fettknölar på ryggen och andra ställen

Som vi nämnde ovan behöver förekomsten av en fettknöl på ryggen en differentialdiagnos. Du behöver få reda på om det har att göra med ett lipom eller någon annan hudskada med liknande symptom. Nedan beskriver vi de tre vanligaste.

akne på ryggen
Förekomsten av en fettknöl på ryggen en differentialdiagnos. På detta sätt kan en läkare bestämma typen av tillstånd.

1. Lipom är en sorts fettknölar som kan förekomma på ryggen

Detta är en klassisk fettknöl. Den växer långsamt och gradvis och blir till slut så tydlig att patienten upptäcker den, ibland av misstag. Den är inte smärtsam och når en balanspunkt där den slutar växa, med de undantag som vi nämnde. Om den är liten rekommenderar läkare ofta att göra ingenting. Men om den är stor eller estetiskt besvärande kan du ta bort den med lokal kirurgi.

2. Böld

En böld är en infektion i en hårsäck. Den kan finnas på ryggen, särskilt i det nedre området, där det finns mer hår. Ibland gör den ont, andra gånger inte. Smärtan är vanligtvis förknippad med infektion.

Om det förekommer en sådan komplikation kommer var att skapa ett tryck i ett försök att komma ut. Därför skiljer detta sig från en lipom, som inte har var. Behandling av en böld består av antibiotika om det finns en infektion, dränering om det finns var samt sårtvätt med antiseptiska medel.

3. Talgcysta

Detta är mycket likt ett lipom, eftersom denna också innehåller fett. Den histologiska skillnaden är dock att den har ett mjukt yttre och vätska inuti. Även om en talgcysta nästan aldrig orsakar smärta, kan den bli infekterad, som en böld.

De rör sig och sjunker ned om man ger lite tryck. Liksom vid ett lipom, är behandlingen baserad på dess storlek och vilket obehag det orsakar. Om patienten beslutar att ta bort den, kommer hon eller han att behöva lokal kirurgi för att göra det.

Symptom och riskfaktorer vid fettknölar på ryggen och andra ställen

Fettknölar eller lipom är vanliga på ryggen. Men de kan också uppstå på övre extremiteter och nacke. Det är inte lika vanligt att de dyker upp i nedre extremiteterna.

När du vidrör ett lipom rör det sig lite och känns mjukt. Det kan sjunka nedåt när det trycks inåt men det är inte lika mjukt som en cysta. Således ger det ett viss motstånd vid tryck. Det är vanligtvis lätt för läkare att identifiera dem på grund av dessa egenskaper.

De flesta fettknölar överstiger inte 2-5 cm. Om en fettknöl är större är det förmodligen ett jättelipom, som behöver särskild behandling. Detta kräver ett annat tillvägagångssätt eftersom den penetrerar djupare strukturer och inte är lika lätt att ta bort.

Experter vet inte det exakta ursprunget till lipom. De antar att det finns någon form av genetisk koppling eftersom fettknölar upprepas i familjer med denna tendens. Men än så länge finns det inga avgörande studier.

När det gäller ålder är den mest drabbade gruppen vuxna mellan 30 och 60 år. Det finns inte heller någon tydlig information om varför de mest drabbar vuxna.

ärrbildning
Fettknölar kan hos vissa patienter vara stora och även påverka organens funktionalitet.

När bör du kontakta en läkare om du har en fettknöl på ryggen?

Om du märker av en fettknöl på ryggen, bör du besöka din läkare för en differentialdiagnos. Läkaren kan snabbt se om det är ett lipom eller ett annat tillstånd. Samtidigt kommer de att kunna ange om kompletterande metoder behövs eller inte, baserat på allvarligheten.

Vissa ytterligare symtom varnar för behovet av att kontakta din läkare snabbt, till exempel:

Var uppmärksam på fettknölar

Även om ett lipom är godartat, behöver det uppmärksamhet. Det är bättre att kontakta din läkare för en differentialdiagnos än att vara osäker. Detta är ännu viktigare om dina symtom gör att du misstänker en infektion, upplever tryck mot angränsande strukturer eller ser att det växer i storlek.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Laín, Alberto Lozano, and José Alberto Codina Silva. “Enucleación quirúrgica de quiste sebáceo en la región mandibular.” Revista Mexicana de Estomatología 4.1 (2017): 37.
  • Monsel, G., V. Pourcher, and E. Caumes. “Infección cutánea bacteriana.” EMC-Tratado de Medicina 22.2 (2018): 1-7.
  • Michal, Michael, et al. “Dysplastic Lipoma.” The American journal of surgical pathology 42.11 (2018): 1530-1540.
  • Lipoma, Endobronchial. “Endobronchial lipoma.” Singapore Med J 58.8 (2017): 510-511.
  • Shanks, John A., W. Paranchych, and J. Tuba. “Familial multiple lipomatosis.” Canadian Medical Association Journal 77.9 (1957): 881.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.