Olika typer av trädgårdsjord och deras egenskaper

Hur dina grödor kommer att växa beror på vilken typ av trädgårdsjord du använder. Därför är det viktigt att veta vad som finns i din trädgård och hur du kan förbättra den.
Olika typer av trädgårdsjord och deras egenskaper

Senaste uppdateringen: 05 oktober, 2022

När du odlar i din trädgård, oavsett vilka växter du vill plantera, måste du känna till egenskaperna för det område du ska plantera i. Därför bör du alltid känna till vilka typer av trädgårdsjord du har och vilka egenskaper just din typ har.

På så sätt kan du se till att den är rätt för dina växters behov. I allmänhet innehåller jord fina partiklar av sten och mineral, organiskt material samt vatten som huvudkomponenter.

Det finns dock andra mer specifika egenskaper som vi kan använda för att klassificera olika typer av trädgårdsjord. För att lära dig mer om detta ämne, inklusive rekommendationer för att förbättra jorden i din trädgård, fortsätt läsa!

Vanliga typer av trädgårdsjord

Beroende på det område du befinner dig kan jordens sammansättning variera mycket. I den meningen måste du analysera mängden organiskt material, vatten eller mineralpartiklar för att klassificera varje typ.

Typer av trädgårdsjord: Lerjord

Lera är en komponent som utmärker sig för sin förmåga att behålla näringsämnen. Här är mineralpartiklarna väldigt finkorniga, så det är lätt att krossa och rulla en boll av denna jord.

I detta fall är lerjorden mycket bördig, men har dålig dräneringsförmåga. Det betyder att när du häller vatten på den, stannar det på ytan. Som en konsekvens får växten inte de näringsämnen den behöver för att växa under optimala förhållanden.

Ett av elementen du kan lägga till för att förbättra lerjord är kompost. Detta är en typ av organiskt avfallsgödsel.

Kort sagt, är lerjordar mer benägna att hålla kvar för mycket vatten och även att packas för hårt. Den överlägset bästa tekniken här är att tillsätta organiskt material för att förbättra strukturen.

Det här är några av de viktigaste fördelarna:

 • Fuktig och bördig jord
 • Kan vara lämplig för de flesta växttyper

Men här är några av nackdelarna:

 • Svår att arbeta med, tung och till och med klibbig
 • Den håller kyla väl, så det tar tid för solens strålar att värma upp den under våren
 • Har en tendens att bli komprimerad och för hårt packad
 • Har dålig dränering

Sandig jord

Detta är en av de vanligaste typerna av trädgårdsjord, och den har partiklar som är något mjukare än lerjord. Ett bra sätt att känna igen den på är att ta en handfull och se hur jordpartiklarna glider genom fingrarna.

Några aspekter att lyfta fram om sandjord är att den är lättgenomtränglig för vatten och snabbt torkar ut. Detta gör det nödvändigt att vattna ditt grönsaksland och dina växter ofta.

När du gör detta tenderar näringsämnena att sprida sig. För att undvika detta kan du lägga till mer organiskt material och vattna regelbundet.

Det är inte är så vanligt i grönsakslandet, men det går att odla växter som är resistenta mot torka. Till exempel kan du med framgång odla vissa typer av gräs, suckulenter och träd.

Detta är några av fördelarna:

 • God dränering
 • Lätt att arbeta med vid nästan vilken tid som helst på året
 • Tenderar att värmas upp snabbt på våren, vilket uppmuntrar växternas tillväxt.

Några av nackdelarna är:

 • Torkar snabbt ut
 • Håller inte kvar näring, så du måste tillsätta större mängder organiskt material.
 • Har ofta lågt pH.
typer av trädgårdsjord för sparris

Typer av trädgårdsjord: Stenjord

Detta är en annan typ av trädgårdsjord. Den innehåller stenar i olika former och storlekar. Den håller dock inte vatten väl, så det är inte den bästa jorden att odla i.

Innehållet av stenar och deras storlekar kan variera. Formationerna beror på att jordens yta har påverkats av mänsklig aktivitet och naturliga processer.

Denna typ av jord är vanligt över hela världen, men det är svårt att arbeta med den när du vill plantera en trädgård. Några av de grödor som växer bra i denna jord är rölleka, ringblomma och lavendel.

Fördelarna är:

 • Perfekt för dekorativa ändamål
 • Finns i stora mängder i olika delar av världen
 • God vattendränering

Å andra sidan är detta några av dess största nackdelar:

 • Svårt att få något att växa i den
 • Tungt att gräva i
 • Kräver ofta att man planar och jämnar ut marken

Kalkstensjord

En annan typ av trädgårdsjord som är ganska svår att arbeta med är kalkstensjord. Varför det är så svårt att odla i den här typen av jord är att organiskt material tenderar att brytas ned snabbt.

Det betyder att du måste tillföra stora mängder organiskt material och göra det ofta. Du måste vara mycket generös när du gödslar den här typen av jord för att dina växter ska få tillräckligt med näring.

Utöver detta är det vanligt att växter som växer i kalkjord får gulaktiga blad. Om du vill försöka avhjälpa det kan du tillsätta rikligt med näringsämnen och vattna dina växter väl. Glöm inte att tillföra organiskt material tillsammans med gödningen.

Växter som klarar sig bra i denna typ av trädgårdsjord är kryddnejlika, klematis, vilda ängsblommor och andra växter som är resistenta mot torka.

Bland de främsta fördelarna är att denna jord kan vara mycket bördig om ytskiktet är djupt och innehåller organiskt material.

De vanligaste nackdelarna är:

 • Denna typ av jord är alkalisk, vilket gör den olämplig för växter som behöver ett neutralt eller surt pH
 • Om jordlagret är grunt kommer det att torka ut mycket snabbt
 • Snabb förlust av näringsämnen

Läs mer i den här artikeln: Tåliga växter som inte kräver mycket vård

Typer av trädgårdsjord: Mylla

När du letar efter effektiva typer av trädgårdsjord måste du definitivt tänka på mylla. Den utmärker sig för sitt höga innehåll av näringsämnen samt goda vattenbärande egenskaper.

När du tittar på jorden och ser att den är mörkbrun och smulig betyder det att den innehåller organiskt material. Detta är något som kommer att ta hand om många av dina problem som trädgårdsmästare.

En viktig detalj är att du kan hitta maskar i ytskiktet. Faktum är att de gräver hål och tunnlar i jorden som förbättrar dess struktur.

Några av de mest framträdande fördelarna är:

 • Passar för de flesta växter
 • Kan hålla mycket vatten och näringsämnen
 • Växter som trivs i denna miljö kräver lite eller ingen extra näring

Den största nackdelen är dock att det inte passar bra att odla vildblommor i, eftersom de behöver en näringsfattigare och magrare jord.

Hur man förbättrar olika typer av trädgårdsjord

Trädgårdsjord spelar en grundläggande roll för vår planet eftersom mat och växter växer i dem. Av denna anledning har människor genom åren haft en kontinuerlig strävan efter att förbättra kvaliteten och produktiviteten.

I den meningen bör jorden ha vissa egenskaper:

 • Den bör ge nödvändiga näringsämnen för växter att växa utan problem
 • Erbjuda stöd så att växterna kan stå upprätt
 • Ha god dränering som inte håller kvar ett för stort överskott av vatten
 • Ge tillräckligt med luft och vatten till rötterna

Växternas förmåga att växa beror på jorden de växer i. Varje bonde och trädgårdsmästare måste kontinuerligt förbättra sina marker och jordar. Följ några av följande tips för att göra det effektivt:

Tillsätt kompost i jorden

Kompost är ett organiskt material som långsamt släpper ut näringsämnen i jorden. Genom detta förblir jorden näringsrik och får bättre egenskaper för varje dag.

En av de viktigaste fördelarna är att det innehåller en mängd olika typer av organiskt avfall. Med andra ord, det är ett billigt och miljövänligt alternativ.

Helst bör du inte att använda animaliskt avfall för att tillverka din kompost eftersom det kan ge upphov till infektioner och utgöra ett hem åt parasiter. Använd gärna andra material, som träbitar, torra löv, grenar och växtavfall.

Använd täckväxter

En bra metod för att få bättre kvalitet på jorden är att använda täckväxter och låta din mark ligga i träda. De kan ge både näring och skugga. På så sätt täcker, skyddar och förbättrar de jorden för framtida skördar.

Det första steget är att analysera typen av jord och vilka näringsämnen den behöver och sedan plantera täckväxterna för att förbättra den. Dessa växters rötterna öppnar upp kanaler i jorden så att den får en högre genomtränglighet för vatten och syre.

Ett tips är att plantera växter från olika växtfamiljer för att göra processen ännu mer effektiv och öka biodiversiteten i din närmiljö. Dessutom kan du dela upp ditt trädgårdsland i två områden. På detta sätt odlar du dina grödor i ett område medan det andra området får ligga i träda för att förbättra bördigheten.

tuja

Plantera växter med djupa rötter

Om du inte vill investera i gödningsmedel eller inte har råd med det är det klokt att plantera växter med djupa rötter. Genom dessa rötter är det lättare för växten att utvinna näringsämnena i jorden samt finna vatten.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Fem sätt att göra naturligt gödningsmedel för dina växter

Hur tar du reda på vilken typ av jord du har i din trädgård?

När du väl känner till egenskaperna, fördelarna och nackdelarna med olika typer av trädgårdsjord är det dags att kontrollera vilken typ du har.

En av de vanligaste metoderna är att gräva gropar vid olika tider på året och i olika områden av din trädgård. Med dessa hål kan du få information om jordens struktur, ytskiktets djup, underlagets typ och vatteninnehållet.

Du kan också utföra ett beröringstest. Som ordet antyder består det av att ta en näve jord i handen och undersöka det med fingrarna för att känna alla detaljer.

Ett mer avancerat alternativ är ett sedimenteringstest. För att göra detta, placera ett jordprov i en glasbehållare som är högre än den är bred. Se till att du bara fyller behållaren halvvägs upp. Fyll sedan upp den med vatten. Förslut din behållare och skaka kraftigt.

Låt den sedan stå på en plan yta och vänta några timmar. Efter denna tid kommer du att kunna se tre lager uppdelade i olika färger. Lägst ner kommer det att finnas sand och stenar, mittenlagret består av sediment och ovanför det har du lera. Högst upp kommer organiskt material och vatten att ansamlas. Detta test ger dig en insikt i sammansättningen av dessa komponenter i din jord.

Sammantaget är det viktigt att veta vilken typ av jord du har för att kunna odla framgångsrikt i din trädgård.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Sztern D, Pravia M. Manual para la elaboración de compost: Bases conceptuales y procedimientos. Sidalc.net (1999).
 • Russel EJ, Russel EW. Las condiciones del suelo y el desarrollo de las plantas. (1964).
 • Hortalizas V, Escolar H. Tipos de suelo. (2015).
 • Sánchez J. Fertilidad del suelo y nutrición mineral en plantas – Conceptos básicos. Fertitec S.A (2007).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.