Olika typer av mastit och deras egenskaper

Mastit är ett tillstånd som kan orsaka inflammation och smärta i brösten. Ofta kommer detta av infektioner orsakade av amning, men det kan också uppstå under klimakteriet. I den här artikeln berättar vi allt om olika typer av mastit.
Olika typer av mastit och deras egenskaper

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Det finns olika typer av mastit. Oavsett vilken typ det rör sig om så är det vanligtvis en smärtsam och frustrerande upplevelse för mammor som ammar sina barn. Faktum är att det är en av de vanligaste orsakerna till att kvinnor slutar mata sina barn på det sättet.

Det mest oroande med detta är att både mamman och barnet blir drabbade av problemet. Mamman lider ur en psykologisk och hälsomässig synvinkel, och eftersom att mastit kan leda till en högre risk för dödsfall innebär det även en risk för barnet. Därför är det ett problem som vi bör vara uppmärksamma på, särskilt vid allvarliga fall.

I den här artikeln berättar vi vilka egenskaperna är vid olika typer av mastit och hur du kan behandla dem.

Vad är mastit?

Det finns flera definitioner för mastit. I de flesta av dem används orden inflammation eller infektion i bröstkörtlarna.

Detta är ett tillstånd som oftast drabbar kvinnor som ammar. Men det finns också en form av mastit som förekommer hos dem som inte är producerar mjölk för tillfället.

Behandlingen beror därmed på orsaken. Vanligtvis beror denna infektion på mjölkretention. Modersmjölk innehåller ämnen som, om de förvaras under en längre tid i bröstkörteln, kan leda till inflammation och infektion.

Frekvensen av att utveckla detta tillstånd är relativt hög: cirka 10 % av alla kvinnor som ammar drabbas av mastit. Det sker nästan alltid i endast ett bröst, men det kan även uppstå i båda. Generellt sett inträffar det vanligtvis under de första tre månaderna efter att barnet fötts, mellan den andra och den tredje veckan.

En kvinna upplever smärta från mastit.
Mastit uppstår ofta vid amning på grund av infektioner.

Olika typer av mastit

Som vi redan har nämnt i den här artikeln så finns det flera olika typer av mastit. De vanligaste typerna är typiska, subakuta, subkliniska och återkommande. Det finns också andra, mindre frekventa typer som tuberkulös och granulom.

Typisk mastit

Typisk mastit av kännetecknas en full utveckling av infektion. Som sådan presenterar den en klinisk bild med flera karakteristiska symtom. Bland dessa symtom kan vi observera följande:

 • Feber upp till 39–40 °C med eventuell frossa
 • Brist på energi samt ledvärk
 • Svullnad eller uppblåsthet i det drabbade området
 • Smärta vid beröring av bröstvårtan och resten av bröstet
 • Synlig rodnad
 • Värmekänsla
 • Förstorad hud runt vårtgården
 • Klumpar under huden
 • Sår på bröstvårtan
 • Irritation och sprickbildning på bröstvårtan och vårtgården.

Behandlingen av typisk mastit beror på infektionens symtom. Vanligen rekommenderar läkare en kur på 7 till 10 dagar. De kan också rekommendera användning av smärtstillande, antiinflammatoriska eller febernedsättande medel.

Låt oss ta en titt på de olika typerna av mastit.

Typer av mastit: subakut/subklinisk mastit

 • Smärta; måttlig till intensiv
 • Kan förekomma kramper eller skarpa smärtor
 • Inga yttre symtom som rodnad i huden, annat än en synlig uppstramning
 • Kan diagnostiseras genom en laboratoriekulturundersökning
 • Som en del av behandlingen rekommenderas det att konsumera probiotika. Vidare bör den drabbade massera och sträcka bröstområdet

Återkommande mastit

 • Hänvisar till förekomsten av olika episoder av mastit under amning av samma barn
 • Kan uppstå på grund av sen eller otillräcklig behandling
 • Kan också orsakas på grund av brist på korrekt amningsteknik
 • Underliggande problem som cystor eller tumörer kan orsaka detta
 • Annan möjlig orsak är en svampinfektion (candida albicans)
 • Specialister ordinerar vanligtvis de drabbade antibiotika och analgetika för smärtan

Typer av mastit: Mastit hos kvinnor som inte ammar

 • Också känt som periduktal mastit. Orsaken är okänd, men den är vanligare hos kvinnor som ammat en kort tid.
 • Också kopplat till klimakteriet och kan uppstå hos kvinnor mellan 45 och 55 år
 • Påverkar vanligtvis bara bröstvårtan men kan också påverka hela bröstet
 • Symtomen sträcker sig från inflammation, irritation och rodnad till lokal värme, smärta, klåda och förekomst av klumpar
 • Upptäcks av en sonograf
 • Läkare skriver ut antibiotika, antiinflammatoriska medel, smärtstillande medel och krämer
 • Vissa fall kan kräva operation
Smärta i bröstet vid mastit
Inte alla typer av mastit uppstår som ett resultat av amning. Faktum är att det hos vissa kvinnor uppstår efter klimakteriet.

Vad du ska göra om du tror att du är på väg att få mastit

Om du ammar och misstänker att du kan ha mastit bör du uppsöka sjukvården. Detta betyder dock inte att du ska sluta amma. Tvärtom kan amning ha en positiv effekt. Vid behov kan du även extrahera mjölken med någon form av anordning.

Här är några andra allmänna rekommendationer som är bra att följa:

 •  Tänk på din hållning när du ammar.
 •  Massera bröstet.
 •  Bär inte åtsittande behåar.

Att inte behandla mastit i tid eller adekvat kan leda till komplikationer. Om en mjölkkanal är blockerad och det finns en ansamling av var i bröstet så kan det behöva bli dränerat medicinskt. Om så är fallet bör du omedelbart uppsöka läkare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.