Olika sorters test för att upptäcka coronaviruset

maj 21, 2020
För tillfället finns det egentligen tre olika sorters test för att upptäcka coronavirus. Det mest välkända av dessa tre är snabbtestet, som är mycket praktiskt men inte så tillförlitligt. Forskare jobbar dygnet runt för att kunna uppfinna snabbare och mer tillförlitliga test.

Arbetet för att utveckla test som kan upptäcka coronaviruset är en av de mest kritiska frågorna när det gäller pandemin som för nuvarande påverkar hela vår värld. Det finns resultat som tyder på att vi skulle kunna förhindra smittan från att sprida sig genom att utföra tusentals test varje dag. 

Dock har forskarna stött på många olika svårigheter när det gäller användningen av de olika testerna för att bekräfta sjukdomen. Det mest beryktade problemet är att de mest tillförlitliga testerna också tar längre tid innan man har ett resultat, medan de snabbare testerna oftare kan visa fel.

Man har dock gjort stora framsteg i denna fråga och experterna tror att de i stort sett kan ha löst de beskrivna svårigheterna. Dessutom förväntar de sig att de före nästa vinter kommer att ha utvecklat ett mycket effektivt test med den senaste tekniken. Men nu ska vi se på de tester för att upptäcka coronaviruset som finns tillgängliga redan idag.

RT-PCR, ett test som kan upptäcka coronaviruset

Av alla de test som vi idag har för att upptäcka coronaviruset, så är detta test det säkraste och mest pålitliga. Till dags dato är testet det som gett minst antal felaktiga diagnostiska svar. Av samma anledning är det också det test som WHO (World Health Organization) rekommenderar.

Testet görs genom att svabba en provsticka vanligtvis i patientens näsa, även om man också kan ta provet från halsen. Med hjälp av provstickan tar vårdpersonalen ett prov, som man sedan skickar till ett specialiserat labb. Att ta själva provet tar 10 minuter och sen deaktiverar man viruset i en process som tar mellan 10 till 15 minuter.

Sedan kan labbteknikerna extrahera det genetiska materialet från provet och processa det med en särskild utrustning. Hela processen tar cirka 4 timmar, och just denna långa tidsrymd är det största problemet. För tillfället jobbar forskare för att hitta metoder som skulle kunna snabba på testtiden. Man tror att det snart kommer att finnas RT-PCR test som ger resultat på bara en timme. 

För att ta testet använder man en provsticka för att ta ett prov ur näsan eller halsen.
För att ta testet använder man en provsticka för att ta ett prov ur näsan eller halsen.

Du kanske också vill läsa: USA testar ett vaccin mot coronavirus

Test av antigener

Bland testen för att upptäcka coronaviruset, är testet av antigener det snabbaste och just nu också det mest använda testet runt om i världen. Testets svagaste punkt är tillförlitligheten. Först har det funnits defekter hos en del tillverkare i testernas produktionsprocess. Sedan är testen inte speciellt effektiva i de fall där individen är smittad men inte har utvecklat sjukdomen än. Vanligtvis krävs ett andra test.

Detta test fungerar på liknande sätt som ett graviditetstest. Precis som med RT-PCR-testet, så tar man ett prov från näsan eller halsen, men nu placerar man provet på en pappersremsa. Sen måste man bara vänta på att pappret ska visa olika färger för att indikera om testet är positivt, negativt eller ofullständigt.

Antigentestet tar bara 10 till 15 minuter från början till slut. Det är tillförlitligt hos patienter som har en hög virusmängd. Experterna anser att känsligheten i detta test är endast knappt 30% och det lämnar därför utrymme för tvekan samt falska positiva eller falska negativa svar. Det positiva med detta test är att folk kan utföra det hemma utan medicinsk övervakning.

Serologiska test för att upptäcka coronaviruset

I mångt och mycket liknar detta test det man använder för att ta reda på en persons blodgrupp. Det betyder att man behöver ett blodprov, men det behövs bara en liten mängd blod. Precis som med antigentestet, placerar man sedan provet på en pappersremsa. Remsan ändrar färg om den upptäcker antikroppar som kroppen hos en infekterad individ producerar för att bekämpa viruset.

Detta är ett mycket snabbt test som bara tar 10 till 15 minuter. Men tillförlitligheten är dock begränsad. Patienterna utvecklar endast antikroppar inom sex till åtta dagar efter att de blivit infekterade. Dessutom skiljer testet inte på om patienten fortfarande är infekterad, eller om denna redan är immun mot viruset. Testet används oftast i epidemiologiska studier.

Ett serologiskt test för Coronavirus är snabbt, men inte 100% tillförlitligt.
Ett serologiskt test för coronavirus är snabbt, men inte 100% tillförlitligt.

Upptäck: Mutationen av coronavirus förklarad

Optiska biosensorer baserade på nanoteknologi

Detta test är ännu i testfas men det är ganska avancerat. Det består av en biosensor, liknande den som diabetiker använder för att mäta sitt blodsocker. Biosensorn är lite drygt 2.5 cm lång och innehåller ett speciellt chip.

Testet gör man genom att tillföra chipet ett test från en patient. Om testet innehåller SARS-CoV-2 viruset, så kommer chipet att förändra ljusegenskaperna i apparaten. Hela processen tar ungefär en timme. Första halvtimmen för att utarbeta diagnosen och andra halvtimmen för att bekräfta resultaten.

En av fördelarna med detta test är det kräver högt specialiserad personal för att genomföra det. Samtidigt kan det ge mycket tillförlitliga resultat. Dock bedömer experterna att det inte kommer att vara klart före slutet av år 2020.

  • Plasència, A. (2020). COVID-19: por qué los países deben informar sobre el número de pruebas realizadas. The Conversation, 2020.
  • Corman VM, Landt O, Kaiser M, et al. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020;25(3):2000045. doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
  • Organización Mundial de la Salud. (2015). Pruebas de laboratorio para el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). Disponible en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/188247/WHO_MERS_LAB_15.1_spa.pdf;jsessionid=9552E389F52F9032F650452DC194EFF2?sequence=1
  • Nguyen, Trieu & Duong Bang, Dang & Wolff, Anders. (2020). 2019 Novel Coronavirus Disease (COVID-19): Paving the Road for Rapid Detection and Point-of-Care Diagnostics. Micromachines. 11. 306. 10.3390/mi11030306.