Lidande gör dig starkare om det hanteras rätt

Vi borde se på lidande som en lärande upplevelse. Det är ett test genom vilket vår hjärna gör oss starkare och mer kapabla att hantera motgångar.
Lidande gör dig starkare om det hanteras rätt

Senaste uppdateringen: 19 november, 2018

Man brukar säga att när man väl lyckats kontrollera sitt lidande och fått ett slut på det, får man ett passerkort till friheten.

De är vackra ord, men när vi läser dem måste vi fråga oss själva: “Visst, men hur fungerar det? Hur stoppar jag mina rädslor, mina misslyckanden, min ångest och mitt lidande?” För att kontrollera våra känslomässiga tillstånd och omvandla den negativa energin som plågar oss är det viktigt att först förstå den interna anatomin.

Lidande och sorg sitter i hjärnan och har ett väldigt specifikt syfte, vilket vi ska förklara i den här artikeln.

Lidande och den “ledsna” hjärnan

Lidande är den interna dialogen vi hör i hjärnan. Vi kan ha smärtsamma upplevelser, drabbas av förluster, misslyckanden, svek och bittra besvikelser. Men fysisk smärta är en sak, och emotionell smärta en annan. Det är ett fascinerande ämne, vilket gjort att man forskat om det på bland annat Linköpings universitet.

Vi rekommenderar även att läsa: Ge inte upp om kärlek, ge om upp besvikelse

Lidande som plågar oss och ibland får oss att gå in i en depression har en inre dialog som enda källa. Folk som upplever samma trauma hanterar det på olika sätt. Allt beror på inre resurser och dialoger. När negativitet görs av med kan lugn och jämvikt ta dess plats. Det är lätt att förstå, men det är fortfarande svårt att skärma av bitterheten och de negativa tankarna för att få ett slut på lidandet.

Eftersom smärtan är emotionell och fäst vid andan fångar och stryper den oss, och det är inte lätt att fly från den bara för att vi vill.

Hjärna med blommor

Den “ledsna” hjärnan fungerar annorlunda

Människor har miljontals nervceller i hjärnan som utgör ett sammankopplat nät. Samtidigt bygger det upp vad vi kallar för “medvetandet”.

Neuroforskare säger att rädsla är en väldigt kraftfull känsla.

Genom strukturer såsom hippocampus och amygdala kan hjärnan samla in information från omgivningen för att varna om risker utan att vi faktiskt behöver se dem.

  • Hjärnan vill att vi ska överleva, och därför ger negativa känslor såsom rädsla, lidande och sorg oss varningstecken på att något inte står rätt till.
  • Sorg, som den ses genom diagnostiska tester, påverkar nästan 70 olika regioner i hjärnan.
  • Amygdala, hippocampus, prefrontala cortex och främre gördelvindlingen är några av dessa strukturer, utöver en väldigt specifik och intressant del: insulan.
  • Insulan är en del av hjärnan som är kopplad till uppfattningen av kroppen samt smak. Det förklarar varför allt verkar upphöra, inklusive sinnen såsom smak, när vi är ledsna och upplever lidande.
  • Trots att andra säger åt oss att stoppa lidandet reagerar inte vår hjärna, och vi förblir inkapabla att återhämta oss.

Vår inre musik spelar en väldigt annorlunda melodi eftersom vår “ledsna” hjärna har stängt av livets ljud.

Kvinna på stig

Att övervinna lidande för att bli starkare

Det är värt att komma ihåg en fin fras från Leonard Cohen: “Allt har en spricka, och det är så ljuset kommer in”.

Det som är brustet eller i bitar behöver inte hindra oss från att gå vidare i livet. Frakturer kan läkas, men denna förändring kommer aldrig låta oss återgå till vårt inledande tillstånd; vi kommer aldrig att vara desamma igen.

  • Nu är vi starkare. Sprickan släppte in vishetens, kunskapens och inlärandets ljus i och med denna förändring.
  • För att övervinna lidande måste du ge det tid. Du vet redan att hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt från och med att lidandet börjar. Du måste vara tålmodig och finna stöd hos dem som älskar dig.
  • Din hjärna vill att du ska hålla dig lugn så att du kan koncentrera din energi på att hitta rätt lösning för vad som oroar dig och åsamkar dig skada.
Kvinna och kolibri

Målet är att förändra något med dig själv eller omge dig själv med saker som gör att du mår bättre. Att acceptera vad som hände och motivera dig själv för något nytt eller annorlunda är två viktiga steg.

Kom ihåg att sorg inte varar för evigt, utan är en temporär process som vi kan övervinna genom att lära oss och fortsätta överleva.

Vi fortsätter anpassa oss till dessa turbulenta vatten och ibland väldigt komplexa situationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.