Att leva med någon med borderline personlighetsstörning

januari 17, 2020
Att leva med en person som har borderline personlighetsstörning är inte enkelt. Du måste tänka på hur du behandlar denne och lära dig att sätta gränser.

Borderline personlighetsstörning gör livet svårt för många par.

Men det är inte omöjligt att ha en relation. Du behöver bara tänka på vissa aspekter för att relationen ska fungera hälsosamt.

Det är viktigt att du är medveten om att när du hjälper en partner med borderline personlighetsstörning, innebär det inte att du kommer att ändra på denne.

Detta tillstånd måste övervakas av en läkare, men du kan ändå hoppas på förbättring.

Men det är nödvändigt att vara medveten om att detta är ett livslångt tillstånd. Det kommer att förekomma återfall, men det kommer även att finnas tillfällen då du knappt anar att den finns där.

Men tillståndet kommer alltid att vara där.

Typiska situationer i en relation där ena personen har borderline personlighetsstörning

Borderline personlighetsstörning

Vi börjar med ett av de vanligaste problemen.

Det är lätt hänt att såra en partner med borderline personlighetsstörning. Detta får personen att må sämre och uppmuntrar symptomen att fortsätta.

Kom ihåg att vi pratar om individer med en stor emotionell instabilitet och en väldigt polariserad tankeprocess. Som ett resultat av detta måste du vara speciellt försiktig med hur du behandlar dem.

Det finns många sätt som partners till drabbade försöker att handskas med detta problem:

  • Vissa lämnar personen då de inte är nöjda. Eller så hotar de med att göra slut och börja om på nytt när personen har ändrat sitt beteende. Detta ökar den emotionella instabiliteten för en person med denna åkomma.
  • Vissa personer ignorerar de beteenden som de anser vara oacceptabla. Detta främjar tillståndet och dess patologiska beteenden.
  • Vissa letar efter balans, och låter sig guidas av tillståndet. De känner sig skyldiga om saker inte blir bättre. De kan komma att tänka att det är deras eget fel.
  • Vissa väljer att vara tysta. De pratar inte om problemet med sin partner. Detta inkluderar att dölja sina dagliga handlingar från familj och vänner. På detta sätt hindrar de personen med tillståndet från att känna till vad som händer.

Tyvärr är det så att majoriteten av dessa tillvägagångssätt inte är korrekta. I vissa deltar du i problemet. I andra berättigar du personens handlingar genom att inte säga något. Som ett resultat av detta kommer beteendet inte att förändras.

Fungera som en spegel, inte en svamp

Händer

Det är lätt att bli överväldigad av detta tillstånd. Detta är speciellt sant om du har upplevt några av beteendena ovan.

Vi vill skydda våra partners. Men detta är inte det bästa sättet att göra det. Att leva med en person som har en borderline personlighetsstörning är väldigt svårt. Du bör vara medveten om hur du behandlar personen.

Ditt mål är att hjälpa denne att minska symptomen. 

För att göra detta är det nödvändigt att du följer dina uppfattningar och värderingar. Om du tror att det som personen gör är fel, måste du upplysa denne om detta.

Det är fel att berättiga dennes beteende. I en parrelation är det viktigt att man etablerar en gräns som man inte kommer att gå över.

Kommunicera klart och tydligt att du inte stöder vissa beteenden och håll dig till detta. Om du är svag kommer allt att gå fel.

Hot fungerar inte

Par

Det är nödvändigt att prata om problemet. Detta låter personen veta var du står och tillsammans kan ni komma fram med en lösning.

Men ibland kan personen irritera dig och du använder enkla hot. Detta får aldrig hända. Du kommer att göra situationen värre, och du kommer även att öka dennes emotionella instabilitet.

Lär dig att säga ”nej”. Lär dig att uttrycka det som du känner. Du bör främst av allt aldrig känna dig ansvarig för din partners beteende.

Om du slutar att behandla partnern som någon som är ömtålig och behöver skydd, kommer allt att gå lättare.

Fortsätt att vara dig själv. Var försiktig med negativa beteenden som att ljuga, missleda, eller att inte lita på personen. Kom ihåg att dennes tankeprocess är polariserad. Personens känslor står ibland utanför dennes kontroll.

Agera enligt dina principer. Sätt gränser och låt inte dig själv dras med av det externa tillståndet. Detta kommer garantera balans i det.

Det kommer att bli svårt. Det är en stig full av stenar och hål.

Men om du vill vara med denna person, kommer det att vara värt det.