Läkemedlet difenidol - vad används det till?

Läkare föreskriver huvudsakligen detta läkemedel för att motverka och minska perifer yrsel. Detta är något som kan uppstå vid sjukdomar såsom Menières sjukdom, labyrintit, kirurgi i innerörat och rörelsesjuka.
Läkemedlet difenidol - vad används det till?
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Läkare kan administrera läkemedlet difenidol för att behandla yrsel och illamående – det är ett antiemetiskt medel. Det verkar på balanssinnet och kan på så vis minska perifer yrsel. Dess effekter påverkar direkt specifika receptorer i det centrala nervsystemet. Det används för närvarande i vissa sydamerikanska länder, men inte i Sverige eller resten av Europa.

Varför läkare föreskriver difenidol

Kvinna med vertigo som kan behandlas med difenidol
En läkare kan föreskriva difenidol för yrsel. En patient kan även få ta det mot illamående och yrsel som kommer av kemoterapi.

Läkare ordinerar huvudsakligen läkemedlet difenidol för förebyggande och kontroll av perifer yrsel. Det kan uppträda vid Menière’s sjukdom (MD), labyrintit, kirurgi i mellanörat och rörelsesjuka.

Vertigo är en känsla av rörelse eller yrsel. Problemet kan också involvera den vestibulära nerven, vilket är nerven som förbinder det inre örat och hjärnstammen. Andra orsaker kan vara:

 • Godartad postural vertigo
 • Läkemedel som aminoglykosid-antibiotika, cisplatin, diuretika eller salicylater
 • En skada som exempelvis huvudskada
 • Vestibulär nervinflammation
 • Irritation och svullnad i innerörat, labyrintit
 • Menières sjukdom
 • Tryck mot den vestibulära nerven, vanligtvis på grund av en godartad tumör, såsom meningiom eller schwannom

Difenidol är också indicerat för att förebygga och kontrollera illamående och kräkningar orsakade av kemoterapi och strålbehandling.

Hur läkemedlet difenidol bör tas

Patienter bör ta detta läkemedel tillsammans med måltid för att undvika eller minska den gastrointestinala irritationen som det kan orsaka. Dosen för vuxna för att behandla yrsel, illamående och kräkningar är en tablett var fjärde timme så länge som nödvändigt.

Vissa patienter kan dock behöva ta två tabletter var fjärde timme. Den maximala dagliga dosen av läkemedlet difenidol är 300 mg. Tarmarna och magen absorberar det väl och når toppnivåer i blodet mellan 1,5 och 3 timmar efter intag. Det utsöndras också i urinen.

Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder

Man med njursvikt som inte bör ta difenidol.
Patienter med njursvikt bör undvika detta läkemedel eftersom det kan byggas upp i kroppen.

Personer med nedsatt njurfunktion bör vara försiktiga. Dessutom är detta läkemedel kontraindicerat vid följande fall:

 • Överkänslighet mot läkemedlet
 • Tarmobstruktion
 • Hinder i urinvägarna
 • Njursvikt
 • Glaukom
 • Hypotoni

Läkare avråder från att använda det för att behandla illamående och kräkningar orsakade av graviditet, samt hos spädbarn under sex månader. Dessutom rekommenderar experter intravenös administrering till patienter med en historia av sinustakykardi. Detta beror på att detta läkemedel kan utlösa en hjärtinfarkt hos dessa patienter.

Bieffekter av läkemedlet difenidol

På grund av möjliga biverkningar är dess intramuskulära användning begränsad till sjukhuspatienter. Biverkningarna inkluderar visuella och auditiva hallucinationer, desorientering och förvirring. Dessa reaktioner kan inträffa inom tre dagar från behandlingsstart. Vanligtvis försvinner de spontant om patienten avbryter behandlingen.

Förekomsten av hörsel- och visuella hallucinationer, desorientering och förvirring är mycket låg. Patienter kan dock också lida av sömnighet, överstimulering, depression, sömnstörningar, muntorrhet, illamående, dyspepsi och suddig syn.

I sällsynta fall kan yrsel, hudutslag, huvudvärk eller halsbränna förekomma. Dessutom kan ett övergående blodtrycksfall uppstå.

Denna artikel kanske också intresserar dig: Upptäckt: läkemedel som lindrar bieffekter av kemoterapi

Kan difenidol interagera med andra mediciner?

Den antiemetiska effekten av läkemedlet difenidol kan dölja tecken på en överdos av andra läkemedel. Liknande kan detta läkemedel göra det svårt att diagnostisera andra tillstånd, såsom tarmobstruktion.

Det har en svag antikolinerg effekt som liknar den som behandlingen med läkemedel såsom atropin eller skopolamin producerar. Av denna anledning bör patienter inte ta det tillsammans med antikolinerga läkemedel eftersom det kan försvaga deras effekter.

Biverkningarna ökar dock om en patient tar detta läkemedel tillsammans med depressiva medel i det centrala nervsystemet. Enligt vetenskapliga bevis kan difenidol interagera med andra läkemedel, särskilt de som metaboliseras genom hydrolys katalyserad av karboxylesteraser.

Sammanfattning om difenidol och hur det används

Difenidol är ett läkemedel som tillhör den farmakoterapeutiska gruppen av muskarina antagonister. Därför kan läkare ordinera detta läkemedel om en patient behöver behandling för perifer yrsel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Jaiswal, N., Lambrecht, G., Mutschler, E., Tacke, R., & Malik, K. U. (1991). Pharmacological characterization of the vascular muscarinic receptors mediating relaxation and contraction in rabbit aorta. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.
 • Pan, W., Chen, X., Guo, M., Huang, Y., & Yao, S. (2007). A novel amperometric sensor for the detection of difenidol hydrochloride based on the modification of Ru(bpy)32+ on a glassy carbon electrode. Talanta. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2007.04.034
 • Imeri, L., Bianchi, S., Angeli, P., & Mancia, M. (1994). Selective blockade of different brain stem muscarinic receptor subtypes: effects on the sleep-wake cycle. Brain Research. https://doi.org/10.1016/0006-8993(94)90176-7
 • Leung, Y. M., Wu, B. T., Chen, Y. C., Hung, C. H., & Chen, Y. W. (2010). Diphenidol inhibited sodium currents and produced spinal anesthesia. Neuropharmacology58(7), 1147–1152. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2010.02.007

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.