Kedjan som räddar liv

Kedjan som räddar liv är en serie steg som ska utföras när en person får en hjärtattack eller andningsstillestånd. Läs mer här!
Kedjan som räddar liv

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Kedjan som räddar liv är en serie steg som man ska utföra när en person får en hjärtattack eller andningsstillestånd. Målet är att minska riskerna för en dödlig infarkt och att minska eventuella skador eller konsekvenser som kan uppstå.

Hjärtstopp utanför sjukhuset är en av de vanligaste dödsorsakerna i Europa och runt om i världen. För att komma till rätta med denna situation föreslog American Heart Association (AHA) 1991 något som de kallar Chain of Survival, eller Kedjan som räddar liv på svenska. Alla borde känna till dessa systemfaktorer och kunna använda dem om det behövs.

När en hjärtattack eller hjärtstillestånd inträffar är tiden en avgörande faktor. Ju snabbare vi vidtar åtgärder, desto större chanser har offret att överleva. Kedjan som räddar liv visar de grundläggande stegen för att hjälpa en person i dessa fall.

Steg i kedjan som räddar liv

Det centrala syftet med att använda kedjan som räddar liv är att få en person att börja andas igen eller få personens hjärta att börja slå igen. Stegen som man ska följa kan variera något, beroende på om personen som är i nöd är en vuxen eller ett barn.

Kedjan som räddar liv för vuxna inkluderar följande steg:

 • Tidig upptäckt och larm: Detta innebär att identifiera att en person har fått ett hjärtstopp. Det första du behöver göra är att be någon ringa ambulans medan återupplivningsmanövrar påbörjas.
 • Tidigt manuell hjärt- och lungräddning (HLR): Detta utför man manuellt och det involverar bröstkompression och mun-mot-mun-teknik. Det är en viktig åtgärd för att hålla patienten vid liv.
 • Tidig elektrisk defibrillering: Detta innebär att man använder en elektrisk defibrillator för att minska arytmi. Både detta steg och det föregående är försök att återställa hjärtrytmens normala rytm.
 • Avancerad HLR eller livstöd: Detta är den professionella vård som patienten får när ambulansen kommer.
En person som har en hjärtattack.
En hjärtinfarkt uppstår plötsligt och kan ske var som helst, därav vikten av att känna till kedjan som räddar liv.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Första hjälpen: hur man hanterar en hjärtkris

Kedjan som räddar liv för barn

När det gäller barn uppvisar kedjan som räddar liv vissa variationer. I dessa situationer är det mycket viktigt att utföra manuella HLR-manövrar så snart som möjligt, även innan du tillkallar hjälp. Tid är en mer kritisk faktor när barn är inblandade.

I det här fallet är stegen följande:

 • Förebyggande: Att vara medveten om barns tillstånd när de sover eller äter är viktigt. I allmänhet är hjärtstopp hos barn under 8 år ett resultat av chock eller andningssvikt.
 • Återupplivning: Återupplivningsmanövrar måste utföras mycket snabbt. De är viktiga, särskilt under de första två minuterna.
 • Ring räddningstjänsten: Efter två minuter med försök av återupplivning, ring efter hjälp.
 • Behandling: Motsvarar effektivt avancerat livstöd eller professionell hjälp.
 • Övervakning: Detta inkluderar återhämtning efter hjärtstopp.

Identifiering och tidig hjärt- och lungräddning

Korrekt identifiering av nödsituationen är grundläggande och utgör den första länken i kedjan som räddar liv. Symptomen på hjärtstopp är följande:

 • Intensiv bröstsmärta: Vanligtvis på vänster sida
 • Överdriven svettning, ofta i kombination med att personen fryser
 • Yrsel
 • Förlust av medvetande eller svimning

Det är viktigt att säkra området, det vill säga ta personen till en säker plats. Tala under tiden högt och försök få personen att svara dig eller göra andra ljud, för att kontrollera om han eller hon fortfarande är vid medvetande. Ropa på hjälp eller be en annan person att ringa räddningstjänsten.

Nästa steg är att utföra återupplivningsmanövrar som i princip består av att placera personen på ett hårt underlag och räta ut nacken. Kontrollera sedan om personen andas; lägg i så fall personen på sidan. Om personen inte andas ska hjälparen använda hjärtmassage och mun-till-mun-tekniken.

En person som utför HLR.
Kedjan som räddar liv är en nyckelfaktor för att rädda liv.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Hur du förbereder ett första hjälpen-kit till resan

Tidig defibrillering och efterbehandling

Medan en hjälpare utför dessa åtgärder bör de övriga närvarande försöka lokalisera en defibrillator. Många offentliga platser har dem, och det är också vanligt att polis eller brandmän har dem. När allt kommer omkring är defibrillering det mest effektiva sättet att få ett hjärta att starta upp igen.

Det är helt enkelt en elektrisk stöt för att hjälpa hjärtat att börja slå igen. Om defibrillering utförs inom tre till fem minuter efter hjärtstopp ökar chansen att överleva med 50 till 70 %.

Nästa steg är att vänta tills sjukvårdspersonalen anländer och vara redo att svara på deras frågor. När det gäller barn ska vi se till att de är i händerna på en ansvarig vuxen anhörig eller en institution som kan ta över vården för dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Fernández, J. Á., Soto, M. Á. M., & Zapata, M. R. (2001). Supervivencia en España de las paradas cardíacas extrahospitalarias. Medicina intensiva, 25(6), 236-243.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.