Internationella astmadagen: Du kan kontrollera denna sjukdom

Den 5 maj är den internationella astmadagen, en dag för att öka medvetenheten om denna sjukdom och öka kunskapen om den. I den här artikeln berättar vi hur du kontrollerar denna sjukdom.
Internationella astmadagen: Du kan kontrollera denna sjukdom

Senaste uppdateringen: 13 maj, 2022

Den internationella astmadagen har hållits varje år den 5 maj sedan 1998. Dagen hölls första gången i samband med det internationella astmamötet som hölls i Barcelona, ​​​​Spanien, samma år.

Den internationella astmadagen anordnas varje år av Global Asthma Initiative (GINA). Dess mål är att utbilda om sjukdomen med hjälp av olika slogans. Både den allmänna befolkningen och astmatiker själva bör vara medvetna och kunniga om tillståndet.

Data om incidensen av astma varierar mycket på olika platser i hela världen. Prevalensen för astma i Sverige är cirka 10 %. I länder som Tyskland lider mindre än 4 % av befolkningen av det, medan 25 % av Nya Zeelands befolkning lider av det. I genomsnitt diagnostiseras cirka fyra av 1 000 vuxna varje år i världen.

Den internationella astmadagen ökar också medvetenheten om sjukhusinläggningar och akuta behov hos dessa patienter. Astmaanfall kan vara mycket traumatiska, särskilt för familjer med barn som lider av dem.

Känslan av extrem andnöd tillsammans med den smärtsamma andningen som ibland drabbar patienterna orsakar en dramatisk situation. Ju mer kunskap vi har, desto bättre förhållningssätt kan vi ha till problemet, och desto mer minskar ångesten och rädslan som annars kan komma med attacker.

Vad är astma?

I grund och botten är astma en inflammatorisk sjukdom i luftvägarna. De nedre luftvägarna hos astmapatienter blir inflammerade vid akuta attacker, vilket förhindrar luftpassagen.

Samtidigt tenderar även luftvägarnas muskler att dra ihop sig, vilket gör utandningarna, processen att släppa ut luft ur lungorna, svår. Denna förträngning av luftvägarna är det som utlöser symptomen.

Astmatiska patienter lider av olika grader av andnöd beroende på anfallets intensitet. Vid mycket akuta attacker är känslan av kvävning extrem.

Tillsammans med andnöd kan de också kan lida av väsande andning. Detta är ett visslande ljud som kommer från bronkerna när luft passerar genom dem. Begränsningen orsakar väsande andning, som man kan höra utan stetoskop när astmaanfallet är allvarligt.

Patienten kan hosta, eller ha ett anfall utan detta symptom. När detta händer är det oftast en torrhosta som inte producerar slem. Vanligen producerar kroppen slem som svar på en infektionssjukdom.

Några inflammerade lungor
Astmatiska patienter kan drabbas av olika grader av andnöd beroende på anfallets intensitet. Vid mycket akuta attacker är känslan av kvävning extrem.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Vad du bör göra om du lider av kronisk astma eller allergi

Bekämpa astma

Målet med att sprida information på internationella astmadagen är att hjälpa patienter att lära sig hantera sina astmaanfall. En annan anledning är för att hjälpa dem att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder så att ett anfall inte uppstår.

En av principerna är att undvika allergener. Det är dessa ämnen som astmapatienten vet kommer att orsaka en attack. Till exempel pollen, damm, slutna fuktiga utrymmen och kyla. Varje astmapatient lär sig gradvis att känna igen de situationer som förvärrar deras tillstånd.

En annan bra åtgärd är andningsövningar. De hjälper bröstmusklerna att lära sig att reglera sina rörelser. En astmatisk patient bör göra dessa övningar varje dag.

Experter rekommenderar också astmapatienter att träna eller ägna sig åt sport som en del av sin dagliga rutin. Har man astma bör man vidta de försiktighetsåtgärder som ens läkare rekommenderar och försöka utöva någon sport som hjälper till att träna upp andningen.

Som astmapatient behöver man också lära sig allt man kan om de mediciner man tar. Förutom doser och namn på läkemedlen behöver man också känna till eventuella biverkningar och i vilken ordning man ska ta dem. När det kommer till inhalatorer är det viktigt att lära sig rätt teknik.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: 4 huskurer för att andas bättre och stärka dina lungor

Barn och den internationella astmadagen

Ett barn med en inhalator
Patienter med astma behöver lära sig allt de kan sina mediciner. Detta inkluderar förutom doser och namn även eventuella biverkningar och i vilken ordning de ska ta dem.

Barn som lider av astma är en fråga som berör både deras föräldrar och det pediatriska samfundet. Ett barn med dåligt kontrollerad astma har ofta en sämre livskvalitet eftersom de inte kan leka lika mycket som andra barn, missar mer skola och inte sällan känner sig stressade över detta.

I dessa fall behöver både föräldrar och barn lära sig mer om sjukdomen. Alla de insatser vi nämnde i föregående avsnitt måste anpassas till livet för barn med astma.

Barnets läkare och vårdteam spelar också viktig roller. Familjen måste känna förtroende och tillit till dessa människor eftersom det är de som ska hjälpa dem med en effektiv behandlingsplan. Läkaren bör vara medveten om behovet av att utbilda vuxna i barnets omgivning att agera lugnt vid anfall så att de kan hjälpa patienten att utvecklas på bästa möjliga sätt.

Internationella astmadagen: Kunskap är makt

För astmatiska patienter är det att informera sig om sin sjukdom en källa till makt. Det gör att de kan kontrollera anfall, förbättra sin utveckling i samhället och leva ett så normalt liv som möjligt.

Personer med astma behöver i grund och botten bara vidta ett visst antal försiktighetsåtgärder för att hålla sig friska.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Becerra, Mario Humberto Vargas. “Epidemiología del asma.” NCT Neumología y Cirugía de Tórax 68.S2 (2009): 91-97.
  • Casanueva, C. Ortega, and J. Pellegrini Belinchón. “Asma: educación sanitaria, autocontrol y medidas preventivas.” PediatríaIntegral (2012): 141.
  • Sánchez, Irina López, et al. “Prevalencia del asma bronquial alérgica y sus factores de riesgo en población pediátrica.” MULTIMED 24 (2020).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.