Hur påverkas man av elektromagnetisk strålning?

Människor utsätts för miljontals typer av bra och dålig strålning. Men det enda man kan göra är att försöka minska dem genom att följa råden i den här artikeln.
Hur påverkas man av elektromagnetisk strålning?
Maricela Jiménez López

Granskad och godkänd av läkare Maricela Jiménez López.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Majoriteten av forskningen om strålning har riktat in sig på joniserande strålning. Man har dock förbisett icke-joniserande strålning, som t.ex. elektromagnetisk strålning.

Elektromagnetisk strålning är en process som avger energi. Det betyder att antingen vågor eller partiklar skickas genom utrymmen. Skillnaden mellan dessa två typer av strålning är frekvensen; ju högre frekvens desto högre energi.

Vågor är vibrationer som rör sig genom vakuum i ljusets hastighet. De ligger i princip utanför spektrumet för vad människor kan se. Det finns typer av strålning som inte är skadlig för levande varelser.

Dessa kallas icke-joniserande strålning. Den är inte farlig eftersom den inte bryter upp atomerna och låter molekylerna stanna ihop, vilket bildar elektromagnetiska vågor. Generellt utsätts vi för AM- och FM-radiosignaler, mikrovågor, infraröd strålning och ultraviolett strålning.

I den andra änden av spektrumet hittar vi joniserande strålning som bryter upp atomer och joniserar atomerna i dina celler, vilket kan leda till oåterkallelig skada eller till och med döden.

Denna strålning kommer från instabila atomer i radioaktiva substanser, såsom uran.

Typen av strålning

Det finns i grund och botten tre typer av strålning: alfa, beta och gamma.

1. Alfa (α): denna tränger knappt igenom och kan gå genom ett pappersark. Det är väldigt farligt eftersom det kontaminerar all mat och dryck i området. Bara genom att vidröra eller äta dessa kan strålningen bryta isär molekyler.

2. Beta (β): denna typ tränger igenom mer än alfastrålning och kan tränga igenom ett lager aluminium. Det är dock mycket mindre skadligt.

3. Gamma (γ): gammastrålning tränger igenom väldigt djupt och kommer från en nukleär källa. Därför behöver man tjock avskärmning, såsom betong.

Strålnings skadliga effekter

Strålningens effekter

Elektromagnetisk strålning leder till biologiska förändringar hos människor. Dessa är dock inte nödvändigtvis skadliga. När du till exempel hör musik, dansar eller läser en bok sker biologiska förändringar som inte påverkar kroppen. Detta har förmågan att kompensera för effekten av strålning.

När din kropp utsätts för elektromagnetiska vågor och den biologiska effekten överskrider den normala påverkar det dock din hälsa. En av många forskningsrapporter fokuserar faktiskt på effekten av elektromagnetiska vågor på det mänskliga endokrina systemet och kopplingar till sjukdomar.

Det har funnits fall av:

 • Bröstcancer, leukemi och tumörer
 • Skleros
 • Minnesförlust
 • Hjärncancer
 • Takykardi och högt blodtryck
 • Minskning av röda blodkroppar

Samtidigt kan du drabbas av andra, mindre allvarliga åkommor, som:

 • Synproblem: grå starr och synförlust
 • Utvecklingsmässiga problem hos barn
 • Hypertoni
 • Trötthet
 • Neurologiska sjukdomar: mental förvirring, irritabilitet
 • Ledsmärta
 • Reproduktiva problem: förändringar i menscykeln, missfall, infertilitet
 • Dermatit

Hur minskar man elektromagnetisk strålning?

Undvik laddande telefoner

Stora företag medger inte att hemelektronik, telefoner och datorer påverkar hälsan. Studier visar dock att det tar 10-20 år för konsekvenserna att dyka upp. Det är praktiskt taget omöjligt att undvika utsättning för elektromagnetiska vågor.

Du kan dock minska din utsättning genom att följa vissa råd:

 • Stäng av och dra ur strömmen för enheter du inte använder.
 • Försök att ladda din telefon och sedan dra ur kontakten. Om du behöver ladda den ska du hålla kontakten långt borta från kroppen.
 • Om du använder en värmare eller fläkt ska du ställa den minst en meter från sängen.
 • Använd inte elektriska filtar.
 • Till dina skrivbordslampor är det viktigt att du använder glödlampor.
 • När du värmer något i ugnen eller mikron ska du hålla dig borta från den tills maten är klar.
 • Håll avståndet till TV:n. Den genererar elektromagnetiska vågor.
 • Stäng av Bluetooth-enheter om du inte använder dem.
 • Undvik slutna platser med luftkonditionering.
 • Ställ inte tvättmaskin och torktumlare nära ditt vardagsrum. Strålningen kan passera genom väggen.

Personer som löper högst risk att påverkas av effekterna av strålning är barn, gravida kvinnor och äldre vuxna.

 • Minska ditt bruk av mobiltelefoner, speciellt för barn under 14 år.
Barn med mobiler

Människor utsätts för miljontals typer av bra och dålig strålning. Det enda du kan göra är att försöka minska deras påverkan genom att följa råden i den här artikeln.

Även om du inte ser problemet är det möjligt att konsekvenserna kommer påverka ditt liv om några år.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Acuña-Castroviejo D. Informe científico sobre el efecto de los campos electromagnéticos en el sistema endocrino humano y patologías asociadas. Granada, 2006.
 • Bellieni, C. V., Tei, M., Iacoponi, F., Tataranno, M. L., Negro, S., Proietti, F., … Buonocore, G. (2012). Is newborn melatonin production influenced by magnetic fields produced by incubators? Early Human Development. https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2012.02.015
 • Consales, C., Merla, C., Marino, C., & Benassi, B. (2012). Electromagnetic fields, oxidative stress, and neurodegeneration. International Journal of Cell Biology. https://doi.org/10.1155/2012/683897
 • Baliatsas, C., Van Kamp, I., Lebret, E., & Rubin, G. J. (2012). Idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields (IEI-EMF): A systematic review of identifying criteria. BMC Public Health. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-643
 • Yakymenko, I., & Sidorik, E. (2010). Risks of carcinogenesis from electromagnetic radiation of mobile telephony devices. Experimental Oncology. https://doi.org/45/835 [pii]
 • Patricia, B., Ray, K., Kheifets, L., Christopher, P., Mike, R., Sahl, J., … Swerdlow, A. (2009). Exposure to high frequency electromagnetic fields, biological effects and health consequences (100 kHz-300 GHz). Health Physics. https://doi.org/10.1097/HP.0b013e3181f06c86

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.