Vara bipolär; hur är det att leva med det?

Vara bipolär; hur är det att leva med det?

Senaste uppdateringen: 12 november, 2018

Många bagatelliserar bipolär sjukdom. Folk inser inte att det är ett väldigt verkligt och komplext tillstånd. Men det är viktigt att känna igen och behandla det ordentligt för att både den drabbade och dennes närstående ska kunna leva lyckliga liv. Men hur är det att vara bipolär?

Det är viktigt att tydligt förstå symptomen för att kunna identifiera dem hos närstående och till och med oss själva. Väl diagnostiserad kan sjukdomen kontrolleras.

Först och främst är det viktigt att förstå att bipolär sjukdom är en psykologisk åkomma, inte ett val eller ett sätt att vara. Bipolär sjukdom handlar heller inte om att ha flera personligheter; det är något helt annat.

Bipolära personer har inga svårigheter med att identifiera sig själva, men deras humörsvängningar kan vara drastiska och personens beteende kan förändras från en extrem till en annan.

Diagnostisering av bipolär sjukdom

Gråtande person

Det kan vara svårt att diagnostisera sjukdomen, speciellt om patienten inte vill ha hjälp. Det instabila beteenden gör det bara ännu svårare, och därför kan det lätt blandas ihop med psykos eller depression.

För att diagnostisera en person med bipolär sjukdom måste en expert utvärdera denne under en längre period. Även om tillståndet inte har något permanent botemedel är det möjligt att behandla det genom att modifiera personens dagliga aktiviteter.

Vanliga rekommendationer inkluderar:

Mest av allt behöver de stöd från personer som förstår och bryr sig om dem. Deras omgivning spelar en fundamental roll i behandlingen.

Hur det är att vara bipolär

1. Drastiska humörsvängningar

Drastiska humörsvängningar

Bipolär åkomma involverar drastiska förändringar i humöret. Att vara bipolär innebär att man kan gå från ett tillstånd av okontrollerbar eufori till att vara helt uppriven på ett ögonblick. Det kan utlösas av väldigt enkla saker som kan verka betydelselösa.

Att vara bipolär innebär även att man kan spendera en lång tidsperiod i ett specifikt humör, oavsett om det är stabilt, depressivt eller maniskt. Men dessa humörsvängningar svarar inte nödvändigtvis på specifika situationer eller förutsägbara mönster.

Ibland mår de fantastiskt under en lång period. De känner sig fulla av energi, så pass att de inte tror sig behöva sömn. De kan faktiskt hålla igång i flera dygn utan att sova samtidigt som de är distraherade och irritabla.

Det är en fas av mani och består av överdrivna beteenden: hög sexdrift, överflödig energi och till och med aggression.

2. Sorg

En person med bipolär sjukdom kan känna sig väldigt nere. Det medför ofta ångest, sorg, pessimism och starka känslor av frustration. De kan även helt tappa intresset för allt, inklusive saker de älskade under den maniska fasen.

För en bipolär person är det väldigt frustrerande att inte förstå anledningen bakom den djupa depressionen. Det kan leda till självmordsbenägna tankar.

3. Psykotiska drag

Glad eller ledsen?

En orsak till dessa förändringar är psykos, som ofta kommer med bipolär sjukdom. Psykos är ett tillstånd som ändrar en persons uppfattning av situationer, gester och ord, bland annat.

  • En psykotisk person kan misstolka sin omgivning.
  • Om psykosen är allvarlig kan den till och med leda till hallucinationer.

4. Hypomani

Att vara bipolär kan göra att man uppvisar tecken på hypomani. Hypomani är en kontinuerlig period med upphöjt humör. Personen kan också bli irriterad på ett sätt som skiljer sig från dennes normala humör. Det varar i minst 4-5 dagar.

Hypomani kan även höja självförtroendet eller leda till vanföreställningar om storslagenhet. Personen kan börja prata mycket mer än normalt.

I allmänhet är det viktigt att komma ihåg att en person med bipolär sjukdom ofta genomgår väldigt intensiva, extrema humör.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Alejandro Koppmann, A. (2012). Sobre el diagnóstico de bipolaridad. Revista Médica Clínica Las Condes. https://doi.org/10.1016/S0716-8640(12)70348-6
  • Vieta, E. (2014). Diagnosing Bipolar Disorder. In Managing Bipolar Disorder in Clinical Practice, 3rd Edition and Guide to Assessment Scales in Bipolar Disorder, 2nd Edition.
  • PuedoSer, E. V. (2012). La hipomanía. Trastorno bipolar.
  • Geddes, J. R., & Miklowitz, D. J. (2013). Treatment of bipolar disorder. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60857-0

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.