Hälsoeffekter av dans: skaka loss för hälsans skull

Hälsoeffekter av dans: skaka loss för hälsans skull
Carlos Fabián Avila

Skriven och verifierad av läkare Carlos Fabián Avila.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Dans är ett sätt för människor i alla åldrar att hålla sig i form. Utöver att det är kul har dansen också stor positiv inverkan på kroppen. Läs mer om hälsoeffekter av dans nedan.

Dans är en aktivitet som verkligen lättar upp människors monotona liv. Emotionell, mental, fysisk och allmän hälsa drar alla stor nytta av den. När någon bestämmer sig för att prova ett nytt sätt att träna brukar de tänka på hur kul det är. Och detta är precis vad dans är – kul!

Hälsoeffekter av dans för allmän hälsa

Dans hälsa

Hjälper ditt hjärta

Dans är en utmärkt aktivitet för personer med risk för hjärt-kärlsjukdom. En italiensk studie visade att personer med hjärtsvikt som praktiserade dans som en form av motion förbättrade sin hjärthälsa tillsammans med andning och livskvalitet på ett betydande sätt jämfört med personer som red, cyklade eller gick i ett motionsspår.

Viktminskning

Viktminskning är en annan av alla hälsoeffekter av dans om den utförs kontinuerligt. En studie i Journal of Physiological Anthropology fann att ett aerobt träningsprogram med dans är lika effektivt för viktminskning och ökad andningskapacitet som cykling och jogging.

Ökar din energi

Saknar du energi under dagen? Dans kan hjälpa dig att återställa den. En studie som publicerades i The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition fann att ett veckodansprogram kunde förbättra fysisk prestationsförmåga och energinivåer hos vuxna.

Förbättrar flexibilitet, styrka och uthållighet

Även dans i liten skala kräver en stor mängd av flexibilitet. Majoriteten av danslektioner börjar med en uppvärmning som innehåller flera olika stretchövningar. När du dansar måste du pressa dig själv för att uppnå tillräcklig rörelse hos alla muskelgrupper.

Dans ökar din styrka, vilket tvingar musklerna att framhärda mot kroppens egen vikt. Många dansstilar, inklusive jazz och balett, inkluderar hopp i luften och hopp kräver en enorm mängd styrka i de primära musklerna i benen.

Dans är en fysisk träning, vilket gör att den ökar din uthållighet. Uthållighet är förmågan hos musklerna att arbeta hårt under längre tidsperioder utan att bli trötta. Regelbunden dans är perfekt för att öka motståndet, särskilt intensiv dans.

Hälsoeffekter av dans för emotionell hälsa

Emotionell hälsa

Den får dig att känna dig lycklig

Dans är något som praktiskt taget alla kan njuta av att utöva. Om du tittar på några som dansar kommer de säkert att ha ett stort leende på läpparna. Leende och skratt under dans är helt naturligt! Detta beror på att dans ger dig möjlighet att verkligen njuta av dig själv.

Det finns ingen åldersgräns för att dansa till skillnad från vissa andra former av motion. Personer i alla åldrar kan dra nytta av alla goda hälsoeffekter av dans.

Hjälper dig att bli av med stress och depressioner

Det har visat sig att en av fördelarna med dans är att den hjälper till att förebygga mild depression och förbättra självförtroendet hos dansare. Depression har blivit ett större problem bland ungdomar och vuxna i alla åldrar.

En studie i International Journal of Neuroscience fann att dansrörelseterapi inte bara kan bota depression; det minskar också stress genom att reglera serotonin- och dopaminnivåer i kroppen. Med tanke på att dans är en social aktivitet kan den lindra de känslor av ensamhet som ibland drabbar deprimerade människor såväl som äldre människor som lever ensamma.

Förbättrar självförtroendet och självkänslan

Dans hjälper också till att förbättra självförtroendet. Varje gång du lär dig ett nytt danssteg upplever du en ökning av tron på dig själv och dina energinivåer ökar. Denna ökning i självförtroende överförs sedan till alla aspekter av ditt liv.

Dans är en social aktivitet. Studier har visat att starka sociala band och umgänge med vänner bidrar till hög självkänsla och en positiv attityd. Dans ger många möjligheter att lära känna andra människor. Att ta danslektioner kan öka din självkänsla och utveckla dina sociala förmågor. Eftersom motion minskar stress och spänningar ger dans en allmän känsla av välbefinnande.

Hälsoeffekter av dans för mental hälsa

Mental hälsa

Förbättrar minnet

Enligt en studie i New England Journal of Medicine kan dans förbättra ditt minne och förhindra uppkomsten av demens när du blir äldre. Vetenskapen har visat att aerob träning kan återställa förlust av hippocampusvolym – det område av hjärnan som styr minnet. Hippocampus krymper naturligt under vuxen ålder, vilket ofta leder till minnesproblem och ibland demens.

Lindrar Alzheimers sjukdom

En studie med äldre deltagare, som publicerades i New England Journal of Medicine, fann att regelbunden dans hjälper till att förebygga effekterna av Alzheimers och andra former av demens. Den kan också öka mental klarhet för människor i alla åldrar.

Det har också visat sig att personer med Alzheimers sjukdom kan återfå bortträngda minnen när de dansar till musik som de brukade känna igen.

Ökar intelligensen

I århundraden har dansmanualer och andra skrivna texter prisat alla hälsoeffekter av dans; i allmänhet som en form av motion. Nu, tack vare undersökningar, har dans även visat sig öka vår intelligens. Kärnan hos intelligens är beslutsfattandet.

Det bästa rådet när det gäller mental klarhet är att engagera sig i aktiviteter som kräver att du fattar snabba beslut (inom några sekunder). Så för att öka din intelligens inom memorering är allt du behöver göra att öva på dina danssteg.

Ett sätt att göra detta är genom att lära sig något nytt. Inte bara dans, utan allt som är nytt. Genom att ta danslektioner kan du utmana ditt sinne och stimulera hjärnans aktivitet, vilket genererar ett behov av fler nervkopplingar. Svåra klasser är de allra bästa eftersom de tvingar dig att behöva använda flera nervkopplingar och därmed öka din mentala förmåga.

Vilken typ av musik ska jag dansa till?

Det finns massor av dansstilar; jazz, salsa, merengue, bachata, reggaeton, zumba, hip-hop, balett, modern dans etc. Alla dessa representerar olika typer av musik. Varje form av dans är till lika stor nytta. Alla stilar av dans bidrar på olika sätt till att ge dig ett hälsosamt liv. Dans kan hjälpa dig på många sätt.

Alla dansstilar är lika effektiva; allt du behöver göra är att besluta dig för vilken typ av dans som du gillar mest och utöva den rutinmässigt för att få alla positiva hälsoeffekter av dans.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Belardinelli, R., Lacalaprice, F., Ventrella, C., Volpe, L., & Faccenda, E. (2008). Waltz dancing in patients with chronic heart failure: new form of exercise training. Circulation. Heart Failure1(2), 107–114. https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.108.765727
  • Stillman, C. M., Donahue, P. T., Williams, M. F., Callas, M., Lwanga, C., Brown, C., … Erickson, K. I. (2018). Weight-Loss Outcomes from a Pilot Study of African Dance in Older African Americans. Obesity26(12), 1893–1897. https://doi.org/10.1002/oby.22331
  • Douka S, Zilidou VI, Lilou O, Manou V. Traditional Dance Improves the Physical Fitness and Well-Being of the Elderly. Front Aging Neurosci. 2019;11:75. Published 2019 Apr 5. doi:10.3389/fnagi.2019.00075
  • Murrock, C. J., & Graor, C. H. (2014). Effects of dance on depression, physical function, and disability in underserved adults. Journal of Aging and Physical Activity22(3), 380–385. https://doi.org/10.1123/JAPA.2013-0003
  • Borhan A, Hewston P, Merom D, et al. Effects of dance on cognitive function among older adults: a protocol for systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2018;7(1):24. Published 2018 Jan 27. doi:10.1186/s13643-018-0689-6
  • Klimova, B., Valis, M., & Kuca, K. (2017). Dancing as an Intervention Tool for People with Dementia: A Mini-Review Dancing and Dementia. Current Alzheimer Research14(12). https://doi.org/10.2174/1567205014666170713161422

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.