Hälsa

Hälsa innebär förebyggande, kunskap och behandling. I denna sektion tillhandahåller vi dig med information om kroppen och hur organen fungerar, åkommor, sjukdomar, behandlingar för dem såväl som första hjälpen.

Näringsämnen att undvika & inkludera vid typ 2-diabetes

I dagens artikel ska vi lista några olika näringsämnen som man bör undvika eller konsumera när man har typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes är den vanligaste formen av diabetes. Bukspottkörteln kan producera insulin, men kroppens celler svarar inte på det som normalt. Det…

Fakta om aortadissektion: vad orsakar det?

Idag vill vi ge dig lite grundläggande fakta om aortadissektion, såsom vad det är och vad som orsakar det. Aortadissektion anses vara en medicinsk nödsituation som kräver ett omedelbart kirurgiskt ingrepp. Anledningen till att det är så viktigt att behandla snabbt är…

5 riskfaktorer som kan leda till depression

Känner du till de riskfaktorer som kan leda till depression? Depression klassificeras som en humörstörning och de drabbade upplever djupa känslor av ledsamhet såväl som irritabilitet, tappat intresse för livet och beteendeförändringar. Ursprunget för detta tillstånd kan vara biologiskt eller baserat…

Symptom, behandlingar och orsakerna till migrän

En stor andel av populationen lider av migrän regelbundet, och denna neurologiska sjukdom påverkar deras livskvalitet. Idag ska vi därför titta på symptomen, behandlingarna, symptomen och orsakerna till migrän. De är viktiga att känna till eftersom detta tillstånd kan leda…

Fakta om lungpest: vad är det egentligen?

Lungpest är en av typerna av sjukdomen som man refererar till som ”pesten”. Det är en allvarlig sjukdom som har lett till flera epidemier under historiens lopp och skördat många liv. Idag vill vi ge dig några fakta om lungpest.

Fem vanor som kan förvärra gastrit

Gastrit är smärtsamt och kännetecknas av inflammation av magen. Gastrit kan bl.a. orsakas av infektioner, droger, stress eller immunförsvaret. Men vet du vilka vanor som kan förvärra gastrit? Gastrit är för det mesta ett lindrigt tillstånd. Det kan dock orsaka…