Fem saker som bara kvinnor vet om

I dagens samhälle finns det vissa saker som bara kvinnor vet. Detta på grund av tidigare ojämlikheter och orättvisor de genomlevt.
Fem saker som bara kvinnor vet om

Senaste uppdateringen: 09 april, 2019

Kvinnor vet vad motståndskraft, mod och intuition är. Dessa egenskaper stödjer trots allt våra mål. Våra känslor låter oss sammankoppla med andra på ett konstruktivt, speciellt och intimt sätt.

En kvinnas vishet är en sann skattkista av värderingar som är hjälpsamma för att inspirera nya generationer. Dessa drag må inte vara begränsade till endast kvinnor, men de upplevs ofta starkare hos kvinnor. Detta eftersom det finns en verklighet som ingen kan förneka: patriarkatet fortsätter att vara väldigt närvarande och dominant i många kulturer.

Socialt och kulturellt är män fortfarande maktfigurer i dagliga scenarier. Därför måste kvinnor tackla många utmaningar som män inte ens är medvetna om, såvida vi inte talar om dem. Dessa är interna och externa kamper för att uppnå jämställdhet, att spela en roll, att ha en röst och att ha likvärdig makt.

De är processer som bara vi kvinnor vet om, och i den här artikeln vill vi dela med oss av dem.

1. Kvinnor vet att de måste tro på sig själva

Kvinnor har länge varit begränsade till hushållsarbete och att uppfostra barn. Men eftersom samhället gått framåt har kvinnor idag bättre tillgång till situationer som tidigare varit mansdominerat. Trots detta finns det fortfarande märkbara ojämlikheter. Kvinnor är konstant förpliktade att visa att de är kapabla att utföra vissa sysslor och ansvar.

Båda könen må vara kapabla att få anställning, men kvinnor tvingas bevisa det. Fram tills för en kort tid sedan var det trots allt tvivelaktigt att kvinnor kunde hålla maktpositioner i organisationer. I dagens värld finns det ett karaktärsdrag som alla kvinnor känner till väldigt bra. Alla är vi kapabla att ha samma ansvar som män. Vi måste bara tro på oss själva för att göra det.

2. Vi behöver inte någon för att känna oss kompletta

valar i himlen under lotusblommor

Låt oss återigen gå tillbaka till det förflutna. Men den här gången är det inte det avlägsna förflutna, utan tillräckligt nära för att vi ska kunna förstå det. Vi behöver inte att gå tillbaka många generationer för att höra kommentarer som vill ingjuta vissa saker i det kvinnliga sinnet: en kvinna bör hitta en partner för att känna sig komplett och lycklig.

Vidare blev vi ledda att tro att en singelkvinna utan partner eller barn var dömd till ensamhet och olycklighet. En ung kvinna kanske mådde utmärkt utan en partner, men samhället förväntade sig att hon skulle ha någon vid sin sida. Nu vet vi dock bättre.

Idag vet kvinnor att en partner inte får oss att känna oss mer hela. Kvinnor kliver, precis som män, in i världen i ett komplett tillstånd. Kärlek gör oss lyckliga, det kan vi inte förneka, men det är inte en förpliktelse eller nödvändighet.

3. Vi bör föregå med gott exempel för framtida generationer

På senare år har en inspirerande rörelse påbörjats. Vi har börjat stärka oss själva. Nu försöker vi äntligen nå sann jämställdhet. Men denna stärkning sätter inte på något sätt kvinnor över män.

Istället vill denna rörelse uppnå jämställdhet genom att demonstrera att kraften ligger i våra händer. Inspiration finns i våra sinnen och våra förmågor är samma som mäns. Denna aspiration har stor betydelse i många länder där kvinnor fortfarande är väldigt sårbara på grund av sitt kön.

Utbildning är nyckeln. Alla samhällen som vill gå framåt måste erbjuda jämställd utbildning för sina döttrar och söner.

4. Att ta hand om sig själv är inte själviskt

Det här har varit lite mer komplicerat att lära sig. Vi kan trots allt säga otvetydigt att män också gör det. Det är dock ett karaktärsdrag som är mer etablerat bland kvinnor.

Vi glömmer ofta att vi måste sätta oss själva först om vi vill kunna ta hand om andra. Kom ihåg att du inte behöver göra allt för alla andra, så pass att du glömmer dig själv. Det kallas för “Wendy-syndromet” och påminner oss om att kvinnor traditionellt setts som vårdnadsgivare. På grund av det trodde många felaktigt att man endast kan uppnå lycka genom att ta hand om andra.

Sakta men säkert håller det på att förändras. Vi vet att vi måste sätta gränser och ta hand om oss själva först.

5. Kvinnor vet att andras åsikter inte längre definierar dem

vacker kvinna med stjärnor i håret

“Du måste hitta en pojkvän”, “Har du gått upp i vikt?”, “Du måste fixa till dig och alltid se vacker ut”, “Nu när du är mamma måste du stanna hemma”.

Dessa “råd” är konstant bakgrundsmusik i många kvinnors liv. Idag har vi dock äntligen lärt oss att vad andra säger inte behöver definiera vilka vi är.  Sann lycka ligger i att ta våra egna beslut. De som älskar oss måste respektera det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Aisarve, J., & Boye, K. (2012). Inte bara jämställdhet: Beslutet om ßräldraledighet, moderskaps- och faderskaps-ideal och idéer om barns bästa. More than Gender Equality. Decisions on Parental Leave and Ideals around Motherhood, Fatherhood and the Best Interest of the Child. Guest, R. S., & Bajorin, D. F. (2014). Take Care of Yourself: We Need You. Journal of Clinical Oncology.
  • https://doi.org/10.1200/jco.2013.54.5319
  • Persson, K., & Nyberg, A. (1997). Familj, makt och jämställdhet (SOU 1997:138). Nita. Strobel, M., Tumasjan, A., & Spörrle, M. (2011). Be yourself, believe in yourself, and be happy: Self-efficacy as a mediator between personality factors and subjective well-being. Scandinavian Journal of Psychology.
  • https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2010.00826.x
  • Willman, A. (2014). Hälsa och välbefinnande. In Omvårdnadens grunder Hälsa och ohälsa. Ålund, A., & Alinia, M. (2011). I skuggan av kulturella stereotypier: Perspektiv p̊ forskning om genus, jämställdhet och etniska relationer i Sverige. Sociologisk Forskning.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.