Tips för en frisk hjärna: 7 vanor att undvika

Vår hjärnas hälsa beror på en rad olika vanor, såsom att man får tillräckligt med sömn, vätska och ordentligt med syresättning. Lär dig mer tips för att få en frisk hjärna!
Tips för en frisk hjärna: 7 vanor att undvika

Senaste uppdateringen: 16 november, 2018

Sjukdomar som påverkar hjärnans hälsa tenderar att bero på genetiska faktorer, hög ålder eller någon form av trauma. Men genom att ägna sig åt vissa typer av dåliga vanor kan man skapa bestående skador och försämra en frisk hjärna. Detta eftersom vanorna ifråga eliminerar neuroner eller försämrar deras aktivitet.

Minnesförlust är också en bieffekt som uppstår på ålderns höst, men det finns vissa faktorer som kan förvärra och accelerera processen. Det mest oroväckande med allt detta är att många väljer att ignorera dessa dåliga vanor. De kan även vara omedvetna om varför de drabbas av negativa bieffekter i denna del av kroppen.

Skadan tenderar att uppstå gradvis och den är svår att upptäcka i sina inledande skeden.

Av denna anledning är det viktigt att man identifierar ohälsosamma vanor och undviker dem.

Dåliga vanor som påverkar hjärnans hälsa

Att hoppa över frukosten

En god frukost är viktigt för hjärnan

Frukosten är en av de viktigaste måltiderna under dagen och man bör aldrig hoppa över den. Denna måltid spelar en fundamental roll i din kropps metabolism. Det är inte många som känner till detta, men den är även viktig för att aktivera hjärnans funktioner under dagen.

Brist på protein, vitaminer och andra näringsämnen under frukosten är relaterat till en nedbrytning av hjärnan och minnesförlust. Nervcellernas aktivitet påverkas också, vilket uttrycks genom spänningar.

Att äta för mycket socker

Raffinerat socker kan orsaka kognitiva sjukdomar

Det finns tyvärr mycket raffinerat socker i vår kost nuförtiden. Det som väldigt få känner till är att detta är huvudorsaken till metaboliska åkommor och vissa kognitiva sjukdomar.

Höga sockernivåer hämmar produktionen av kemiska substanser i hjärnan, vilka reglerar viktiga funktioner. Dagligt intag av socker är en av de främsta orsakerna till ångest, depression och demens.

Rökning

Korrekt syresättning av cellerna kan leda till Alzheimers

Alla känner till att cigaretter är fyllda med giftiga substanser som har en negativ påverkan på vår hälsa. Regelbunden rökning orsakar lungskador och hjärnans funktioner blir allvarligt drabbade i det långa loppet.

Både aktiva och passiva rökare löper stor risk att utveckla problem relaterade till demens och Alzheimers p.g.a. avbrott i blodflödet, vilket stoppar korrekt syresättning av cellerna. Rökning minskar även koncentrationsförmågan och aktiviteter som förlitar sig på minnet.

Att sova dåligt

Man som inte kan sova

Dålig sömnkvalitet orsakar inte bara brist på fysisk energi, utan även mental energi. Frontalloben arbetar inte på ett korrekt sätt när kroppen inte får tillräckligt med vila. Som en konsekvens av detta kommer det kreativa tänkandet att minska.

Samtidigt ökar även ångesten medan förmågan att kontrollera känslor minskar. Vår förmåga att komma fram till lösningar på dagliga problem hänger på att vi har en frisk hjärna.

Sömnbrist ökar dessutom kortisolnivåerna, vilket skapar stress, depression och andra känslor som påverkar din livskvalitet.

Du kan inte ha en frisk hjärna med vätskebrist

Kvinna med huvudvärk

Vätskebrist är en av de huvudfaktorer som har en direkt påverkan på hjärnans hälsa. Det påverkar energinivåerna, humöret och koncentrationsförmågan under de dagliga aktiviteterna.

Vatten är hjärnans huvudkomponent. Brist på vätskor avbryter viktiga processer som är nödvändiga för att hjärnan ska fungera optimalt. Vattenbrist bidrar även till dålig cirkulation och påverkar hjärnans syresättning.

Exponering för kontaminerade miljöer

Hjärnan kräver en stadig tillförsel av syre för att kunna ge oss energi och förbättra våra kognitiva förmågor.

Om man blir utsatt för kontaminerade miljöer under lång tid kan detta påverka dessa processer, vilket leder till en minskad hjärneffektivitet. Detta ökar i sin tur risken för allvarliga kognitiva problem, som Alzheimers och demens.

Att äta för mycket

Ät en balanserad kost

För stort intag av kalorier och fett påverkar inte bara metabolismen och kroppsvikten, utan även hjärnans hälsa. Övervikt leder till sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdomar, och det kommer även påverka hjärnans hälsa på ett eller annat sätt.

Ett måttligt intag av kalorier kommer istället skjuta upp cellernas åldrande och minska risken för kognitiv nedbrytning.

Även när effekterna inte märks av direkt är det bäst att undvika dessa vanor för att främja en frisk hjärna. Anamma istället en hälsosam livsstil och balanserad kost, och utöva mental träning såväl som avslappningstekniker.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.