I det bästa hemmet är alla älskade och respekterade

Det är smart att få alla medlemmar i vårt hushåll att känna sig självsäkra och fria. Det ger dem förmågan att uttrycka sina tankar och känslor. Det är ännu bättre om de heller inte är rädda för att bli dömda.
I det bästa hemmet är alla älskade och respekterade

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2019

Det finns något som händer i varje hushåll som är lika intressant som det är säkert. Som Virginia Woolf noterade i en av sina personliga dagböcker: “Ett hus är som ett fort. När du stänger dörrar och fönster vet ingen vad som händer inuti.” Det bästa hemmet kan inte alltid ses utifrån.

Denna bild är både fridfull och skrämmande på samma gång. Vi känner alla till hushåll där familjedynamiken inte är särskilt bra. Ibland gör dynamiken familjemedlemmar olyckliga. Med det sagt är det viktigt att främja en hälsosammare, mer intuitiv typ av “energi” hemma.

Det gör att kärleken blir en stor del av hemmet.

I det här huset respekterar vi och tar hand om alla

Ett hem kan formas av många olika band. Dessa kan vara paret, barn, syskon och då och då även äldre generationer i form av far- och morföräldrar. Det är aldrig lätt att föra alla samman. Det finns olika intressen och personliga behov. Samtidigt finns det även en skillnad i makt. Denna makt kommer från behovet att skydda, disciplinera och stärka familjebanden.

Sättet vi spelar våra roller slår fast atmosfären. Vi kan skapa hem där det finns en känsla av välmående och lycka, men å andra sidan kan våra hem även bli en plats där individer inte tillåts växa som de ska.

kramande katter

Här accepterar vi alla åsikter

Det finns även något annat som är väldigt svårt för de flesta familjer, och det är att komma till en punkt där alla respekterar varandras åsikter, tankar och beslut.

  • Problem dyker upp i samma ögonblick som någon vill tvinga sina värderingar på alla andra. Det gäller framförallt när de börjar lägga veto på allt som skiljer sig från deras standard.
  • Ett respektfullt hem är ett som lyssnar på alla åsikter och där yttrandefrihet råder. Det är ett hem där “ge och ta” är en verklighet för alla. Alla kan tala fritt där.

Det betyder inte att alla måste vara överens. Det räcker med att alla lyssnar, respekterar och tror på varandra.

I det här huset förlitar vi oss på och tar hand om varandra

I en familj ska det inte finnas skillnader. Alla ska ses på samma sätt. Varje individ är som den är och tänker på sitt eget sätt. Det ska inte finnas skillnader i hur vi disciplinerar våra barn. Vi måste också undvika att använda stereotyper med dem.

  • Ett vanligt misstag när man har flera barn är att behandla dem annorlunda i enlighet med ålder. Men försök att inte göra det. Att kräva ansvar från äldre barn medan yngre får mer frihet för att de föddes sist är inte rätt.
  • Disciplinera med jämställdhet, men ta samtidigt hand om deras individuella behov.
flygande ballonger

I vårt hem säger vi vad vi känner

I det lyckliga hemmet är man fri att uttrycka sig. Det finns även respekt för alla familjemedlemmar. Det främjar tillräcklig känslomässig frihet och hälsosam bestämdhet. På så sätt kan vi alla säga vad som stör oss när vi tycker att något är fel.

  • Det finns hem där det aldrig finns tid att prata.
  • Ibland pratar vi inte med varandra för att vi inte har tid. Men oftare är det för att vi är rädda för att våra ord konstant döms.
  • Dessa osynliga “veton” uppmuntrar alla att hålla sig borta. I takt med att tiden går kommer våra barn till exempel välja att hålla sig i sina egna hem.

Sakta med säkert, nästan utan att märka det, förändras deras kommunikationsmetod. Deras dator eller mobiltelefon blir den huvudsakliga kopplingen till familjen. Det blir snabbt ett problem.

  • I ett respektfullt hem ska alla vara bekväma nog att prata om sina känslor.

Det är sant att vi inte pratar tillräckligt om att uttrycka tillgivenhet, såsom att kramas. Vi vet även att dessa uttryck inte är bekväma för många barn.

  • Så oroa dig inte om de inte är lika kärvänliga som förut. Det viktigaste är att de visar dig känslomässig närhet. Det kan visas genom att de uttrycker sina tankar och sin oro för dig.
I det bästa hemmet mår alla bra

Det bästa hemmet är inte ett fyllt med lyx. Det behöver inte ens vara stort eller ha en vacker trädgård. Det bästa hemmet är ett där kärlek och respekt finns för alla. Det spelar ingen roll om det är en trädkoja, en husbil eller ens en pytteliten lägenhet.

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.