Den som verkligen älskar dig ger dig lugn och säkerhet

Den som älskar dig för den du verkligen är kommer aldrig försöka ändra på dig. Personen accepterar alla sidor av dig och stöder dig inom alla projekt.
Den som verkligen älskar dig ger dig lugn och säkerhet

Senaste uppdateringen: 28 november, 2018

Den som verkligen älskar dig kommer få dig att skratta. Denna person kommer dela sin lycka med dig och ge dig tröst när du känner dig rädd, orolig eller ledsen. Det är principerna i en hälsosam kärlek.

Vi vet alla att det inte är lätt att hitta en sådan känslomässigt mogen person. Det är svårt att hitta en person som verkligen älskar dig för den du är och som ger dig en riktig känsla av säkerhet, där det inte finns något utrymme för halvsanningar.

Men det finns något man måste ha väldigt klart för sig från början: man måste alltid försöka erbjuda andra det man själv behöver. Man måste dessutom vara på det klara med vad man förtjänar.

Känslomässiga och intima relationer kan naturligtvis vara väldigt komplexa.

De kräver stor personlig investering. Man behöver ha en vilja att växa och även en förmåga att erbjuda respekt och lycka till den man älskar. Samtidigt behöver man ta hand om sig själv.

De relationer som står ut är de där båda parterna känner sig lugna och tillräckligt avslappnade för att verkligen kunna vara sig själva. Det kan vara en magisk och exceptionell erfarenhet som främjar ens välmående.

Eftersom det är ett så komplext ämne vill vi ta en stund att reflektera över det.

Den som verkligen älskar dig vet hur man lyssnar på dig

Att höra någon prata är inte samma sak som att lyssna på någon – det vet vi alla. I en kärleksrelation behöver vi alla känna att man är lyssnad på och förstådd.

I en intim relation behöver man känna att man tänker på, förstår och kommunicerar med sin partner.

  • Du måste såklart inte hålla med din partner gällande allt – det hade varit nästan omöjligt! Det är dock viktigt att ni lyssnar på varandra och kommer fram till något i slutändan, även om ni inte håller med varandra.
  • Det är väldigt viktigt att man vet hur man kommunicerar.

Eftersom vi ofta inte är mästare på att kommunicera är det vanligt att vi är tysta om de små saker som irriterar oss, och vi väntar på att den andra personen ska gissa sig till dessa saker av ren magi.

Men det fungerar inte så. Vi måste lära oss att uttrycka det som stör oss och när det stör oss, och inte vänta tills det är för sent.

Den som verkligen älskar dig stärker ditt självförtroende

Den som verkligen älskar dig stärker ditt självförtroende

Var och en av oss förtjänar en riktig kärlek och inte en halvhjärtad relation som är baserad på premisser som: “Idag älskar jag dig, men imorgon måste jag tänka på det. Om du vill att jag ska visa omtanke måste du bete dig på ett speciellt sätt.”

Ingen förtjänar en kärlek som är baserad på osäkerheter. Ingen förtjänar en kärlek som får dig att leva med rädslan att den andra personen kan lämna dig när som helst.

Ingen mogen relation kan byggas på kvicksand.

En mogen kärlek uppstår när man inte behöver vara rädd för något. Där finns inga tvivel till huruvida man fortfarande kommer vara älskad imorgon eller om man är värdig sin partners respekt.

Den som verkligen älskar dig kommer ge dig stöd

På vår sida pratar vi mycket om att man ska forma sitt eget öde. Behåll den starkaste kärleken för dig själv. Försvara den personliga säkerhet som låter dig leva hur du vill. Och ta dina egna beslut utan att låta andras åsikter påverka dig för mycket.

Att vidhålla en stark relation innebär att du investerar i dig själv varje dag och att du litar på och uppskattar din partner.

I varje relation är det dock viktigt att man känner att man har stöd.

Det är normalt att man bryr sig om vad ens partner tycker om en. Om ens partner då kommenterar ens mål på ett negativt sätt kan det därför kännas väldigt sårande.

Man måste vara medveten om att när man älskar någon, innebär det att man respekterar denna person och ger dem stöd i deras personliga projekt. Det berikar relationen och främjar båda parternas personliga utveckling.

En person som älskar dig kommer inte svika dig

En person som älskar dig kommer inte svika dig

En person som sviker dig eller dagligen ljuger för dig erbjuder en kärlek som inte är värd namnet. Det är inte något du förtjänar eller behöver.

Den som kan ljuga för någon den “älskar”, älskar varken denna person eller sig själv.

Om man älskar någon tar man hand om personen som en skatt som måste beskyddas.

Om du har förlåtit en lögnare måste du ändå fortsätta vara försiktig och se om beteendet upprepar sig.

Förlåtelse kan vara bra, men det är viktigt att komma ihåg att man inte måste förlåta allt. Om man gör det kan man komma att skylla på sig själv i framtiden för den skada som partnern åsamkat, eftersom man inte har satt klara gränser.

Den som verkligen älskar dig tycker om dig för den du är – det innebär att personen inte försöker ändra på dig

Den som verkligen älskar dig försöker inte ändra på dig

En person som verkligen älskar dig kommer älska alla dina nyanser, dina egenskaper, dina dygder och även dina defekter.

  • Ingen har rätten att kräva saker som går emot din identitet och dina värderingar. Du har heller inte rätt att be din partner vara något som denne inte är.
  • Vi måste kräva att älskas på ett autentiskt sätt, för den som vi är, hur vi är, för det som definierar oss och för vår verkliga essens.

Försök inte göra dig till någon annan bara för att vara din partner till lags. Det kommer bara vara förödande för din självkänsla.

Försök att alltid tänka på dessa principer i koppling till dina intima relationer. På så vis kommer du att kunna skapa en säkrare tillvaro som gynnar er båda. Med andra ord, en hälsosam kärlek.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Callejón-Chinchilla, M. D., & Gila-Ordóñez, J. M. (2018). Necesidad de trabajar las relaciones de pareja saludable desde contextos socio-educativos. Sophia14(1), 31-38.
  • Rivera, Diana, Cumsille, Patricio, Domínguez, Carmen, & Hidalgo, Carmen Gloria. (2015). Los Programas Educativos para Parejas y Matrimonios: una nueva propuesta clínica para Chile. Terapia psicológica33(1), 13-21. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082015000100002
  • Rodríguez Calzadilla, Amado, Valiente Zaldívar, Carolina, & Tan Castañeda, Nuvia. (2001). Las familias saludables y los factores determinantes del estado de salud. Revista Cubana de Estomatología38(3), 165-169. Recuperado en 21 de febrero de 2019, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072001000300003&lng=es&tlng=es.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.