Användning av bikarbonat – läkemedlens mardröm

juni 5, 2016
En oral lösning med bikarbonat och magnesiumklorid kan eliminera gifter och förebygga många framtida problem.

Man har använt bikarbonat sedan antikens era. För hälsa, skönhet och även i hemmet. Runt om i världen fortsätter man att använda det eftersom man tror att den kan besitta många ännu ej upptäckta egenskaper. Många finner det svårt att tro att en sådan vanlig produkt som bikarbonat kan vara fördelaktigare än farmaceutiska produkter för att förbättra hälsan. Men man har bevisat att användning av bikarbonat kan bekämpa många sjukdomar. Vissa läkare har faktiskt börjat använda denna naturliga produkt och rekommenderar den alltmer, eftersom den verkligen erbjuder många fördelar.

Användning av bikarbonat – läkemedelsbranschens mardröm 

Natriumbikarbonat på träsked

Denna enkla produkt har använts av onkologer eftersom den kan minska bieffekterna av kemoterapi och strålning hos viktiga organ, som njurar och lever.

På många håll i världen har folk börjat lösa upp små mängder bikarbonat i vatten för att skapa en alkalisk dryck som behandlar acidos och andra relaterade hälsoproblem.

Även akutmottagningar har lärt sig om bikarbonatets fördelar, och använder det nu för att rädda liv. Man har upptäckt att kombinationen av bikarbonat och andra substanser som jod och magnesiumklorid skapar en mycket potent kur som kan användas i många medicinska behandlingar.

En av de huvudsakliga fördelarna med bikarbonat är dess förmåga att alkalisera kroppen naturligt. När det råder brist på bikarbonatjoner sjunker kroppens pH-värde, vilket resulterar i fler krämpor och hälsoproblem på grund av kroppens sura tillstånd. Det faktum att kroppens celler fungerar bättre i en något basisk miljö bekräftar bikarbonatens effektivitet.

Bikarbonat i skål

Återställ kroppens normala ph-värde

Kosten är nyckeln till att få rätt pH-nivåer i blodet. Men livsstil, dåligt näringsintag och onyttig mat, såsom snabbmat, skapar en sur miljö i kroppen. Det leder i sin tur till olika sjukdomar. När pH-värdet blir surt löper man större risk att drabbas av kroniska sjukdomar, som cancer, gastrit, osteoporos, diabetes och andra hjärtsjukdomar, för att bara nämna några.

Ur denna synvinkel är bikarbonat en mäktig bundsförvant för din hälsa. Det för att den hjälper till att transportera mer syre genom att vidga blodkärlen i vävnader. Vidare hjälper det till att återställa pH-värdet till normala eller något alkaliska nivåer.

Bikarbonat kan vara en mardröm för läkemedelsbranschen på grund av sina många fördelar. Det är ekonomiskt, säkert och effektivt. Man kan använda det utan problem så länge man alltid använder precisa och måttliga mängder.

Men du bör tala med en läkare för att se om det finns någon risk för dig att konsumera bikarbonat. Det kan ibland ha bieffekter såsom törst, huvudvärk, svullnad i benen och svaghet.

Spara