Hur man bör reagera om barnet är homosexuellt

Homosexualitet är något som uppstår vid en tidig ålder. Det är viktigt att personen älskar och accepterar sig för den denne är, och att familjen också gör det.
Hur man bör reagera om barnet är homosexuellt

Senaste uppdateringen: 06 januari, 2019

Homosexualitet definieras som sexuell attraktion mellan två personer av samma kön. Sedan 1979 anses det inte längre vara en form av mental störning. Men även i dagens läge kan det vara svårt för många föräldrar inom konservativa familjer att acceptera att barnet är homosexuellt.

I en sådan situation kan den första reaktionen vara svår att kontrollera, men det svåraste blir ofta hur man ska försöka acceptera denna nya information utan att veta hur man ska kombinera det med ens familjevärderingar.

Att få höra att ditt barn är homosexuellt kan vara förvirrande för dig.

Det är därför viktigt att du försöker förstå ditt barns situation. Detta kommer göra situationen betydligt mindre traumatisk, speciellt för ditt barn. Det är viktigt att barnet inte blir ett offer för intolerans inom familjen.

Samhället har gjort stora framsteg när det kommer till att erkänna homosexuellas rättigheter, men det förekommer dock ändå en viss intolerans. Med hjälp av specialister och psykologer har vi tagit fram en lista på rekommendationer som kan hjälpa dig att hantera situationen om din son eller dotter är homosexuell.

Hur man bör reagera om barnet är homosexuellt

Försök att inte bli arg om barnet är homosexuellt

Mamma som skriker.

Du måste inse att detta inte är något “beslut” som ditt barn har tagit. Det är helt enkelt så barnet är.

Din relation med det som förälder måste inte förändras p.g.a. dess sexuella läggning. Många föräldrar är fulla av fördomar trots att de har homosexuella vänner. Var inte en av dem.

Ta reda på mer

Prata med andra föräldrar som har varit i samma situation. Detta kommer hjälpa dig att förstå hur de klarade av situationen och vad de gjorde för att bibehålla en bra relation med sin son eller dotter. Om man inte förstår vad homosexualitet innebär så kan detta ge upphov till missförstånd och förvirring inom familjen.

Om du inte tror att du kan hantera situationen själv så prata med en psykolog. En specialist kommer kunna hjälpa dig med tekniker för att minska din stress och få dig att förstå och acceptera situationen.

Ge emotionellt stöd

Mamma som kramar dotter.

Det kan vara svårt för ett barn att erkänna sin homosexualitet. Det är därför viktigt att du ger barnet ditt helhjärtade stöd. Din son eller dotter har säkert lidit i det tysta under en lång tid. Låt inte denna rädsla fortsätta inom familjen. Det är tillräckligt illa att det är svårt för barnet utanför familjen.

Att ge stöd innebär att man accepterar det. Försök inte att ändra på barnet eller övertyga det om att det har fel. För det första är detta omöjligt. Barnet är helt enkelt på detta sätt, och det var så det föddes. För det andra är det respektlöst att försöka ändra på det.

Försök inte hitta någon eller något att skylla på

Låt oss säga det igen, homosexualitet är inte en sjukdom. Det är inte smittsamt, och det orsakas inte av externa faktorer.

Om din son eller dotter är homosexuell, fortsätt acceptera, respektera och älska barnet. Det är såklart en svår situation, men ta dig tid till att slappna av. Den kärlek som du har för din son eller dotter, kommer att ta bort alla de fördomar som du tidigare har haft.

Glöm bort vad andra säger

Mamma som kramar son.

Du bör inte oroa dig över vad andra tänker eller säger, även om de är en del av din egen familj.

Ditt barns homosexualitet bör inte göra dig generad. Nuförtiden lever vi i en väldigt mångsidig värld och homosexualitet har blivit alltmer accepterat.

Om dina andra familjemedlemmar inte kan hantera det så ge dem tid. Alla hanterar saker på sitt eget sätt och i sin egen takt.

Slutliga tankar om barnet är homosexuellt

Du gav ditt barn livet och du bör älska det ovillkorligt. Det är det bästa beslut du någonsin kommer ta. Tänk inte på om det berodde på något du har gjort. Även om barnet är homosexuellt så kan han eller hon ha precis samma förmågor, dygder och defekter som en heterosexuell person och vice versa.

Homosexuella har samma rättigheter som alla andra, och de har även rätten till ett värdigt liv. Då unga får stöd från sina föräldrar, kan de leva ett mer harmoniskt liv, och det reducerar risken för depression och beroende.

Homosexualitet är en normal sexuell läggning. Att verka hotfull mot din son eller dotter p.g.a. den sexuella läggningen kan orsaka konflikter inom familjen eller mellan dig och din partner. Genom att prata öppet kommer ni att kunna läka sår som uppstått när ni inte vetat hur ni ska hantera situationen.

Låt dina barn veta att du accepterar dem som de är. Tänk också på att de bör veta att de har din ovillkorliga kärlek, för det är vad riktig kärlek handlar om.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.