Att vara dig själv och att vara lycklig

Att försöka vara alla till lags är ett misstag som gör dig olycklig. Det är viktigt att vara dig själv, hålla fast vid din självkänsla och göra de som verkligen berikar ditt liv till en prioritet.
Att vara dig själv och att vara lycklig

Senaste uppdateringen: 12 mars, 2019

“Jag har inte förändrats. Det kom en tid i mitt liv när jag var tvungen att berätta för folk vad de förtjänade att höra”. Om du någonsin har känt samma behov behöver du inte känna dig skyldig: att prioritera är ett grundläggande sätt att finna balans och lycka, och du ska aldrig skämmas över att vara dig själv.

I vår önskan att vara alla omkring oss till lags har vi ofta inte kapacitet eller modet att sluta “mata” vissa band som snarare än att berika oss istället orsakar skada.

Enligt en studie som genomfördes vid University of Claremont är att agera i enlighet med våra värderingar och kunna lita på de omkring oss ett sätt att öka oxytocinnivåerna i hjärnan, och därigenom höja lyckan.

I slutänden handlar det om att agera i enlighet med våra känslor och upprätthålla våra egna värderingar. “Jag har inte förändrats. Om jag säger att jag inte vill göra denna tjänst för dig är det för att det går emot mina principer”.

Vi vill bjuda in dig att reflektera över dessa problem.

Jag har inte förändrats, jag är trogen mina värderingar

Att-vara-dig-själv

Nyckeln till lycka är inte att samla på sig rikedomar eller att ha massor av vänner; det är inte att “personsamla”, likt de som försöker få tusentals att gilla deras foton och inlägg på sociala medier.

Det handlar om att bibehålla förhållanden med de som är värda att ha i ditt liv; de som låter dig vara dig själv utan att behöva göra eller säga saker du egentligen inte känner. Det inte alltid är lätt.

Vi rekommenderar att läsa: Att lära sig att vara självisk

Vi lever i ett samhälle som styrs av utseende och behovet att “vara alla till lags”

Glöm aldrig: de som är besatta av att andra ska gilla dem och att vara folk till lags blir i slutänden bara olyckliga.

 • Vi känner alla ibland behovet av att erkännas. Som ungdomar söker vi acceptans bland våra jämngamla för att känna oss som en del i gruppen. Senare som vuxna söker många av oss fortfarande acceptans, i form av att älskas av en romantisk partner.
 • Men de som söker efter att bli älskade av andra glömmer att älska sig själva först.
 • Att hålla en daglig balans räcker: du behöver inte sätta gränser precis hela tiden. Det handlar om att veta hur du lever med respekt, både för dig själv och andra.
 • Om du alltid känner behovet av att låtsas vara eller känna saker du egentligen inte är och känner är det kanske dags att byta din omgivning för att kunna vara dig själv. Den typen av situation kan efter en tid leda till identitetskris och förlust av självkänsla.
Kvinna-i-skogen

Jag låter ingen förändra mig, jag gillar mig precis som jag är

Att komma dit där du är nu har krävt mycket arbete, avsägelser och positiva upptäckter. Våra personligheter har en liten genetisk komponent, men de vi är återspeglas av våra upplevelser och våra attityder mot dem.

Livet är en lång väg där vi samlar på oss de övertygelser och attityder som vi inte skulle ge upp för någon eller något. Att göra det skulle vara att sluta vara oss själva.

 • Kanske påbörjade du ett förhållande som du senare insåg inte fungerade för dig eller som inte gjorde dig lycklig. Risken är att den andra personen säger att “du har förändrats” och att du inte gillar samma saker som du brukade.
 • Låt dig inte påverkas av dessa kommenterar. Ingen förändras över en natt; det handlar om att personen aldrig riktigt tog sig tid att lära känna dig.

Vara dig själv

Det viktigaste är att bibehålla din självkänsla och vara dina värderingar trogen. Att vara i ett förhållande, såväl som att leva med andra, tvingar oss ofta att kompromissa om vissa saker. Denna “kompromiss” bör dock vara ett utbyte där alla vinner och ingen förlorar.

 • För att vara en partner, mor, son, bror eller vän måste du veta hur du lyssnar och upprättar ömsesidighet.
 • Ni måste inte hålla med om allt, ni måste inte dela samma hobbyer, passioner eller drömmar. Det som är viktigt är att ni delar samma värderingar.
 • Ändra aldrig aspekter av din personlighet eller dina intressen för att vara andra till lags eller förhindra att de blir besvikna. Att leva upp till andras förväntningar är en personlig dissonans som endast för med sig olycklighet.
Blommor-på-ansikte

Du måste känna och vara dig själv för att inte ge upp eller låta dig själv kontrolleras av andra. Kom alltid ihåg dina gränser och hur långt du kan gå utan att kompromissa med din självkänsla. Det är värt det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Hyatt, C. S., Sleep, C. E., Lamkin, J., Maples-Keller, J. L., Sedikides, C., Campbell, W. K., & Miller, J. D. (2018). Narcissism and self-esteem: A nomological network analysis. PloS One, 13(8), e0201088. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201088
 • Kiviruusu, O., Berg, N., Huurre, T., Aro, H., Marttunen, M., & Haukkala, A. (2016). Interpersonal Conflicts and Development of Self-Esteem from Adolescence to Mid-Adulthood. A 26-Year Follow-Up. PloS One, 11(10), e0164942. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0164942
 • Peshkin, A. (1988). In Search of Subjectivity—One’s Own. Educational Researcher, 17(7), 17–21. https://doi.org/10.3102/0013189×017007017
 • Showers, C. J., Ditzfeld, C. P., & Zeigler-Hill, V. (2015). Self-Concept Structure and the Quality of Self-Knowledge. Journal of Personality, 83(5), 535–551. https://doi.org/10.1111/jopy.12130

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.