Allt du behöver veta om metanolförgiftning

Även om det vanligtvis bara förekommer ett fåtal fall av metanolförgiftning per år är de mycket allvarliga. De kan leda till döden om de inte behandlas i tid. Läs mer i den här artikeln.
Allt du behöver veta om metanolförgiftning

Senaste uppdateringen: 14 maj, 2022

Metanolförgiftning är ett mycket allvarligt problem, även om det inte drabbar många människor. Därför ska vi idag berätta det du behöver veta om metanolförgiftning

Metanol är en typ av alkohol som är färglös och flytande vid rumstemperatur. Det är också känt som metylalkohol, karbinol eller träsprit. Man använder det ofta inom industrin, på laboratorier och i hemmet eftersom det är en ingrediens i många rengöringsprodukter, kylvätska, färg och lack.

Förgiftning kan uppstå av misstag genom inandning när man hanterar dessa produkter. I många länder är den vanligaste anledningen till förgiftning dock frivillig i samband med självmord.

Dessutom finns det vissa som illegalt tillsätter detta ämne som ersättning för etanol när de framställer alkoholhaltiga drycker. Det kan leda till att flera personer blir förgiftade samtidigt, vilket resulterar i ett utbrott som sjukvården måste hantera akut.

Metanolförgiftning är mycket sällsynt. Den har dock en hög dödlighet, mellan 26 och 50 %. Å andra sidan, i de fall den inte orsakar dödsfall, leder den ofta till ett stort antal neurologiska och visuella följdsjukdomar, inklusive blindhet.

Därför ska vi i den här artikeln berätta allt du behöver veta om metanolförgiftning, symptomen det ger upphov till och vad du ska göra om du eller en vän eller släkting blir förgiftad av detta ämne.

Bra att veta om metanolförgiftning: Vad är metanol och var finns det?

Metanol är som sagt en färglös, flyktig, brandfarlig och icke drickbar typ av alkohol. Det är giftigt för vår kropp till skillnad från etanol som finns i alkoholhaltiga drycker. Man kan framställa det från destillation av trä, men det går också att syntetiseras från kolmonoxid eller metan.

Man kan hitta metanol i produkter som bland annat:

 • Kylvätska i bilar och naturgasrör.
 • Lösningsmedel som man använder inom industrin för tillverkning av bläck, hartser, lim och färgämnen. Även som lösningsmedel för produktion av kolesterolläkemedel, antibiotika, vitaminer och hormoner.
 • Bränsle för energiproduktion.
 • Metanol finns naturligt i många livsmedel som t.ex frukt och grönsaker. I dessa hjälper metanolen till att reglera mänsklig genetisk aktivitet och underlättar matomsättningen. Doserna i dessa livsmedel är dock mycket små och inte alls giftiga.
 • Vi använder metanol för att denaturera etanol. Det hindrar människor från att dricka produkter som innehåller etanol, t.ex. munvatten och bränsleblandningar.
 • Metanol kan bildas vid framställning av alkoholhaltiga drycker eller vid destillation. I godkända alkoholdrycker ligger nivåerna av metanol under giftfria doser, men så är inte fallet i de drycker som produceras vid hembränning.
 • Aspartam är ett konstgjort sötningsmedel som blir omvandlat till fenylalanin, asparaginsyra och metanol när det blir metaboliserat i kroppen. Dock är de mängder som kommer från matsmältningen av aspartam sannolikt lägre än den exponering som vi får i oss via frukt och grönsaker.

Dosen vid vilken metanol börjar vara giftig är 100 mg/kg, vilket motsvarar cirka 30 milliliter ren metanol. Den giftiga nivån i blodet är från 0,2 g/l och uppåt. Vissa livsmedel innehåller metanol. Halterna är dock långt ifrån den giftiga dosen.

Man som är beroende av alkohol
Metanol är en färglös, flyktig, brandfarlig och icke drickbar typ av alkohol. Det är giftigt för vår kropp till skillnad från etanol som finns i alkoholhaltiga drycker.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Tips för att få bort bläckfläckar från barnens kläder

Bra att veta om metanolförgiftning: Varför är det så farligt?

När vi får i oss metanol vi tar upp det genom tarmen och det når blodet. Metanol är i sig inte giftigt, men det kan påverka nervsystemet och göra oss yra eller dåsiga. Levern bryter däremot ner metanol till myrsyra, som är ett mycket giftigt ämne.

Vad gör myrsyra i vår kropp?

Vårt blod har en surhetsgrad eller ett pH som måste vara stabilt så att cellerna i vår kropp kan fungera bra. Denna surhetsnivå bör ligga runt 7,35-7,45. Är det mindre än 7,35 betyder det att pH är lågt, det vill säga att blodet är surare än normalt.

Så om vi har myrsyra i blodet sjunker pH, vilket gör att cellerna slutar fungera på rätt sätt och dör. Denna process kallar man metabolisk acidos och den kan, om den lämnas obehandlad, vara dödlig.

Bra att veta om metanolförgiftning: Vilka är symptomen?

Symptomen på metanolförgiftning kan uppstå efter 40 minuter upp till 72 timmar, och vanligtvis uppträder de första symptomen inom de första 12 till 24 timmarna. Innan denna tidpunkt kan personen dock kanna sig berusad av själva metanolen.

Man med ont i magen
Symptomen på metanolförgiftning uppstår vanligtvis uppträder inom det första dygnet efter förtäring.

Symptom och tecken på förgiftning påverkar vanligtvis:

 • Centrala nervsystemet: Vid lindrig eller måttlig berusning förekommer huvudvärk, yrsel, slöhet, bristande koordination att röra sig eller bara ett berusningstillstånd som liknar det rus vi upplever när vi har druckit alkohol. I svåra fall kan dock kramper, koma och hjärnödem förekomma.
 • Ögon: Det förekommer förändringar av synen som visar sig som suddig syn, fotofobi och utvidgning av pupillerna. Synförlust och irreversibel blindhet på grund av atrofi av synnerven kan också uppstå som ett resultat av myrsyrans direkta toxicitet för ögonen.
 • Mag- och tarmsystemet: På grund av den irriterande effekten uppstår illamående, kräkningar och buksmärtor. Om det lämnas obehandlat kan det dock påverka bukspottkörteln, vilket gör att den blir inflammerad, samt levern.
 • Andra manifestationer: För att kompensera för surheten i blodet försöker kroppen göra sig av med syra genom att släppa ut koldioxid, vilket skapar sura biprodukter. Med andra ord börjar kroppen andas väldigt snabbt och andnöd uppstår.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Dricka alkohol på tom mage: vad händer i kroppen?

Vad ska jag göra om jag misstänker metanolförgiftning?

Om du tror att du har fått i dig eller inhalerat metanol ska du omedelbart uppsöka akuten. Detsamma gäller om en familjemedlem eller vän har druckit metanol i avsikt att skada sig själv.

På sjukhuset kan läkarna, om det inte har gått mer än två eller tre timmar sedan intag, pumpa ut maginnehållet för att förhindra att kroppen tar upp metanolen. På så sätt kan man undvika metanolförgiftning.

Dock kanske vi inte alltid upptäcker att vi har en metanolförgiftning, eftersom metanol i vissa fall inte ger symptom förrän efter en till två dagar. Även om du uppsöker akuten omedelbart i dessa situationer finns det i detta läge ingen mening med att pumpa ut maginnehållet. Istället sätter läkarna in andra behandlingar:

 • Allmänna åtgärder: Stabilisera den drabbade personen genom att ge bikarbonat för att höja pH och minska surheten, hydrering och andningsstöd, folsyra (för att undvika konsekvenser förknippade med ögonen) och vitaminer.
 • Åtgärder för att begränsa omvandlingen av myrsyra till metanol i levern: Etanol använder samma enzym som metanol för att omvandlas i levern och har en mycket högre affinitet. För att förhindra att metanol använder detta enzym och bildar myrsyra kan läkare därför injicera etanol. Läkare kan också använda ett läkemedel som heter Fomepizol för att hämma detta enzym, men det är mycket svårt att få tag på och mycket dyrt.
 • Hemodialys: Detta renar patientens blod från metanol och myrsyra.

Läkaren måste utföra dessa behandlingar snabbt för att undvika att andra problem och permanenta skador uppstår, särskilt blindhet, eller att den förgiftade personen dör.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.