Allt du behöver veta om höftfrakturer

Det råder hög dödlighet bland personer med höftfrakturer, eftersom de flesta patienter som lider av denna skada är äldre och ofta redan har dålig hälsa. Här kan du läsa allt du behöver veta om höftfrakturer.
Allt du behöver veta om höftfrakturer

Senaste uppdateringen: 13 juni, 2022

Höftfrakturer är allvarliga och ibland livshotande skador. De är den allvarligaste komplikationen av osteoporos och tyvärr ett mycket vanligt hälsoproblem hos äldre. I exempelvis länder som Sverige drabbas årligen ca 17 500 personer av höftfraktur. De flesta av dem som lider av höftfrakturer är över 80 år, vilket försvårar den kliniska behandlingen och möjligheten till återhämtning. För att lära dig mer om höftfrakturer och deras prognos, läs vidare.

Vad är en höftfraktur?

En höftfraktur definierar man som en skada och benfraktur som uppstår i regionen vid lårbenets övre ände, enligt en definition av spanska nationella forskningsrådet. Beroende på den drabbade platsen kan det påverka lårbenshuvudet, lårbenshalsen, vid utskotten (trochanter major eller minor) eller andra segment.

Frakturer i lårbenshalsen är intrakapsulära, det vill säga de finns inuti en ledhålighet. I detta fall vid fästpunkten mellan lårbenet och bäckenet. Skador på utskotten och skador i andra segment klassificerar man som extrakapsulära, eftersom de inte påverkar själva leden utan snarare benet.

Enligt dokument på den medicinska webbplatsen Medigraphic gör man åtskillnad mellan olika typer av höftfrakturer på grundval av flera olika parametrar. Beroende på hur mycket den skadade delen har blivit förskjuten definierar man följande kategorier:

 • Typ I: Ofullständig fraktur eller förskjutning.
 • Typ II: Fullständig bristning. Dock förekommer det inte någon förskjutning av de inblandade strukturerna.
 • Typ III: Fullständig fraktur med delvis förskjutning. Separationen är mindre än 50%.
 • Typ IV: Fullständig fraktur med total förskjutning. De tidigare förenade benstrukturerna har inte längre kontakt.
höftben
Osteoporos är en riskfaktor för höftfrakturer, och därför är äldre kvinnor mer sårbara.

Vad orsakar höftfrakturer?

Som Mayo-kliniken påpekar kan ett allvarligt trauma – till exempel en bilolycka eller ett fall från hög höjd – orsaka höftfrakturer hos alla, oavsett kön eller ålder.

Som vi redan nämnt är dock de flesta patienter 80 år eller äldre, och incidensen är högre hos kvinnor. Detta beror på den högre förekomsten av osteoporos, eller benskörhet, i dessa grupper, vilket gör benen mycket mer sårbara för mekanisk stress och chock.

Ben är inte helt förseglade vävnader, eftersom de byggs upp och förstörs enligt individuell tillväxt och fysiologiska krav. Denna process är känd som benombildning. Efter 30 års ålder överstiger förstörelsen av benvävnad produktionshastigheten, vilket gör att benen med tiden blir spröda, porösa och svaga.

På grund av detta kan samma fall eller olycka hos en äldre patient med osteoporos med mycket större sannolikhet leda till en bruten höft än hos en ung person. De flesta av denna typ av frakturer inträffar när individen faller från en stående position, vilket orsakar en lårbensfraktur av större eller mindre svårighetsgrad.

Läs mer i den här artikeln: 6 förebyggande kosttips mot osteoporos

Riskfaktorer för höftfrakturer

Som vi har förklarat är det att vara äldre den största riskfaktorn när det gäller höftfrakturer. Men det finns även andra faktorer som kan öka risken för denna typ av allvarliga skada.

Dessa inkluderar följande:

 • Kön: Kvinnor förlorar bentäthet snabbare än män. På grund av detta är 80% av patienterna som lider av höftfrakturer kvinnor. Detta beror delvis på nedgången i produktionen av könshormoner – som östrogen – under klimakteriet.
 • Osteoporos: Som redan nämnts ökar osteoporos risken att få en höftfraktur efter ett fall.
 • Näringsbrister: Kalciumbrist och brist på vissa vitaminer kan leda till minskad bentäthet under tillväxt och utveckling.
 • Användning av alkohol och tobak: Dessa beroendeframkallande toxiner och andra droger stör hastigheten på benproduktionen och skapar slitage.
 • Om du inte befinner dig i den här åldersgruppen är vårdslös körning, droganvändning och brist på fysisk träning några av de saker som kan leda till en olycka med en höftfraktur. Det är dock osannolikt att en ung person med en hälsosam livsstil kommer att få denna typ av skada.

Symptom på höftfrakturer

Som man kan läsa i MSD Manuals är det vanligaste symptomet en mycket allvarlig och uppenbar smärta i ljumsken efter ett fall. Om benfragmenten har separerats (som vid typ III eller IV-skada) kommer patienten inte att kunna gå, stå eller ens röra det drabbade benet.

Å andra sidan, om frakturen är mild (typ I), kan patienten fortsätta leva ett normalt liv i några dagar, trots smärtan. Detta är inte tillrådligt alls, eftersom det bara leder till en ökad risk för dödsfall, både på kort och lång sikt.

Möjliga komplikationer

Enligt studier kommer mellan 2 och 7% av patienterna att avlida i den akuta sjukhusfasen, det vill säga strax efter inläggning. Mellan 6 och 12% av de äldre som överlever denna fas dör under den första månaden efter brottet och upp till 33% inom mindre än ett år.

Sannolikheten för död omedelbart efter skadan är således 5-10%, vilket ökar till 1/3 av alla patienter efter ett år.

Dessutom är mer än 10% av de överlevande helt funktionshindrade, utan möjlighet att återvända till sitt tidigare hem. Tyvärr är utsikterna dystra.

Vad är orsaken till denna dödliga prognos? Några av de källor som vi redan nämnt förklarar att detta beror på några av de vanligaste komplikationerna i samband med höftfrakturer:

 • Blodproppar som bildas i benen eller lungorna: Detta stoppar den normala blodcirkulationen, vilket ofta leder till döden.
 • Risk för att utveckla liggsår: På grund av att patienten är sängliggande under en längre tid i en sjukhussäng. Detta kan leda till systemiska infektioner, som också ofta leder till dödsfall hos äldre.
 • Stor förlust av muskelmassa: Genom att ligga i sängen kommer patienten att förlora muskelmassa, vilket ytterligare hämmar risken för full återhämtning.
 • Infektioner: Till exempel urinvägsinfektioner, lunginflammation, sepsis.

Diagnos av höftfraktur

Efter ett allvarligt fall är akut medicinsk vård avgörande, särskilt om patienten är äldre. Läkaren kommer att utföra en akut röntgenundersökning, som visar omfattningen av frakturen.

Beroende på hur allvarlig skadan är, bestämmer läkaren vilka procedurer som man ska genomföra.

Kirurgi för att behandla höftfrakturer

Trots det vi har skrivit hittills anser man aldrig att en höftfraktur hos en äldre patient är slutet på resan. Det är därför viktigt att försöka lösa det med kirurgisk behandling.

Detta är en mycket känslig process, och, enligt U.S. National Library of Medicine, kan återhämtningen ta upp till ett helt år.

Baserat på typen av fraktur kan en läkare utföra olika operationer. Som avslutning på artikeln ger vi dig några detaljer i det sista avsnittet.

om höftfrakturer: kvinna på sjukhus
Långvariga sjukhusvistelser för höftfrakturer ökar risken för död, så snabba lösningar är något man eftersträvar när det är möjligt.

1. Intern fixering med skruvar

Som beskrivs av Central Coast Orthopedic innebär detta kirurgiska ingrepp att man använder speciella metallskruvar för att reparera lårbensfrakturen. Man kan fästa skruvarna på en metallplatta som man sätter in i benet eller så kan man fästa dem direkt i benet. I båda fallen hjälper de vävnaden att växa ihop igen.

2. Total höftprotes

Här ersätter man lårbenets och bäckenhålans huvud och hals med konstgjorda proteser. Detta är det bästa alternativet i nästan alla fall. Det är förknippat med ökad livskvalitet hos patienter som genomgår ingreppet.

3. Partiell höftprotes

I detta fall ersätter man endast den skadade delen av lårbenet, och inte hela leden. Det är vanligast hos patienter som har underliggande tillstånd eller som aldrig kommer att kunna leva självständigt.

Du kanske är intresserad av den här artikeln: Det är viktigt att veta var man vill tillbringa sin ålderdom

En skada med hög dödlighet

Tyvärr, om du får reda på att en av dina närstående har fått en höftfraktur, kan det vara mycket dåliga nyheter. Även om det är möjligt för patienten att återhämta sig från en höftledsoperation och leva ett praktiskt taget normalt liv, händer detta i många fall inte och patienten dör en förtidig död.

Utöver svårighetsgraden av själva höftfrakturen kompliceras problemet av att de flesta drabbade är äldre och redan lider av underliggande tillstånd före skadan. Det är därför återhämtningen är så långdragen och dödligheten så hög.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.